Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhabbet cem erkanı müfredatı…


Muhabbet cem erkanı müfredatı…
Mürşid, Pir, Rehber ve hizmetkarlar, Cem erkanına hazırlıklarını yaparlar.

1- Pir hizmeti, Pir, posta davet edilir ve Post duası verilir                            

2-Gözcü hizmeti, hizmet için dara durulur

3- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir

4- Süpürgeci-Feraşçı hizmeti,
temizliği temsilen meydana spürge çalınır

5- Pir hizmeti, Selamlama yapılır

6- Peyikçi, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Post meydana serilir

7- Tezekar-Ibriktarcı hizmeti, El suyu hizmeti yerine getirilir

8- Çerağcı hizmeti, Çerağları uyandırılır

9- Zakir hizmeti, Çerağ Duaz-ı okunur

10- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir

11- Pir hizmeti, Muhabbet erkanı yürütülür

12- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır

13- Pir hizmeti, Tövbe estağfurullah gülbengi okunur…

14- Lokmacı-Niyazcı hizmeti, lokmalar dağıtılır

15- Zakir hizmeti, Mersiye okunur

16- Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır

17- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır

18- Süpürgecei-Ferraşçı hizmeti, temizliği temsilen meydana spürge çalınır

19- Pir hizmeti, hizmetkarlara dua verilir

20- Kapıcı hizmeti, Cem ile Kapının mührü kaldırılır

21- Pir hizmeti, Razılık ile helallik gülbengi okunur

1- Pir, posta davet edilir ve Post dar gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola.
Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar
Yol gösterin ya On Dört Masum-u Paklar
Yardım edin ya On Yedi Kemerbestler
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.
Ya Rabbim! senin yüzü suyu hürmetine

Dualarımızı dergahı izzetinden kabul eyle.

Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Pir, duasını okuduktan sonra Posta niyaz olur ve yerine geçer.
Darda olan Ehli Canların rahat oturmaları için izin verir.

2-Gözcü hizmeti, hizmet için dara gelir…


Gözcü, Ehli canlara edep erkan mümine nişan dedikten sonra Cem ile kapı mühirlenir.


Gözcü hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, 


Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.
Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere,

Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, gözcüye gülbenk okur…

Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.

Gözcü Karaca Ahmet sultanın himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


3- Pir hizmeti, razılık ile rızalık alınır ve gönüller birlenir…
    
Bismişah, Allah Allah!

Muhammed Ali’den himmet ola.


Canlar, yolumuz rızalık yoludur.
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız? (3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? (3 kere tekrarlanacak)
Allah eyvallah Canlar.

Ediyorsanız edap erkan mümine nişan.


Canlar düzgün oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleri ile niyaz olmaları gerekir.

 
4- Pir hizmeti, Selamlama yapılır…
Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,

Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.


Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.


Dua ile selam size olsun!
ya Muhammed Mustfa,

ya Ali’yyün veliullah,

ya Hadice-tül Kübriya,

ya Seyyide Fatma-tüz Zehra,


ya Imam Hasan-ı müçteba,
ya Imam Hüseyin-i deşti Kerbela,
ya Imam Zeynel Aba,
ya Imam Muhammed Bakır-ı beka,
ya Imam Cafer-i sıtkı sefa,
ya Imam Musa-i Kazım cismi pak,
ya Imam Ali-ül Rıza Şahı Horasan-i,
ya Imam Muhammed Taki,
ya Imam Şah Ali-ül Naki,
ya Imam Hasan-ül Askeri gazi,
ya Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman.
Ya Cenab-ı Hakk! Dua ile selamımızı kabul buyur.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


5- Süpürgeci-Ferraşcı hizmeti,
temizliği temsilen meydana spürge çalınır
Sembolik olarak meydanın temiz tutulmasına nispeten meydana gelir ve Hakk Muhammed Ali hürmetine üç kere
spürge vurur.
Duasını okuyarak yerine geçer.


Spürgecilerin hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,

Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir...


Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun on Iki Imam,

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetinizden şefaat bulasınız,

Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


6- Peyikçi hizmeti, Pir Imam Hüseyin’i temsilen Post meydana serilir…

Destur Pirim!


Peyikçi hizmeti, kendi Post gülbengi…       

Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Erenler demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Peyikçiye Post gülbengi okunur...       

