Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yalvarma, Yakarma ve Dilek gülbenkleri…


Yalvarma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Ya Cenab-ı Hakk!

Ellerimizi aştık, boynumuzu büktük,
Başımızı secdeye koyup sana yalvarıyoruz.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle.
Sana yönelmiş ellerimizi boş cevirme.
Ademi safiyullahın yüzü suyu hürmetine,
Bizleri iblis gibi secde etmeyenlerden eyleme.
Nuh Naciyullahın yüzü suyu hürmetine,
Bizleri nefis tufanından muhafaza eyle.
Hazreti Eyüb'ün yüzü suyu hürmetine,
Bizlere sabır vererek sabırla zafere eren kullarından eyle.
Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa’nın yüzü suyu hürmetine,

Cümle alemleri rahmetininden mahrum eyleme.
Şah Ali‘yyel Veliullah yüzü suyu hürmetine sana kul,
Muhammed Mustafa‘ya ümmet, Şahı Merdan Ali‘yye talip olmayı nasip eyle.
Hatice-tül Kübriya, Fatma-tüz Zehra, Hayrunnisa yüzü suyu hürmetine,
bizleri On Iki Imam katarından, darından didarından, yolundan, erkanından ayırma.
Evliyaların, enbiyların, erenlerin şehidi şuhedaların yüzü suyu hürmetine,
Duamızı, niyazmızı, Ibadetimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı= 

Yakarma gülbengi...
Bismişah, Allah allah!
Bu evreni yaradan yüce Allah’ım!
Çıkar için yaratılan, bölücülüğe, düşmanlığa,
Din adına kan dökmeye, insanlığa sefalet getiren savaşlara,
Rahman ve rahim olan ismin hakkı için,

Barış ortamı içerisinde son bulmasını temeni ediyoruz.
Bütün Dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde, kardeşçe yaşamalarını nasip eyle.
Bütün insanlarının hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye,
Düşmanlıklarını barışa çevir yüce Allah’ım!

Bizleri de görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, affetten,
Zalimin zülmünden, Şeytan’ın şerrinden koru yüce Allah’ım!
Evliyaların, embiyaların yüzü suyu hürmetine, merde namerde muhtaç eyleme.
Kısmetimizi bol eyle, gökte hayırlı rahmetini,
Yerde hayırlı bereketini bizlerden esirgeme,
Kazancımızı helal yoldan nasip eyle.
AllahAllah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Dilek gülbengi...
Evliya, enbiyaların cümle erenlerin himmetiyle,
Bismişah, Allah Allah!
ya Cenab-ı Hakk!
Biz senin kulların, Hz.Muhammed’in ümmeti ve
Şahı Merdan Ali’nin bendesiyiz.
Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz hata ve
Kusurlarımızla huzuruna geldik;
Sana sığınıyoruz, sana yalvarıyoruz,
Yanlız senden yardım diler, yanlız sana ibadet ederiz.
Bizleri; Velilerin, Nebilerin gittiği doğru yola nail eyle,
Doğruluktan, doğru yoldan ayırma.
Dünyada ve manevi alemde mutluluğa götüreçek yolu bizlerden esirgeme.
Yolumuzu yolsuza, işimizi haksıza düşürme.
Kötü nefislere fırsat verme ve bizleri, kötü nefislerden arındır.
Gönlümüze insan sevgisi, sabır, merhamet ve nur-i iman ver.
Elimizle, dilimizle, belimizle yaptığımız günahlarımıza,
Tövbe estagfurullah, tövbe estagfurullah, tövbe estagfurullah.
Allah'ın himmetine, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,
Gönül birligine Allah eyvallah.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=  

Dilek gülbengi...
Evliya, enbiyaların cümle erenlerin himmetiyle,
Bismişah Allah Allah...
Bizleri bir araya getiren Ehli Beyt sevgisine aşk olsun.
Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline, dinine bakmadan,
Bütün insanlığı kucaklar.
Özümüz, aslımız sana dönüktür ya Cenab-ı Hakk!
Okuduğumuz duaları dergahı izzetinde kabul eyleyip,
Cümlemizden himmetini esirgeme.
Tek sana ibadet ederiz, Senin sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine,
Aramızdan göçüp sana dönenlere senden şafaat dileriz.
Rahmetini esirgeme ya Cenab-ı Hakk!
Gençlerimizi cehaletin kör kurşunundan, yobazın zulmünden koru,
Onları insanlığa, anne ve babalarına bağışla ya Cenab-ı Hakk!
Ya Ulu Erenler, ya Bozatlı Hızır ya Pir Hünkar,
Cümle canların, dua ve ibadetlerini kabul eyleyip,
Akıl katarından ayırmayın.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=  

Dilek gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ve makbul ola.
Muradınız hasıl, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali!
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar!
Yol gösterin ya On Dört Masum-u paklar!
Yardım edin ya On Yedi Kemer Bestler!
Ceminize alın ya Kırklar!
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.

