Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhabbet, cem erkanı…


Muhabbet, cem erkanı…
Aleviliği bir bütün olarak anlamak ve kavramak için, cem ibadetini anlamaktan geçer. Cem kelime anlamı olarak; Birleşme, birlik olma, bir araya gelme ve gönülleri birleme demektir.   
 

Alevi inancında yapılan cemlerin ortak paydası sosyal dayanışmayı, sahiplenmeyi, paylaşmayı, ilim muhabbetler gibi toplumun aydınlanmasını, birlik ve beraberliğini sağlamaktır. 

Alevi inancında ibadet için cem olma, bir araya gelme amacından yola çıtığımızda bütünleşme anlamında kullanılır. Cemde gerçekleştirilen her ritüelin, söylenen her kelamın inançsal, kültürel ve toplumsal olarak sembolik anlamları vardır.    

* Muhabbet cemlerinde, ikrar verme veya yola alınma gibi kurallar söz konusu değildir.
* Muhabbet cemlerinde on iki hizmetin yerine getirme zorunluluğu yoktur. Ancak Irşad ve Görgü cemlerinde yerine getirme zorunluluğu vardır.
 

Muhabbet cemleri, Yol Erenlerin yüzü suyu hürmetine yerine getirilmektedir. Örneğin Abdal Musa cemi, Kurban cemi, Nevruz cemi, dardan indirme cemi, vs.  

Muhabbet cemlerinin amacı...
Insanların birbirleriyle kaynaşması, ilim muhabbetlerinden feyz almak, kendini ifade etmek, konuşma kabiletini geliştirmek gibi insanın kişiliğini olgunlaştıracak yeteneklere sahip olmak ve kabiletini geliştirmek.

Bağnazlığın, yoz ve yobazlığın meşrulaştırıldığı, manevi değerlerin anlamsızlaştığı, sosyal ilişkilerin yok denecek duruma gelindiği günümüz şartlarında muhabbet cemlerinin önemi daha da artmıştır. Gençliğin içine düştüğü kötü alışkanlıklardan, huylardan ve ahlaki çökütüden arınıp tekrardan özüne dönüp, insanlığın öz değerlerine sahip çıkma adresi ve kapısı olmuştur.    

Alevi inancı, cemsiz düşünülemez. Alevilerin yaşam biçimi, cem ibadeti ile iç içedir. Yola girmenin, musahip ikrarının verildiği, erkandan geçildiği, sorgu ve yargı mekanıdır. Hayatı anlamlandırmanın, geleceğe umut ile bakmanın, birlik ve beraberliğin sağlandığı, paylaşımın sığınanağı Muhabbet-irşad cemleridir.  

Baba ile üç oğlu cem erkanına katılırlar…
Cem erkanı bitiși eve dönerken baba çocuklarına sorar. Çocuklar, cem erkanını nasıl buldunuz?
1. Çocuk, çok güzel yemekler vardı. Bol bol doyasıya yedim der.
2. Çocuk, iyi eğlendim, güzel bir gün geçirdim der ve
3. Çocuk ise, ruhumu, kendi hal ve davranıșlarımı nasıl arındırabilirim onu düșünmüștüm. Bu yüzden cem erkanına katılmadan öce araștırdım, okudum, bilgi sahibi oldum ve istediğim huzura kavuștum der. 
 

Niyet ettiğimiz bir eyleme önceden konu hakkında bilgi edinmek, emek sarf etmek, fikir yürütmek insanı doğru sonuçlara götürecektir. Pirlerimizin de dediği gibi, önce hizmet sonra himmet. Istemeyince aranmaz, aramayınca bulunmaz.   

Sonuç itibariyle Eğer kula kulluğun, merhametsizliğin yani tek kelimeyle ahlaki çöküntünün yaşanmasını istemiyorsak, özgürce yașamayı ve yașatmayı istiyorsak; Gençlerimiz duyarlı davranıp, o bilinç içinde cemevlerine gitmeli ve Muhabbet cemlerine katılmaları gerekir.
Aşk ile, muhabbetin demine Huu…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...