Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

3- Zakir, hizmet makamı.


3- Zakir, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı… 
 

Zakirin, hizmet görevi…    
Cem erkanında Tevhid, Duaz-ı Imam, Mersiye, Nevruziye, Nefes, Beyitler okur ve on iki hizmetkarları Hakk meydanına davet eder.
 

Zakir, Hakk kelamı zikredendir. Ibadette zikredilen Allah’ın ilahi kudretidir, hikmetleridir, ilahi kelamıdır, ilahi aşktır, Hakk Muhammed Ali muhabbetidir, Muhammed Ali ilim irfanıdır, On Iki Imamların hizmetidir, Ehli Beyt’in sevgi ile muhabbetidir ve Seyyide Fatma-tüz Zehra ana ile Ehli Beyt’inin çektiği acılardır, zulümlerdir, kederlerdir, katliamlardır, matemdir, hatırlayıp hatırlatmaktır. 

Dolayısıyla Alevi inancında zikir, ibadetin temelidir. Çünkü Allah’ın kelamıyla insanların gönlü, kalbi, vicdanı, bedeni huzura ve olgunluğa kavuşmaktadır. 

Zakirin, hizmet dar gülbengi… 
Bismişah, Allah Allah!
Zakirim, zikrim bağlama ile,

Hakk kelamı okurum avaz ile,

Cümle canlara ol niyazım ile.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...
 

Pirin, zakire dar gülbengi… 
Bismişah, Allah Allah!
Cem erkanında hizmetin kabul ola,

Darın, didarın Şah dergahına kayıt ola,

Hizmetin kabul, muradın hasıl ola,

On Iki Imam, himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Zakir geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara durur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…

YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...