Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Irşad cem erkanı yürütme müfredatı...Irşad cem erkanı yürütme müfredatı...    
Mürşid, Pir, Rehber ve hizmetkarlar, Cem erkanına hazırlıklarını yaparlar.

1- Mürşid-Pir, posta davet edilir ve Pir, kendi post dar gülbengi okur
2- Gözcü hizmeti, hizmet için dara durur
3- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir
4- Pir hizmeti, eğitici ve aydınlatıcı konuşma yapılır
5- Spürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır
6- Peyikçi hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen post meydana serilir
7- Pirir hizmeti, selamlama yapılır
8- Zakir hizmeti, On iki hizmetkarlar davet edilir – Kemerbest olunur
9- Çerağcı-Delilci hizmeti, Çerağları uyandırılır
10- Pir hizmeti, Nad-i Ali, Tecella ve Temenna gülbengi okunur
11- Tezekar-Ibriktarcı hizmeti, beden temizliği temsilen ele su dökülür-El suyu
12- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, Lokmalar gülbenklenir
13- Kapıcı hizmeti Cem ile kapı mühirlenir
14- Zakir hizmeti, Tevhidle birlikte secde yapılır
15- Zakir hizmeti. Miraçlama okunur, Kırklar semahı yapılır ve bağışlama gülbengi okunur
16- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır
17- Zakir hizmeti, Mersiye okunur
18- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar dağıtılır
19- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır
20- Çerağcı-Delilci hizmeti, Çerağlar sır edilir
21- Spürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır
22- Pir hizmeti, On iki hizmetkarlara gülbenk verilir
23- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürü kaldırılır
24- Pir hizmeti, dağılma ile helalleşme gülbengi okunur

Rehber ile Zakir önceden yerini alırla ve Pir ise, dışarda içeriye çağrılmasını bekler.   


 1- Pir, posta davet edilir ve Pir Post dar gülbengi okur…

Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola.
Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar
Yol gösterin ya On Dört Masum-u Paklar
Yardım edin ya On Yedi Kemerbestler
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.
Ya Rabbim! senin yüzü suyu hürmetine

Dualarımızı dergahı izzetinden kabul eyle.

Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Pir, duasını okuduktan sonra Posta niyaz olur ve yerine geçer.
Darda olan Ehli Canların rahat oturmaları için izin verir.

2-Gözcü hizmeti, hizmet için dara gelir…
Gözcü hizmeti, kendi hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, 

Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere,

Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


 Pir hizmeti, gözcüye gülbenk okur…

Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.

Gözcü Karaca Ahmet sultanın himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


 
3- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir…     
Bismişah, Allah Allah!

Muhammed Ali’den himmet ola.


Canlar, yolumuz rızalık yoludur.
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız? (3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? (3 kere tekrarlanacak)
Allah eyvallah Canlar.

Ediyorsanız edap erkan mümine nişan.


Canlar düzgün oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleri ile niyaz olmaları gerekir. 

4- Pir hizmeti, eğitici ve aydınlatıcı konuşma yapılır…
Hakk Muhammed Ali yol erkanı ve gündeme yönelik, bilgilendirme yapar.     


Irşad Cemi’nin amacı, Alevi ile Alevi inancıyla tanış olmak isteyen genleri, insanları eğiten,
yolun kurallarını gösteren, Cemde nasıl davranacaklarını bildiren, Dört Kapı Kırk Makam
öğretisiyle tanıştıran, insanlık sevgisini aşılayan, dua ile gülbenkleri öğreten, insanları bir araya getirmekle birlikte birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan, yolun ilim irfanı hakkında bilgilendirme yapan, eğiten, irşad eden ve aydınlanmalarını sağlayan bir Cem erkanıdır. Alevi cemleri, her Perşembe günü akşamı yapılmaktadır. 

5- Süpürgeci-Ferraşcı hizmeti,
temizliği temsilen meydana spürge çalınır

Sembolik olarak meydanın temiz tutulmasına nispeten meydana gelir ve Hakk Muhammed Ali hürmetine üç kere
spürge vurur. Hizmet gülbengini okuyarak yerine geçer.

Spürgecilerin hizmeti, kendilerinin hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,

Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir...


Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun on Iki Imam,

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetinizden şefaat bulasınız,

Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


6- Peyikçi hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Post meydana serilir…
 
Destur Pirim!


