Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kırk erkan gülbenkleri...


Kırk erkanında okunan sofra gülbengi...
Bişmişah, Allah Allah!
Birlik Demimiz hayır, hayırlar feth, şerler def ola.
Hakk Erenler bizleri birlik, beraberlik ve dostluk yolundan ayırmaya.

Cenab-ı Hakk, bizleri;
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masumu Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların katarına, didarına nail eyleye.
Gökten hayırlı rahmetler ihsan eyle. Yerden bereketli kısmetler nasip eyle.
Hakk sofrası’na gelen arta, eksilmeye. Yeri Halil Ibrahim bereketi ile dola.
Can Lokması nimmetlerini hakkiyle kazananların, hazırlayıp getirenlerin,
Hizmet edip sunanların emekleri zayi olmaya, hizmetleri kabul ola.
Ulu Allah’ın katında makbul, Muhammed Ali’nin didarında kabul ola.
Verilen Rızalık Lokması, hakikat alemine göçmüşlerimizin ruhuna değsin,
Bu erkanda hizmet gören, ikram eden, yiyip içen can dostlarımıza.
Hakk Lokması kuvvet-kudret ve esenlik kaynağı ola.
Erkan Lokması, cümlemize delil ve Rehber ola.

Cenab-ı Hakk yolumuzu, yol bilmeze düşürmeye.
Kimseyi, zalimin, hainin, cahilin ve namerdin tuzağına düşürmeye.
Uğrumuzu karanlığa, yol bilmeze uğratmaya.
Kimseyi inkara, münkire karşı güçsüz bırakmaya.
Yolumuz kaim, birliğimiz ve menzilimiz daim ola.
Pirimiz sırdaşımız, Bozatlı Hızır yoldaşımız ola.


Cenab-ı Hakk, hizmetlerinizi kabul eyleye.
Kimseyi açlıkla, sefaletle, evlat acısıyla ıslah etmeye.
Kimseyi ilimden, bilimden uzak, cehaletle terbiye etmeye.
Hanemize, soframıza ve nimetimize na-Hakk lokması  karışmaya.
Pir divanında yüzünüz ak. özünüz pak, sağlığınız, huzurunuz daim ola.
Ağır acılar görmeden. dileklerimiz, gülbanklarımız kabul ve makbul ola.

Ulu Yol’dan kimse ayrı kalmaya. Birliğimiz, beraberliğimiz daim ve kaim ola.
Ulu Erenlerin darında, Pirler meydanında yüzümüz ak, özümüz pak ola.
Şehitler Şahı Imam Hüseyin’in davası cümlemizin davası ola.
Dil bizden. himmet Pirden, hikmet Hakk Muhammed Aliden ola.
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali yüzü suyu hürmetine lokma hakkına. sofra hürmetine,
Hazır, gaib gerçek erenlerin demine Allah eyvallah.

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…
(Kaynak: AABF-Inanç Kurulu)


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı= 

Kırk can yemeği sofra gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Ya Cenab-ı Hakk!
Burada okunan duadan, verilen lokmadan hasıl olan,
Hakk’a yürüyen canımızın Ruhuna hibe eyledik,
Dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle.
Sevabı, merhum canımızın ruhuna erişsin, ruhunu şad ola.
Nimmeti cellil lullah, bereketi Halil lullah,
Şefaat senden ya Resullulah.
Hakk Muhammed Ali katında Kabul ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hizmet sahipleri, hizmetinden şefaat bula.
Hakk'a yürüyen canımızın ruhu şad ola,
Göçmüşlerimizin hürmetine, mekanı Pir-u Pak ola.


Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul ola.
Hak Muhammed Ali; Cümlemizi bekliye, saklıya, göre,

Gözete, ağrı, acı, keder vermeye.
Göçmüşlerimize rahmet, sağlarmız selamet içinde ola.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Kırk erkanında okunan gülbenk...
Bismişah, Allah Allah!
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın ismiyle.

