Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Sünnet, Ikrar, Dar ve Medet gülbenkleri…


Sünnet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Ya Allah ya Muhammed ya Ali!
Allah-u Teala yarattı Hz.Ademi,
Hz.Adem atadan doğdu bu zuriyet,
Hakk’a kul oldu, Peygambere ümmet.
Ibrahim peygamberden kaldı bu adet,
Her islam ümmetine farz oldu sünnet.

Tanrı bir, Tanrı ulu, Tanrı yücedir.
Her kim ki Muhammed Mustafa’yı severse,
Verelim Muhammede Mustafa’ya salavat.

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.

Allah Allah, Allah eyvallah. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Ikrar gülbengi...
Eli erde, özü darda Hakk Muhammed Ali yolunda,
Hakk meydanında, Pir huzurunda, toplumunun şahitliğinde,
Verilen bu ikrarı kabul ve makbul eyle ya Cenab-ı Hakk!
Imam Hasan, Imam Hüseyin şefaatından mahrum eyleme.
Ikrarınızda duraçağınıza söz veriyormusunuz? 3x

Geldiginiz yoldan, durduğunuz darda,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Erenlerin, enbiyaların yüzü suyu hürmetine; Allah’a kul,
Hz.Muhammed Mustafa‘ya ümmet, Şahı Merdan Ali’e talip eyleye.
Hakk yoludan, Hakk meydanından, Hakk kelamından ayırmmaya.
Verilen ikrardan ayrılmayaçağınıza söz veriyormusunuz? 3x

Ceddim cemalim yaramaza, uğursuza, pirsize düş getirmeye.
Darınız, ikrarınız, niyazınız kabul ve makbul ola.
Allah Allah, Allah eyvallah. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Dar gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darınız divanınız kabul, muradlarınız hasıl ola.

Hakk’ın Dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar,
Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar,
Yardım edin ya On Yedi Kemerbestler,
Ceminize alın ya Kırklar.

Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun,
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.

Ya Cenab-ı Hakk!
Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin, Fazlı’nın ve
Fatma Anamızın darını didarını kabul eylediğin gibi,
Bizlerinde darımızı, divanımızı kabul eyle.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Medet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.

Cenab-ı Hakk! On Iki Imamlar, On Dört Masum-u paklar,
On Yedi Kemerbestlerin, Katarından, darından, didarından ayırmaya.
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların, Ulu Erenlerin,
Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.

Cenab-ı Hakk!
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Bizleri dermansız dertlerden, görünür görünmez kazalardan,
Belalardan, Affetten, zalimin zulmünden bekleye saklaya, gözete.
Mahşer gününde, göçmüşlerimize rahmetini ihsan eyleye.

Ya Cenab-ı Hakk!
Varlığımızı, sağlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle.
Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabulu allah’tan ola.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...