Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kirvelik erkanı, hizmet müfredatı…Kirvelik erkanı, hizmet müfredatı…
Pir hizmeti, Selamlama yapılır…
Ya Cenab-ı Hakk!

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur. 

Pir hizmeti, açıklama konuşması…
Pir huzurunda vereceğiniz ikrar ile aranızdaki herhangi bir kırgınlığın, dargınlığın olmadığına ve ikrarı, gönülden verdiğinize ikrar ediyor musunuz?

Kirveler, Allah eyvallah derler.
 

Iki yüzlü erkek, kadın ve inkarcılara ebedi kalaçak olan Allah’ın laneti vardır. Aranızda iki yüzlülük, fesatlık, dedikodu etmiyeceğinize dahir ikrar ediyor musunuz? 
Kirveler, Allah eyvallah derler.  

Tezekarcı-Ibriktarcı hizmeti, Beden temizliği temsilen, El suyu hizmeti görülür…
Üç defa tekrarlamak şartı ile kirveler; Allah Muhammed ya Ali diyerek aynı legende birbirlerinin ellerine su dökerek eller, aynı sabunla yıkanır ve aynı havlu ile kurulanır. Sonrasında en yaşlı kişinin eli üste gelecek şekilde eller, üst üste konuluduktan sonra dar dası verilir.
 

Tezekarcı hizmeti, kendi hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak

Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.

Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikardan üstün ilahi Adalet yoktur.

Pir hizmeti, Tezekarcıya gülbenk okunur… 
Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darınız divanlarınız kabul muradınız hasıl ola.

Muhammed Ali dergahına yazılmış ola.

Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar,
Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar,
Yardım edin ya On Yedi kemerbestler,
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun,
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin, Fazlı’nın ve
Fatma-tüz Zehra Ana’nın darını didarını kabul buyurduğun gibi,
Bizlerin de dar ile divanlarımız kabul ve günahlarımız af eyle. 

Allah Allah, duası bizden kabulü Cenab-ı Hakk‘tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola..
 

Hakk Muhammed Ali hürmetine, Ikrar niyetine On Iki Imamı temsilen 12 kuruş kirveye verilir. Akabinde niyaz olurlar. 

Pir hizmeti, Ikrar gülbengi okunur…
Bismişah, Allah Allah!

Ikrarınız kadim, muradınız hasıl ola.

Verdiğiniz ikrardan dönmeyesiniz.
Elim erde, yüzüm yerde, Hakk Muhammed Ali yolunda,
Erenler meydanında, Pir divanında hazır bulunan canların huzurunda,

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Allah’a kul, Muhammed Mustafa’ya ümmet, Şahı Merdan Ali’ye ikrarınız daim ola.
Ceddim cemali yaramaza, uğursuza, pirsiz ve ikrarsızların yoluna uğratmaya.
Darınız, niyazınız, ikrarınız kabul ola.
Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt şefaatına nail eyleye.
On Iki Imam katarından, didarından ayırmaya.
Canab-ı Hakk dilden dileginizi, gönülden muradınızı vere.

Emeğinizi, hizmetinizi boşa vermeye.
Verdiğiniz ikrarı, yaptığınız duaları dergahı izzetinde kabul eylesin.
Nur-u nebi kerem-i Ali, gülbengi Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli,

Dil bizden, ikrar Ibrahim peygamberden ve sünnet Muhammed mustafa’dan,
Himmet Cenab-ı Hakk’dan ola,
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...
 

Sahiplenmeyi, Dayanışmayı ve Paylaşmayı temsil eden lokma dualanır ve pay edilir...  

Pir hizmeti, Lokma gülbengi okunur…
Bismişah, Allah Allah!
Niyazınız ve lokmanız nur, Şaha zuhur ola.

Lokmalar kabul, muradlar hasıl ola. 

Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Hakk Muhammed Ali yardımcınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız ola.
Mazlumların seyiddesi Fatma-tüz Zehra ananın defterine yazılmış ola.

Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,

Pir Imam Hüseyin’in darından,

On Iki Imam’ın katarından ayırmaya.
 

Ya Cenab-ı Hakk! 
Sen rahman ve rahim olan ismin hakkı için, Sünnet olacak ……….. canımıza:
Sağlıklı, sıhatlı uzun ömür nasip eyle.

Bol, bereketli ve helal yoldan rıskını nasip eyle.

Zihin açıklığını ve zekasını kuvetlendirmeni temeni eyleriz.

Nur-u nebi, kerem-i Ali, pirimiz Hünkar Hace Bektaş-ı Veli demine Huu.

Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Lokma dualandıktan sonra iki parçaya bölünür. Bir parçası çocuk tarafına verilir, diğer parçası ise kirvenin evinde misafirlere ikram edilir. Bu hizmetten sonra eğer farklı bölgelerin insanları iseler arzular, istekler, dilekler, koşullar ve en önemlisi olan örf adetler konuşulur. 

Sünnet yemeği yiyilir ve Sofra gülbengi verilir… 

Pir hizmeti, Sofra gülbengi okunur…
Bismişah, Allah Allah!

Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim.

Sofra Ali’nin, himmet Hz.Muhammed Mustafa’nın,

Geldi Ali sofrası, ya Şah diyelim,

Allah versin biz yiyelim, kendisine şükür edelim
 

Soframızda bereket evimizde huzur daim olsun.

Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin

Bu sofranın hürmetine ganisi gele,

Hakk Muhammed Ali beraketini vere.

Nimmeti Celil, bereketi Ibrahim Halil,

Yiyene helal, yedirene delil ola.

Yiyip yedirenlere, Pişirip kotaranlara nur-i iman ola.,
 

Ya Cenab-ı Hakk! 
Gökte rahmetin, yerde bereketin eksik olmaya.

Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa,

Şefaat senden ya Resulullah.

Bizleri Ehli Beyt‘in şefaatından, katarından,

Darından, didarından, mahrum eyleme.
 

Hizmet sahiplerinin hizmetleri,
Lokma sahiplerinin lokmaları kabul ola.

Gittiğiniz yerlerde dert, gamla keder sizden uzak ola.

Lokma hakkına, evliya keremine, Cömertler Cemine,

Allah Muhammed ya Ali.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

  

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...