Bismişah, Allah Allah!
Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Ehli Canlar ikrarını verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


7- Tezekarcı- Ibriktarcı hizmeti, el suyu hizmeti yerine getirilir…
       
 Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde leğen ve suyla meydana gelirler.


Tezekarcı, üç kere Allah Muhammed ya Ali
diyerek legene su damlatır.
Önce kendi ellerine su dökerler. Sonra Pirden başlıyarak hizmette görev alan canların ellerine üç kere,

Allah Muhammed ya Ali diyerek su dökerler. Hizmeti bittikten sonra dara dururlar.


Tezekarcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.

Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.
Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir...

Pir hizmeti, Tezekarcıya gülbenk okunur...
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,

Yüzünüz ak, gönlünüz pak, muradınız hasıl ola,
Eliniz, gönlünüz incinmiye, Hakk Muhammed Ali, yardımcınız ola.

Hizmetiniz, On Iki Imam katarında kabul ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


9- Çerağcı hizmeti, Çerağlar uyandırılır…
 
On Iki Imamları temsilen çerağlarla meydana gelir. Destur Pirim!


Çerağcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.


Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur.


Yaradanın kutlu nuru aşkına;
Ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.

Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali.

Allah eyvallah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir…


Zakir hizmeti, Çerağ duazı okunur....
  
Hata yaptım hüda yaktı delili,

Muhammed Mustafa yaktı delili,
Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar,

Ali’yyel Murtaza yaktı delili... 


Pir hizmeti, hizmetkarlara gülbenk okunur…

Bimişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem ola

Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.

Çün çerağı fahri uyandırdık, Ol Huda‘nın aşkına,

Iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına.

Şahı Merdan Ali’yyel Murteza aşkına,

Şah Imam Hasan, Pir Imam Hüseyin-i dești Kerbela așkına,

Ol Imam-ı etkiya, Zeynel Aba‘nın aşkına.

Muhammed Bakır, ol nesli Pak Murteza așkına,

Yolun Mürșid-i, Imam Cafer-i Sadık aşkına.

Imam Musa-i Kazım, Ol müminleri bașı așkına,

Sabır sahibi, Imam Ali-ül Rıza aşkına.

Șah Taki, Imam Naki, Ol Hasan-ül Askeri așkına,

Muhammed Mehdi, Ol sahibi zaman aşkına.


Çerağımız yansın yakılsın!

Canab-ı Hakk’ın nuru aşkına,
Nübüvvetin nuru aşkına,   
Velayetin nuru aşkına,       
Ehli Beyt’in nuru aşkına,   
Tüm Şehitlerin nuru aşkına,    
Ulularımızın nuru aşkına,   
Hünkar Hace Bektaş Veli aşkına,
Birliğimiz, dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Dil bizden, kabul-ü Hakk’tan, yardım muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


10- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapı mühürlenir…

Kapıcı, Ehli Canlar! Edep erkan mümine nişan. Cemimiz ve kapımız mühürlenmiştir.
Pir, Himmet Muhammed Mustafa’dan, destur Şahı Merdan Ali’den ola.

Ya Cenab-ı Hakk! Ibadetimizi, hizmetimizi, niyet ve niyazımızı kabul buyur.

Allah Allah. Hizmet aşkımız daim ola.


Kapıcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi…

Destur Pirim!

Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.

Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradını vere,

Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes pirdedir…


Pir hizmeti, Kapıcıya gülbenk okunur…               

Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali şkına,

Zahir kapısı batına kapandı,

Ehli Canlar yerin aldı, sukut-u lisan eyledi. 

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imamların hizmeti, rehberiniz ve klavuzunuz ola.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


11- Pir hizmeti, Muhabbet erkanı yürütülür…

Yolun ilim irfanı hakkında anlatımlar yapılır


12- Sakacı hizmeti, Saka suyu dağıtılır…

Bir kadın ve bir erkek canımız, elinde Saka suyu ile meydana gelirler.

Saka suyu, Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şuhedalarını temsilen, susuyanlara su ikram edilir.
 

Sakacı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...

Bismişah, Allah Allah!

Maneyi marifet, sırrı hakikat,

Geldi hizmeti Muhammed Mustafa,

Sukut eyleyin Ehli Canlar!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Saka suyu gülbenklenir...  