Peyikçi hizmeti, kendi Post hizmet gülbengi…
 
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Erenler demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, Peyikçiye Post gülbengi okunur...   
Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Ehli Canlar ikrarını verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


7- Pir hizmeti, Selamlama yapılır…

Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,

Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.


Dua ile selam size olsun!
ya Muhammed Mustfa,

ya Ali’yyün veliullah,

ya Hadice-tül Kübriya,

ya Seyyide Fatma-tüz Zehra,


ya Imam Hasan-ı müçteba,
ya Imam Hüseyin-i deşti Kerbela,
ya Imam Zeynel Aba,
ya Imam Muhammed Bakır-ı beka,
ya Imam Cafer-i sıtkı sefa,
ya Imam Musa-i Kazım cismi pak,
ya Imam Ali-ül Rıza Şahı Horasan-i,
ya Imam Muhammed Taki,
ya Imam Şah Ali-ül Naki,
ya Imam Hasan-ül Askeri gazi,
ya Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman.
Ya Cenab-ı Hakk! Dua ile selamımızı kabul buyur.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


8- Zakir hizmeti, on iki hizmetkarlar davet edilir ve Kemerbest olunur…

Zakir gülbengini okur ve Pirden gülbengini aldıktan sonra Hizmet sahiplerini davet eder.


Zakir hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Zakirim, zikrim bağlama ile,

Hakk kelamı okurum avaz ile,

Cümle canlara ol niyazım ile.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Zakir hizmeti, hizmetkarlar davet edlir…   

Hakk’tan bize name geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehber sana haber olsun…


Zakirin davetiyle on iki hizmet sahipleri meydana gelirler ve darda dururlar.

Pir hizmeti, Kemerbest gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali hürmetine!

Bu kemer, yolun ikrarıdır,

Bu kemer, hizmet ikrarıdır,

Bu kemer, birlik ve beraberliğin ikrarıdır.

Ikrarınızda ber kemal olasınız.

Muhammed Ali hürmetine, ikrarınız kadim ve daim ola.

Allah Allah, Hakk eyvalah. Kabul ve makbul ola...

Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur...

Bismişah, Allah Allah!
Vakitler dem, demler daim, kötülükler sizden uzak ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Cenab-ı Hakk cümlenizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinize hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya-enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 


On iki hizmet sahipleri secde yapıp niyaz olur ve yerlerine geçerler.

 9- Çerağcı hizmeti, Çerağlar uyandırılır…  
On Iki Imamları temsilen çerağlarla meydana gelir.
Destur Pirim!


Çerağcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.     

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.


Yaradanın kutlu nuru aşkına;
Ya Allah, ya Allah, ya Allah!

Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.

Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali.

Allah eyvallah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…

Zakir hizmeti, Çerağ duazı okunur....      
Hata yaptım hüda yaktı delili, Muhammed Mustafa yaktı delili,
Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar, Ali’yyel Murtaza yaktı delili... 


 Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur…

Bimişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem ola

Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.

Çün çerağı fahri uyandırdık, Ol Huda‘nın aşkına,

Iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına.

Şahı Merdan Ali’yyel Murteza aşkına,

Şah Imam Hasan, Pir Imam Hüseyin-i dești Kerbela așkına,

Ol Imam-ı etkiya, Zeynel Aba‘nın aşkına.

Muhammed Bakır, ol nesli Pak Murteza așkına,

Yolun Mürșid-i, Imam Cafer-i Sadık aşkına.

Imam Musa-i Kazım, Ol müminleri bașı așkına,

Sabır sahibi, Imam Ali-ül Rıza aşkına.

Șah Taki, Imam Naki, Ol Hasan-ül Askeri așkına,

Muhammed Mehdi, Ol sahibi zaman aşkına.


Çerağımız yansın yakılsın!

Canab-ı Hakk’ın nuru aşkına,
Nübüvvetin nuru aşkına,   
Velayetin nuru aşkına,       
Ehli Beyt’in nuru aşkına,   
Tüm Şehitlerin nuru aşkına,    
Ulularımızın nuru aşkına,   
Hünkar Hace Bektaş Veli aşkına,
Birliğimiz, dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


10- Pirin hizmeti, Nad-i Ali ile Tecella ve Temenna gülbengi okunur…

Pir hizmeti, Nad-ı Ali gülbengi okunur - O’dur dost olan…         
Bismişah, Allah Allah!

Ya Muhammed Mustafa!