Muhammed Mustafa’nın ve O’nun Ehli Beyit’inin himmetiyle!
Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed evladı Muhammed. Hakk’la ilahe illallah, Hakk birsin Muhammed’en Resulullah, Ali’yyün Veliullah, Ehli Beyt’i Keremullah, Mürşidi Kamilullah, şefaat kıl ya Resulullah.

Ya Cenab-ı Hakk!
Özümüz, aslımız ve yüzümüz sana dönüktür.
Burada, dile getireceğimiz her türlü eşsiz hamd ve senalar ancak sana mahsustur.
Dua ile selam, rahmet ile selametlikler, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa ve

O’nun Ehl Beyt’ine olsun.

Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen, sayısız alemleri yaratan yüce Allah’ım!
Huzuruna geldik, gülbenk için ellerimizi sana açtık. Sana sığınır, yanlız sana ibadet ederiz.
Rahmet ve rahim ismi şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme.
Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber hürmetine,
Hakk’a yürüyen ……….canımızın günahlarını af, mekanını nur, mağrifetini bağışla.

Okuduğumuz gülbengi, dergahı izzetinde kabul eyle,
Hakk’a göçen canımızın ruhunu şad, nurunu bol eyle.
Bağışlaması ve ihsanı, sonsuz olan yüce Allah’ım!
Sana dönen canlarımızın ayıplarını ört, kalplerini pak, günahlarını af, topraklarını bol eyle!
Yeri göğü yaradan ulu Allah’ım! Gizli, açık her şeyi hakkıyla bilen ve


Bütün varlıkların yücesi sensin ya Cenab-ı Hakk!
Muhammet Mustafa hakkı için, Ali’yyel Murtaza hakkı için,
Şehidler Şahı Pir Imam Hüseyin hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızdan şefaatını esirgeme!
Her şeye kadir, gönüllere şifa veren sensin.

Hakk’a yürüyen ……… canımız için, Ellerimizi sana açmışız, bilerek veya
Bilmiyerek işledikleri bütün günahlarını bağışla, rahmetini ondan esirgeme.


Ya Cenab-ı Hakk!
Kemlik bizden kerem senden.
Tur’da Musa hakkı için, Çarmıhta Isa hakkı için, Miraçtaki Muhammed Mustafa hakkı için,
Nuh Nebi hakkı için, senin yüce ismini zikreden canların dualarını ve lokmalarını kabul eyle.
Sana sığınıyoruz. Evliyalar aşkı için,Erenlerin ,Ermişlerin, dervişlerin hakkı için,
Üçler, Beşler, Yediler aşkına, Hakk’a yürüyen canımızdan  rahmetini esirgeme.


Canların akibeti, Hakk’a yürümektir.
On Iki Imam hakkı için, On Dört Masum’u pak hakkı için,

On Yedi Kemerbestler’in hakkı için, Kırkların hakkı için,
Ehlibeyt hakkı için onlara şefaat kıl ya Resululllah.
Bütün Mümünlerin aşk-ı için, “En-el Hak” diyen Mansur hakkı için,
Derisi yüzülen Nesimi hakkı için, Kuyuya atılan Yusuf Peygamber hakkı için,
Eyüp Peygamber’in sabır hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızı,

Ulu Divanında mahçup ve mahrum etme ya Cenab-ı Hakk!
Hazreti Pirin aşkı için, Mürşid’i kamil aşkı için, Evrahı Paklar hakkı için,
Hakk’a yürüyen canımızın ruhunu şad eyle!
Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali size sığınıyoruz, Şanınız yücedir sizin.
Alim olan sensing, her şeyi en iyi şekilde bilen de sensin.
Hakimsin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin,
Okuduğumuz gülbenkleri, verdiğimiz lokmaları kabul eyle.
Herşeye kadir olan sensing, ya Cenab-ı Hakk!
Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz.

