Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Sofra gülbenginde, masaya el atmanın anlamı...Sofra duasında, masaya el atmanın anlamı...
Sofraya verilen duayla sofrada bulunan insanların maneviyatta bütünleşerek, vahdet noktasında Hakk’ın birliğine vararak, Cenab-ı Hakk’ın vermiş olduğu nimmetlere şükranlarını belirterek yuvalarında, hanelerinde ve aile efradıyla birlikte Hakk Muhammed Ali bereketiyle Şahı Merdan Ali sofrasında nasibini alarak nasiplenmektir.
 

Diğer bir manada sofra sahiplenmeyi, dayanışmayı ve paylaşmayı sembolize etmektedir. Sofraya verilen dua ise sahiplenmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın pekişmesi için verilen ikrar birliğidir. 

Sofraya oturma duası... 
Bismişah, Allah Allah!
Evvel Hakk diyelim, kadim Hakk diyelim
Geldi Şahı Merdan Ali sofrası ya Şah diyelim,
Allah nasip eylesin biz yiyelim.
Şahın demine Huu diyelim
 

Sofradan kalkma duası… 
Bismisah, Allah Allah!
Nimmet-i Celil, bereket-i Ibrahim Halil, şefaat-i Resulullah,

Inayet-i Şahı Merdan Ali, Himmet-i Veli ola.
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, 
Hakk Muhammed Ali bereketini versin,

Biz bir yedik Cenab-ı Hakk bin vere.

On Iki Imam katırına yazıla,

Seyyide Fatma-tüz Zehra’nın defterine yazıla.

Yiyip yedirenlere, pişirip getirenlere nur-i iman, 
Dertlere derman, hastalara şifa ola 
Gittiğiniz yerlerde ayağınız daşa, gönlünüz gam ile keder görmeye.
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masumu pakların,

On yedi kemerbestlerin, kırkların Rical ül gayp Erenlerin ve Pir dergahına yazıla. 
Yiyene helal, yedirene delil ola
Hakk saklaya, Hızır bekleye, hizmetiniz kabul ve makbul ola... 
Allah Allah, gerçegin demine Huu... 
 

Dolayısıyla sofrada bulunan Hakk’ın nimmetlerine verilen dua, birlik ve beraberlik hakkı için paylaşılan emeğe, alın terine ortak olmaktır. Paylaşmayı, bölüşmeyi, sahiplenmeyi kabul etmek ve ilkesine bağlı kalmaktır. Işte sofrada birleşen ellerin, bağlılık ve dayanışma ikrarını sembolize etmektedir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...