Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

10- Kapıcı, hizmet makamı.

 

10- Kapıcı, hizmet makamı…

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı…  

Kapıcının, hizmet görevi… 
Kapıcı görevi, iki kişi tarafından yerine getirilir.

Iki kişi olmasının nedeni, biri cemevinin dışından ve ikincisi ise, cemevinin içerisinden sorumludur. Herhangi bir durumda kapıcı o durumu gözcüye, gözcü Rehbere ve Rehber de Pire iletilerek gereken tedbir alınır. 

Zahiri anlamda kapı koruyan, kollayan, huzur içinde olmayı ifade eder.
Batıni anlamda ise ilme, irfana, aydınlanmaya, irşad olmaya, arınıp pak olmaya, paylaşmaya, sahiplenmeye, dayanışmaya, birlik ile beraberliğe ve nasip almaya açılan kapıdır.  

Hz.Muhammed Mustafa; „Ben ilmin şehriyim, Ali de bu şehrin kapısıdır. Ilim dileyen, şehrin kapısına gelsin“ buyurmuştur. 

Şahı Merdan Ali, zahir ve batın ilminin kapısıdır yani dergahıdır. Ilim ve nasip dileyen, Dergah kapısından girmelidir. Bu kapı, cemevinin kapısıdır. Cem erkanında, Hakk meydanında verilen ilimdir, irfandır ve nasiptir. Dolayısıyla cemevinin kapısının kıymeti bilinmekle birlikte, korunması gerekir. 

Kapıcılar, Pirin huzuruna gelerek dara dururlar.
Destur Pirim!

Kapıcının, hizmet dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.
Cem birliğine, muhabbet sırlığına diyelim bir Allah Allah!
Hakk yolunda yapılan hizmet hakkı için,
Hz.Muhammed Mustafa’dan himmet,
Ali’yyel Murteza'dan şefaat ola,

Allah Muhammed ya Ali! Dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,

Cenab-ı Hakk’ın sefasına ere.
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradımızı vere,

Erenlerin sefasına ere.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes pirdedir… 

Pirin, Kapıcıya hizmet dar gülbengi...      
Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali şkına,
Zahir kapısı batına kapandı,
Ehli Canlar yerin aldı, sukut-u lisan eyledi. 
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imamların hizmeti, rehberiniz ola.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Kapıcı geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Cem erkanı ile kapı mührünün kaldırılması…
Kapıcı, destur Pirim! 
 

Bismişah, Allah Allah!
Dar çeken didar göre.
Didar gören Erenlerin sefasına ere.
Allah Allah, Hakk eyvallah.
Nefes Pirdedir... 

Pirin, kapı mührünü kaldırma gülbengi…
Bismişah Allah Allah!
Şahı Merdan Ali hürmetine, batın kapısı zahire açılsın,
Ehli Canlar sefa ile menziline varsın.
Hakk Muhammed Ali hürmetine ibadetimiz,
Gülbenklerimiz, dualarımız, hizmetimiz kabul ola.
Gülbenk bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Peyikçi-Postcu geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara dururlar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...