Hakikat yolundan, Hakk kelamından ayırma bizi.
Tövbemizi, gülbenklerimizi, dileklerimizi, lokmalarımızı kabul eyle.

Ya Cenab-ı Hakk!
Darına duranlardan himmet ve hidayetini esirgeme.
Yönünü sana çeviren canları şefaatinden mahrum eyleme.
Hakk’tan başka ilah yok, her yerde var olan O’dur.
O sürekli diridir, kayyum’dur, O kudretin kaynağıdır.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O‘nundur.
Bizi şefaatından mahrum bırakma Ya Muhammet Ya Ali.
Dönüş, yalnız sanadır.
Bizleri ve Hakk‘ın rahmetine kavuşan tüm canları,
On Iki Imamların saadet hakkı için, kusurlarını bağışla, günahlarını af eyle.

Ey mülkün Malik’i sahibi olan ulu Allah’ım!
Muhammet Mustafa, Ali’yyel Murtaza hakkı için, Hakk‘ın rahmetine kavuşmuş
Bütün canların günahlarını bağışla, ruhlarını şad, topraklarını bol eyle.
Hakk Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı ola. On Iki Imamların,
On Dört Masumu Pakların On Yedi Kemerbestlerin, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin,
Kırkların, Ricali Gaip Erenlerin hayır himmetleri üstümüzde hazır ve nazır ola.
Dertlerimize derman, kalplerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyle.
Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların yüzü suyu hürmetine
gülbenklerimiz kabul, muradlarımız hasıl ola!

Ya Cenab-ı hakk!
Pir Hünkarın yüzü suyu hürmetine, bizlere çiğer acısı vermeyesin.
Dualarımızı ve lokmalarımızı, sana sunduk sen kabul eyle.
Yönünü Hakk’a çevirmiş canımız, nahak dünyanın sonunda Hakk dünyanın başındasın. Hakk’dan geldin Hakk’a gidiyorsun. Hakk Erenlerin katarına, didarına nail olasın.
Hüküm yanlız Allah’ındır. Ruhun şad, menzilin kolay, mekanın Pir-u Pak, toprağın bol olsun.
Hakk’a yürüyen bu canımızın, geride kalan Aile fertlerine, sevenlerine, dostlarına;
Sağlıklı ömürler, tükenmez sabırlar ihsan eyle ya Cenab-ı Hakk!
Dil bizden, yardım Pirden, Şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Lokma hakkına, Sofra hürmetine, Erenler keremine, Cömertlerin demine.
Hakk’a yürüyen …………………. canımız ve aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün canlarımız ruhlarına salavat: Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
Şahı Merdan Ali’den üstün yiğit, Zülfikar’dan üstün kılıç yoktur.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...
Kaynak: AABF-Inanç Kurulu

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Kırk can lokma gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Bizleri bir araya getiren sevgiye aşk olsun.
Aşk olsun o sevgiye ki rengine, diline, dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar.
Hamd olsun o yaratılışa ki, insanoğlu yaratıldığında;
Onunla birlikte dil oluştu anlaşmak için, El oluştu güzel şeyleri sunmak için,
Gönül oluştu herşeyi ve herkesi sevmek için. Kusuru gören ve üzerini örten göze aşk olsun.
Sırları açmayan dile aşk olsun.
Kendi emeğinden başkasına uzanmayan ele, paylaşan gönüle aşk olsun.
Bozatlı Hızır, Ulu Pir, gönül Erenleri cümle canların hizmetlerini kabul eylesin.
Bizi akıl katarından ayırmasın. Özümüz, aslımız ve yüzümüz sana dönüktür.
Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve senalar ancak sana mahsustur ya Cenab-ı Hakk! 