Sıkıntıya düştüğünde Ali’yi çağır ki,

O’nu sana yardımcı olarak bulasın.

O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,

Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin aşkına, O’na sığınmalıdır.

Șahı Merdan Ali Peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ve

Kemalin malikidir. Allah adına O’na çağır.

Hiç bir kimse Ali, hiç bir kılıç Zülfikar olamaz.

Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurunla,

Ruhumuzu ilminle aydınlatıp hidayete ulaştır.


Tecella ve temennanız kabul, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola,

Hakk kelamı dilinizde, Hakk sevgisi gönlünüzde daim ola,

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


11- Tezekarcı- Ibriktarcı hizmeti, beden temizliği temsilen ele su dökülür-El suyu hizmeti…
   
Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde leğen ve suyla meydana gelirler.


Tezekarcı, üç kere Allah Muhammed ya Ali
diyerek legene su damlatır.

Önce kendi ellerine su dökerler. Sonra Pirden başlıyarak hizmette görev alan canların ellerine üç kere,

Allah Muhammed ya Ali diyerek su dökerler. Hizmeti bittikten sonra dara dururlar.


Tezekarcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.

Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam
olsun.
Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir...


Pir hizmeti, Tezekarcıya gülbenk okunur...         

Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,

Yüzünüz ak, gönlünüz pak, muradınız hasıl ola,
Eliniz, gönlünüz incinmiye, Hakk Muhammed Ali, yardımcınız ola.

Hizmetiniz, On Iki Imam katarında kabul ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


12- Lokmacı hizmeti, lokmalar gülbenklenir…

Pir hizmeti, lokma gülbengi okunur…  
Bismişah, Allah Allah!

Bizleri bir araya getiren Ehli Beyt sevgisine aşk olsun.

Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline,

Dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar.


Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola. 

Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.

Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından, On Iki Imam’ın katarından ayırmaya.

Ömrünüz sağlıklı, yuvanız şen, sofranız bereketli ola.
Lokmanız her türlü kötülüklere kalkan ola.

Yiyene helal, yedirene delil ola.

Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola.

Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın, defterine yazıla. 

Hizmetimiz, niyetimiz kabul ve makbul ola.
Lokma hakkına, evliya keremine, çömertler cemine,
Gerçek erenlerin demine Allah eyvallah.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Zakir hizmeti, Duaz-ı Imam okunur…   

Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan
Ali’yyel Murtaza sana sığındım. 
Hatice Fatıma, Hasan Mücteba
Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.


Edep erkan mümüne nişan diyerek herkes birbirleriyle niyazlaşırlar.

13- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir…
Kapıcı, Ehli Canlar! Edep erkan mümine nişan. Cemimiz ve kapımız mühürlenmiştir.
Pir, Himmet Muhammed Mustafa’dan, destur Şahı Merdan Ali’den ola.

Ya Cenab-ı Hakk! Ibadetimizi, hizmetimizi, niyet ve niyazımızı kabul buyur.

Allah Allah. Hizmet aşkımız daim ola.


Kapıcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Destur Pirim!

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere,

Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir…


Pir hizmeti, Kapıcıya gülbenk okunur…             

Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali şkına,

Zahir kapısı batına kapandı,

Ehli Canlar yerin aldı, sukut-u lisan eyledi. 

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imamların hizmeti, rehberiniz ve klavuzunuz ola.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Pir hizmeti, Tövbe estağfurullah gülbengi okunur…  

Bismişah, Allah Allah!

Hata eyledim noksandır işim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hasanla Hüseyin belki nur ise,
Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Musa-i Kazım’a vardır niyazım,
Imam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Taki ile Naki benzer bir aya,
Ali emeğimizi salmaya zaya,
Tuttuğumuz yalan huya bed huya,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hasan’ül Askeri gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hatayi’yim eydir Bağdat Basra,
Böyle zamana kaldık böyle asıra,
Sen kerem kanisin kalma usura,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


14- Zakir hizmeti, Tevhid ile birlikte Secde yapılır…

Destur Pirim!


Zakir hizmeti, Tevhid okunur…
   
Muhammedi candan sevki, Aliye selman olasın.

Ehli beyte gönül verki, Aliye selman olasın.

Haydar haydar haydar, Aliye selman olasın.

