Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

12 Hizmetkarlara, Zakir ve Semahçılara verilen gülbenkleri…


12 Hizmet sahiplerine okunan gülbenk...
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola.
Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Allah cümlemizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinize hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola. 

Oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,
Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,
Hakk Muhammed Ali, On Iki Imaların,
Evliya, enbiya keremine, gönül birliğine,
Gerçek erenlerin demine Allah eyvallah.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Zakir hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola.
Ağzın dert, gönlün keder görmeye,
Zikir ettiğin erenlerin, enbiyaların himmeti,

Üzerinde hazır ve nazır olsun.
Hakk Muhammed Ali yardımcın olsun.
Ehli Beyt’in katarından, didarından, ayırmaya,
Bu yolun sahibi dilde dileğini, gönülde muradını vere.
Dil bizden, nefes Pirden, yardım Hakk’dan ola.
Allah Allah, Kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Semah gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Semahlar saf ola, günahlar af ola, muradlar hasıl ola.
Dönen pervaneler Hakk için ola sehir için olmaya,
Hakk Muhammed Ali, yar ve yardımcımız ola.
On Iki Imamların katarından, darından, didarından ayırmaya.
Semahlarımız Kırklar Semahı’na yazıla,
Semahı bizlere bağışlayan Muhammed Mustafa’nın,
Şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.
Evliyalar keremine çömertler cemine,
Gerçek ereler demine Allah eyvallah.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...