Ya Cenab-ı Hakk!
Hallacı Mansur‘un, Seyyid Nesimi‘nin, Fazlı‘nın ve
Fatma Anamızın darını didarını kabul eylediğin gibi,
Bizlerinde darını divanını kabul eyle.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı= 

Dilek gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Niyet ettik vaktin hayrına,
Girdik Hakk Muhammed Ali yoluna.
Sevgimiz, Muhammed Ali sevgisi ola.
Pirimiz, Seyyid-i Saadet evlad-ı Resul ola.
Ikrarımız, Ibrahim peygamberin ikrarı ola.
Birlik ve beraberliğimiz Kırkların nişanı ola.
Kulluğumuz Allah’a, ümmmetimiz Hz.Muhammed’e,
Talipliğimiz Şahı Merdan Ali‘ye ola.

Er Hakk Muhammed Ali aşkına,
Birlik beraberliğimiz daim ola.
Aramızdaki tüm kötülükler def ola.
Şeytanın şeri, kötünün izi bizden uzak ola.
Hakk Muhammed Ali, dilde dileklerinizi,

Gönülde muratlarımızı vere.
Görünür görünmez kazalardan, belalardan, iftiralardan,
Münkir münafıkın şerinden bekleye saklaya göre gözete,
Neyleyim nideyim dedirmeye.
Bütün evliya, enbiyaların şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.
Lanet münkire, lanet Yezide, rahmet mümine.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı= 

Dilek gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Er Hakk Muhammed Ali aşkına,
Bütün Dünya insanlarına dostluk ve barış içinde
Yaşamalarını  nasip eyle ya Cenab-ı Hakk!
Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,
Düşmanlıklarını barışa çevir.
Muhammed Mustafa hakkı için,
Şahı Merdan Ali hakkı için,
Fatma Ana hakkı için,
On Iki Imamlar hakkı için,
Hz.Muhammed Mustafa‘ya salavat getirip, nesline kıyan iki yüzlü
Münkir munafıklara sen fırsat verme ya Cenab-ı Hakk!
Sana ve Ehlibeyt’ine gönül verdiği için zalimin zulmüne uğrayan
Ümmetinin yardımına sen yetiş ya Muhammed Mustafa!
Hayatın her alanında yetiş carımıza, medet mürvet diyen
Mazlum insanların ahına sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Birlik ile beraberlik demimiz hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola.
Evliya Enbiyalar bizleri sevgi ve dostluk yolundan ayırmaya.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Dilek gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali yolunda tüm şehitlerimizin hürmetine;
Çağırdım Üçlere, sığındım Beşlere, On Iki Imamlara,
On Dört Masum-u Paklar’a, On Yedi Kemerbestlere, Kırklara.
Darına durduk ya Allah, divanına durduk ya Muhammed, keremine sığındık ya Ali.
Sabır ver ya Fatma-tüz Zehra Ana.
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar.
Elinden tutun ya On Dört Masum-u Paklar.
Yol gösterin ya On Yedi Kemerbestler.
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağrına bas ya Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.
Cümle Velilerin, Nebilerin hürmeti için,
Miraçtaki Muhammed Mustafa hakkı için,
Kırklar meçlisindeki Ali‘yyün Veliullah hakkı için,
Dar-ı Mansur, dar-ı Fazlı, dar-ı Nesimi, dar-ı Pir Sultan Abdal hakkı için,
Tüm Erenlerin, Uluların hakkı için,
Alemlerin, Velilerin hakkı için,
Çekilen cümle Gülbenklerin hürmeti için,
Hüseyin-i deşta Kerbela hakkı için,
Kabul et dualarımızı, niyazlarımızı.

Ya Cenab-ı Allah!
Hasta olanlara şifa, sağlık dileyene sağlık, huzur dileyene huzur,
Okuyanlara zihin açıklığı, derdine derman isteyene derman,
Nasip isteyene nasip, Hakikat alemine göçmüşlere rahmetini ihsan eyle.
Darda, zorda olanlara, yetiş carımıza diyenlere sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...