Ya Cenab-ı Hakk!
Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen sayısız alemleri yaradan ulu Allah’ım!
Ellerimizi sana açtık, Senin Rahim ve bağışlayıcı olduğunu biliyoruz.
Burada hazır bulunan cümle canların dualarını kabul eyle. Ellerimizi boş çevirme.
Hakk’a yürüyen sevgili canlarımızın mağrifetlerini bağışla,
Mekanlarını Pir-u Pak, ruhlarını şad eyle. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Ya Şahı Merdan Ali, ya Bozatlı Hızır hürmetine;
Okuduğumuz duaları dergahı izzetinde Kabul buyur.
Cümlemizden himmetini, merhametini esirgeme.
Biz sana ibadet ederiz, sana ve senin sevdiklerinin yüzü hürmeti için,
Aramızdan göçüp sana dönenlere senden şefaat dileriz. Merhametini, ihsanını.
Cenab-ı Hakk’tır sevdiğimiz, O’dur taptığımız ve O’ndan özge illah bilmeyiz.
Nur cemallerinde zuhur ettiğin Ulu Erenlerin hakkı için, Muhammed Mustafa hakkı için,
Ali’yyel Murtaza hakkı için, Şehitler Şahı Pir Imam Hüseyin’in hakkı için,

Hatice-tül Kübriya ve Fatma-tüz Zöhre Ananın hakkı için,
Hakk’a göçmüş canlarımızın aziz ruhlarını sonsuz nurunla aydınlatmanı temeni ederiz.
Gönüllere şifa veren sensin, dertlere derman olan sensin, yaraya merhem olan sensin,
Sana yürüyen canların, bilerek veya bilmeyerek işledikleri bütün kusur ve eksiklerden bağışla.
Rahmetini onlardan esirgeme, ruhlarını şad-u handan eyle.
Sana sığınıp ismini zikreden mümin canların dualarını kabul ve makbul eyle. 

Kemlik bizden kerem senden, isyan bizden ihsan senden ola.
Kereminle, ihsanınla, lütfunla, merhametinle, şefaatınla cümle canların kusurlarını bağışla.
Tufanda, zorda kaldığında ismini çağıran Nuh Nebi hakkı için,
Turda Musa hakkı için, çarmıhta Isa hakkı için, miraçtaki Muhammed hakkı için.
Evliyalar hakkı için, erenler hakkı için, ermişler hakkı için.
Üçler, Beşlerin, lokma ve niyaz verenlerin hakkı için,
On Iki Imam hakkı için, Kırkların hakkı için, Murşid-i Kamilin hakkı için,
Masum-u Paklar hakkı için, Enel Hakk diyen Mansur hakkı için,
Derisi yüzülen Nesimi hakkı için, Ulu Ozanlarımızın hakkı için,
Hakka yürüyen canımıza rahmet eyle, mekanını cennet, ruhunu şad eyle.
Hakka yürüyen canların kusur ve noksanlıklarını af eyle.
Mekanlarını cennet, Ruhlarını şad, mekanlarını Pir-u Pak eyle. 

Yağan yağmur, esen yel hakkı için.
Dergahına varan doğru yol hakkı için.
Banazda Pir Sultan Abdal, Nevşehirde Pir Hünkar hakkı için,
Yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için,
Kainattaki mevcudatın hakkı için, Canlı cansız varlıkların hakkı için,
Ikrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için,
Hakk‘a yürüyen canımızın ruhunu şad eyle.
Aile bireylerine, gönül dostlarına, yol arkadaşlarına sabır ve metanet dileriz.
Gönüllerini şen kıl, gam ile efkarlarını dağıt, dirlik ve düzenlerini bozma.
Sana ellerini açan cümle canları, düşmanın şerinden, hilekarın düzeninden,
Münafıkın fitnesinden, yalancının iftirasından uzak eyleyesin.
Cümle canların duaları, temenileri kabul olsun, emekleri zayi olmasın.
Okuduğumuz duaları, …….. oğlu …… canın ruhuna bağışlıyoruz.
Hakk Muhammed Ali katında, kabul göre.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...