Bismişah, Allah Allah!

Selam olsun sana ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.

Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık-ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Pir Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, sen yardım eyle ya Cenab-ı Hakk!


Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.


Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve
Ehli Beyt’ine salavat.


Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam   
olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adale 
yoktur.

Derem derem bir su ver,  
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.


Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Sakiler, suyu topluma dağıtır ve Allah’tan şifa olsun diye içilir.

Sakacı hizmeti, hizmet gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,

Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya,

Kerbela şehidi Imam Hüseyin-i veliye,

Gittiği yerde dert görmeye, Erenler kerem eyliye,

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


 
Hizmetkarlar, dara durur ve Pir gülbenk okur.   

Pir hizmeti, Sakacıya gülbenk okunur...

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Şah Imam Hasan hürmetine,

Pir Imam Hüseyin muhabbetine, Erenler kerem eyliye.

Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Gittiği yerde dert ile keder görmeye,

Cenab-ı Hakk, hizmetinizi kabul eyliye.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar.


13- Pir hizmeti, Tövbe estağfurullah gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hata eyledim noksandır işim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hasanla Hüseyin belki nur ise,

Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Musa-i Kazım’a vardır niyazım,

Imam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Taki ile Naki benzer bir aya,
Ali emeğimizi salmaya zaya,
Tuttuğumuz yalan huya bed huya,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hasan’ül Askeri gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete,
Tövbe günahımıza estağfurullah.


Hatayi’yim eydir Bağdat Basra,
Böyle zamana kaldık böyle asıra,
Sen kerem kanisin kalma usura,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


14- Lokmacı hizmeti, lokmalar gülbenklenir…

Elinde lokma dara durarak gülbengini okur.


Lokmacı hizmeti, hizmet gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!
Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim.
Geldi Hakk lokması, Hakk versin biz yiyelim.
Demine Huu diyelim.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, lokma gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola. 


Cenab-ı Hakk sizleri, Muhammet Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından,

On Iki Imamların katarından ayırmasın.

Her daim yüzünüz ak, imanınız pak ola.

Yiyene helal, yedirene delil ola,

Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola,

Lokmalarınız, binbir belaya kalkan ola. 

Hizmet sahipleri hizmetinden şefaat bula.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Dağıtım bittikten sonra hizmetli razılık ister.


Lokmacı hizmeti, Ehli Canlardan rızalık alınır…

Destur Pirim!


Ehli Canlar!

Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?


Ehli Canlar; Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.

Lokmacı; Allah da sizlerden razı olsun Ehli Canlar!

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, lokmacıya gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Hizmetiniz, niyetiniz kabul olsun,

Hizmet aşkınız daim olsun.

Mükafaatınızı Cenab-ı Hakk versin.

Muhammed Ali yar ve yardımcınız olsun.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


15- Zakir hizmeti, Mersiye okunur…

Bütün cemaat ayağa kalkarak el ele tutuşurlar ve mersiyeyi hep birlikte aşk ve huşu ile söylerler.


Zakirin hizmeti, mersiye okunur…

Bu gün matem günün geldi, ah Hüseynim vah Hüseynim.
Senin derdin bağrımı deldi, ah Hüseynim vah Hüseynim.

Şehit düşmüş Şahı Merdan, ah Hüseynim vah Hüseynim. 


Pir hizmeti, Pir Imam Hüseyin aşkına topluma gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah!...

Selam olsun sana, ya Pir Imam Hüseyin!

Lütfuna muhtacız, ihsan eyle ya Pir Imam Hüseyin!

Derdimize derman, ya Pir Imam Hüseyin!

Gayriye, muhtaç eyleme sevenlerini ya Pir Imam Hüseyin!

Her vakit medet kıl bizlere, ya Pir Imam Hüseyin!

Yüz bin kere lanet olsun, ol sapıtmış Yezid ve yezidlere,

Ikrarından dönenler şehit kıldı seni, ya Pir Imam Hüseyin!

Yüzü suyu hürmetine su taşırım, aşkın ile içmek için,

Aşkınla içenlere kıl Ab-ı Hayat, ya Pir Imam Hüseyin!