Hey dost hey dost, Aliye selman olasın…


1. Secde, Ehli Canlar Secdeye gelirler.

Pir hizmeti, Secde gülbengi okunur...   
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar feth ola.
Şerler def, müminler şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
On Iki imamların, On Dört Masum-u pakların,

On Yedi Kemerbestlerin katarından, didarından ayırmaya. 
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Evliya enbiyaların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola

Ol Cenab-ı Hakk dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Dermansız dertlerden, görünür görünmez kazalardan,

Belalardan bekleye saklaya, delalete düşürmeye.

Göçmüşlerimize rahmet eyliye.
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.

Ya Cenab-ı Hakk!

Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabulu Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli Canlar Secdedeyken, Pirin okuyacağı gülbenk.

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,

Peygamberine dua ile selam olsun,

Meclisimiz erenler meclisi olsun,

Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.

Ya Cenab-ı Hakk! Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana hamd-u senalar olsun.

Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli Canlar, Secdeden kalkarlar…

Zakir hizmeti, Tevhid okunur…
Medet ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Muhammed-Ali
Gel dertlere derman eyle…


2. Secde, Ehli Canlar Secdeye gelirler.

Pir hizmeti, Secde gülbengi okunur…     
Bismişah, Allah Allah!

Hayırlar tümden feth, günahlar hepten def olsun.
Ya Cenab-ı Hakk! Bizi, bezmi elest ikrarına bağışla,
Künt-ü Kenzine bağışla, Uludivan hakkı için bağışla,
Nimetin ile vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla,
Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla,
Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,
Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla,
Ehli Beyt nesli için bağışla, üçler, beşler, yediler hakkı için bağışla,
On Iki Imam hakkı için bağışla, Kırkların hakkı için bağışla,

On Yedi kemerbestlerin hakkı için bağışla,
On Dört Masum-u pakların hürmetine bağışla.


Hüseyin-i deşti Kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla,
Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla,
Aşk için, muhabbet için bağışla,
Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,

Ilahi kelamın için bağışla.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli Canlar Secdedeyken, Pirin okuyacağı gülbenk.

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,

Peygamberine dua ile selam olsun.

Meclisimiz Erenler meclisi olsun.

Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.

Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana hamd-ü senalar olsun ya Cenab-ı Hakk!

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli canlar, Secdeden kalkarlar.

Zakir hizmeti, Tevhid okur…

Şu aleme bir nur doğdu la illahe illalah.

Muhammed doğduğu gece la illahe illalah.

Yeşil kandilden bir nur indi la illahe illalah.

Muhammed doğduğu gece la illahe illalah.


3. Secde, Ehli Canlar Secdeye gelirler.

Pir hizmeti, Secde gülbengi okunur…   
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem ola,

Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.

Müminler şad, Gönüller nur ola.

Hakk Muhammed Ali, hakkı için!

Şehvete kapılıp, kin tutmayın,

Şiddetten uzak, hoşgörülü olun,

Yalan söyleyip, iftira atmayın,

Küçüğe sevgi, büyüğe saygı gösterin,

Elinizle koymadığınızı, almayın,

Nefsinize uyup, kul hakkı yemeyin,

Sözün geçmediği yerde, söz söylemeyin,

Hakk’ı özde bilip, Hakk sözü söyleyin,

Mazlumdan yana, zalime karşı durun,

Ilimden, bilimden, irfandan ayrılmayın,

Ikrarınızda kalıcı, yolunuzu bilici olun,

Yolunu, Mürşüdünü, Pirini, Rehberini,

Talibini ve talipliğini bilenlerin, demleri daim ola.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,

Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman dileyene derman,

Nasip isteyene nasip ve Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.

Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Bozatlı Hızır!
Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle ya Cenab-ı Hakk!
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli Canlar Secdedeyken, Pirin okuyacağı gülbenk.

Bismişah, Allah Allah!

Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,

Peygamberine dua ile selam olsun,

Meclisimiz erenler meclisi olsun,

Secdemiz, meleklerin Muhammed Ali’ye yaptığı secde olsun.

Ya Cenab-ı Hakk! Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana hamd-u senalar olsun.

Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli canlar, Secdeden kalkarlar.


15- Zakir hizmeti, Miraçlama okunur, Kırklar semahı yapılır ve bağışlama gülbengi okunur…

Canlar semaha kalkar, semah hizmeti tamamlandıktan sonra dara durular ve Pir semahçılara dar gülbengi okur.

Miraçlama…
Geldi çağırdı Cebrail,
Hakk Muhammed Mustafa’ya.
Hakk seni Mirac’a okur,
Davete Kadir Hüdaya.


Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur…  

Bismişah, Allah Allah!
Semahlar saf, günahlar af ola,

Gönüller pak, kötülükler def ola,

Darınız, divanınız kabul ola,

Havaya kalkan pervaneler Hakk için ola, seyir için olmaya,
Semahınız, kırklar semahı ola.
Niyetiniz, zikiriniz, Hakk kelamınız kabul ve daim ola.

Muhammed Ali ve Kırkların ilahi așkıyla,

Hizmet gören canların hizmetleri kabul, muratları hasıl ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Pir hizmeti, Bağışlama gülbengi okunur…

Bismişah, Allah allah!

Ya Cenab-ı Hakk!

Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali,

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana yüzü suyu hürmetine,

Hata ve kusurlarımızı;

Ol Huda hakkı için bağışla.

Hz.Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.

Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla.

Hadice-tül Kübriya hakkı için bağışla.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hakkı için bağışla.

Imam Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.

Imam Hüseyin Deşt-i Kerbela hakkı için bağışla.

Imam Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Bakır hakkı için bağışla.

Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.

Imam Musa-i Kazım hakkı için bağışla.

Imam Rıza hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Taki hakkı için bağışla.

Imam Ali’yyül Naki hakkı için bağışla.

Imam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.

Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli hakkı için bağışla.

Cümle Erenlerin, Evliyaların hakkı için bağışla.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


16- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır…

Bir kadın ve bir erkek canımız, elinde Saka suyu ile meydana gelirler.

Saka suyu, Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şuhedalarını temsilen, susuyanlara su ikram edilir.


Sakacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah!

Maneyi marifet, sırrı hakikat,

Geldi hizmeti Muhammed Mustafa,

Sukut eyleyin Ehli Canlar!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Saka suyu gülbenklenir...          

Bismişah, Allah Allah!

Selam olsun sana ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.

Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık-ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Pir Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, sen yardım eyle ya Cenab-ı Hakk!


Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.


Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve
Ehli Beyt’ine salavat.


Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam
olsun.
Onlara esenlikler eyle. 
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.

Derem derem bir su ver,    
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Sakiler, suyu topluma dağıtır ve Allah’tan şifa olsun diye içilir.

Sakacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,

Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya,

Kerbela şehidi Imam Hüseyin-i veliye,

Gittiği yerde dert görmeye, Erenler kerem eyliye,

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Hizmetkarlar, dara durur ve Pir gülbenk okur.

Pir hizmeti, Sakacıya gülbenk okunur...

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Şah Imam Hasan hürmetine,

Pir Imam Hüseyin muhabbetine, Erenler kerem eyliye.

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Gittiği yerde dert ile keder görmeye,

Cenab-ı Hakk, hizmetinizi kabul eyliye.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar.


17- Zakir hizmeti, Mersiye okunur…

Bütün Canlar ayağa kalkarak el ele tutuşarak hep birlikte mersiyeyi aşk ve huşu içinde okurlar.


Zakirin hizmeti, mersiye okunur…

Bu gün matem günün geldi, ah Hüseynim vah Hüseynim.
Senin derdin bağrımı deldi, ah Hüseynim vah Hüseynim.

Şehit düşmüş Şahı Merdan, ah Hüseynim vah Hüseynim. 


Pir hizmeti, Pir Imam Hüseyin aşkına topluma gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!...

Selam olsun sana, ya Pir Imam Hüseyin!

Lütfuna muhtacız, ihsan eyle ya Pir Imam Hüseyin!

Derdimize derman, ya Pir Imam Hüseyin!

Gayriye, muhtaç eyleme sevenlerini ya Pir Imam Hüseyin!

Her vakit medet kıl bizlere, ya Pir Imam Hüseyin!

Yüz bin kere lanet olsun, ol sapıtmış Yezid ve yezidlere,

Ikrarından dönenler şehit kıldı seni, ya Pir Imam Hüseyin!

Yüzü suyu hürmetine su taşırım, aşkın ile içmek için,

Aşkınla içenlere kıl Ab-ı Hayat, ya Pir Imam Hüseyin!


Ya Cenab-ı Hakk!
Kerbela’da şehit düşen Pir Imam Hüseynin hakkı için,

Çekilen cümle gülbenklerin hakkı için, kabul et dualarımızı.

Hakk’a yürümüş cnlarımızın ruhu, revanları şad ve handan ola,

Ruh kabirleri Pir-u Pak ile nur ola.