Ya Cenab-ı Hakk!
Kerbela’da şehit düşen Pir Imam Hüseynin hakkı için,

Çekilen cümle gülbenklerin hakkı için, kabul et dualarımızı.

Hakk’a yürümüş cnlarımızın ruhu, revanları şad ve handan ola,

Ruh kabirleri Pir-u Pak ile nur ola.

Toprakları bol, Mekanları cennet, menzilleri mübarek ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


16-
Peyikçi hizmeti, Post kaldırılır…
Peyikçinin, kendi hizmet duası…
Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali keremine, Imam Hüseyin’in demine,

Ehli canların birliğine, yapılan hizmetlerin hürmetine dest post.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Post gülbengi okunur... 

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali hürmetine,

Pir Imam Hüseyin aşkına, hizmetimiz oldu tamam.

Hakk ile hakikat yolunda, Pir Imam Hüseyin gözçümüz ola.

Pirlerin himmeti, hidayeti üzerimizde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

17- Çerağcı hizmeti, Çerağlar sırlanır…
Çerağcı hizmeti, hizmet gülbengi okunur…

Bismișah, Allah Allah!

Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah, ya Allah, ya Allah!

Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!

Velayetin nuru așkına, ya Ali, ya Ali, ya Ali!

Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,

Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.

Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Çerağcıya gülbenk okunur…  

Bismişah, Allah Allah!                                                                                                
Vakitler hayır, hayırlar fett ola,
Şerler def, hizmetiniz kabul ola,
Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola,
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola,
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve klavuzu ola,
Cenab-ı Hakk yardımcınız, Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz ola,

Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah.

Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


18- Spürgeci-Ferraşcı hizmeti, temizliği temsilen meydana Spürge çalınır…

Üç bacı meydana gelir, hizmet gülbengi okurlar…


Spürgeci hizmeti, hizmet gülbengi okunur…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,

Kırklar Ceminde süpürgeci idik.

Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezid-i Mervan,

Zuhura gelsin Muhammed Mehdi sahibi zaman.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, Süpürgecilere gülbenk okunur…

Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,

Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,

Şad olsun On Iki Imam.

Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,

Hizmetlerinizden şefaat bulasınız.

Muhammed Ali himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar.

19- Pir hizmeti, On iki hizmetkarlara gülbenk okunur…
  
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler dem, demler daim ola,

Iyilikler daim, kötülükler sizden uzak ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Cenab-ı Hakk cümlenizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinizede hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya-enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 


20- Kapıcı hizmeti, Cem ile kapının mührü kaldırılır…

Kapıcı, destur Pirim!


Kapıcı hizmeti, Kapının açılması için Pirden destur ister...

Bismişah, Allah Allah!

Dar çeken didar göre.

Erenlerin sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...


Pir hizmeti, kapı mührünü kaldırma gülbengi okunur…

Bismişah Allah Allah!
Şahı Merdan Ali hürmetine batın kapısı, zahire açılsın,

Ehli Canlar sefa ile menziline varsın,

Ibadetiniz, hizmetiniz, temeni ve dileklerniz kabul olsun.

Hakk Muhammed Ali, yar ve yardımcınız olsun.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

21- Pirin hizmeti, dağılma ile helaleşme gülbengi okunur…  
Ya Cenab-ı Hakk!
Velayet makamı hakkı için,
Ibadet gecemizin hakkı için,
Verdiğimiz ikrarın hakkı için,
Gönül birliğimizin hakkı için,

Bismișah, Allah Allah!
Kötülükler sizden uzak, gönlünüz şad ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hürmetine,

Hizmetimiz kabul, hizmet aşkınız daişm ola.

Sırrı sır ederek oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,

Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,

Hakk Muhammed Ali yar ve yardımcısı ola.

Duanız, zikriniz, niyetiniz, niyazınız kabul ve makbul ola.

Dar çeken didar göre, didar gören Hakk’ın hidayetine ere.


Cenab-ı Hakk!
Dilde dileklerinizi, gönülde muradınızı versin.

Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, affetten korusun.

Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin.

Bu inançtan, bu yoldan, bu erkandan, bu ibadetten mahrum eylemesin.

 Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde cem erkanından ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,

Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.

Dil bizden, Kabul-ü Hakk’tan, yardım Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…


Ehli Canlar meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem erkanı tamamlanmıştır...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=

 Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...