Toprakları bol, Mekanları cennet, menzilleri mübarek ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

18- Lokmacı hizmeti, lokmalar gülbenklenir…

Elinde lokma dara durarak gülbengini okur…


Lokmacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!
Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim.
Geldi Hakk lokması, Hakk versin biz yiyelim.
Demine Huu diyelim.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, lokma gülbengi okunur…           

Bismişah, Allah Allah!

Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola. 


Cenab-ı Hakk sizleri, Muhammet Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından,

On Iki Imamların katarından ayırmasın.

Her daim yüzünüz ak, imanınız pak ola.

Yiyene helal, yedirene delil ola,

Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola,

Lokmalarınız, binbir belaya kalkan ola. 

Hizmet sahipleri hizmetinden şefaat bula.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Dağıtım bittikten sonra hizmetkar razılık ister.


Lokmacı hizmeti, Ehli Canlardan rızalık alınır…

Destur Pirim!


Ehli Canlar!

Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?

Ehli Canlar; Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.

Lokmacı; Allah da sizlerden razı olsun Ehli Canlar!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, lokmacıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hizmetiniz, niyetiniz kabul olsun,

Hizmet aşkınız daim olsun.

Mükafaatınızı Cenab-ı Hakk versin.

Muhammed Ali yar ve yardımcınız olsun.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


19-
Peyikçi hizmeti, Pir Postu kaldırılır…
Peyikçi hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Imam Hüseyin’in demine,

Ehli canların birliğine, yapılan hizmetlerin hürmetine dest post.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Post gülbengi okunur...         

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali hürmetine,

Pir Imam Hüseyin aşkına, hizmetimiz oldu tamam.

Hakk ile hakikat yolunda, Pir Imam Hüseyin gözçümüz ola.

Pirlerin himmeti, hidayeti üzerimizde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

20- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır…
      
Çerağcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismișah, Allah Allah!

Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah, ya Allah, ya Allah!

Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!

Velayetin nuru așkına, ya Ali, ya Ali, ya Ali!

Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,

Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.

Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Çerağcıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!                                                                                                
Vakitler hayır, hayırlar fett ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve klavuzu ola,
Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,

Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


21- Spürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana Spürge çalınır…

Üç bacı meydana gelir, kendi hizmet gülbengini okurlar…


Spürgeci hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezid-i Mervan,

Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...

Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun On Iki Imam.

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetlerinizden şefaat bulasınız.

Muhammed Ali himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar...

22- Pir hizmeti, On iki hizmetkarlara gülbenk okunur…
   
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler dem, demler daim ola,


Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Cenab-ı Hakk cümlenizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinizede hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya-enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 
 

23- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapının mührü kaldırılır…

Kapıcı hizmeti, Kapının açılması için Pirden destur ister...
Destur Pirim!

Bismişah, Allah Allah!

Dar çeken didar göre.

Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, kapı mührünü kaldırma gülbengi okunur…

Bismişah Allah Allah!
Şahı Merdan Ali hürmetine batın kapısı, zahire açılsın,

Ehli Canlar sefa ile menziline varsın,

Ibadetiniz, hizmetiniz, temeni ve dileklerniz kabul olsun.

Hakk Muhammed Ali, yar ve yardımcınız olsun.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

24- Pirin hizmeti, dağılma ile helaleşme gülbengi okunur…
     
Ya Cenab-ı Hakk!
Velayet makamı hakkı için,
Ibadet gecemizin hakkı için,
Verdiğimiz ikrarın hakkı için,
Gönül birliğimizin hakkı için,

Bismișah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem, demimiz daim ola.

Kötülükler sizden uzak, gönlünüz şad ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hürmetine,

Hizmetimiz kabul, hizmet aşkınız daişm ola.

Sırrı sır ederek oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,

Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,

Hakk Muhammed Ali yar ve yardımcısı ola.

Duanız, zikriniz, niyetiniz, niyazınız kabul ve makbul ola.

Dar çeken didar göre, didar gören Hakk’ın hidayetine ere.
 

Cenab-ı Hakk!

Dilde dileklerinizi, gönülde muradınızı versin.

Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, affetten korusun.

Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin.

Bu inançtan, bu yoldan, bu erkandan, bu ibadetten mahrum eylemesin.
 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,

Huzur içinde cem erkanından ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,

Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.

Ehli Canlar meydana niyaz ederek edebince ayrılırlar. Cem erkanı tamamlanmıştır...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...