Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanında, Secde gülbenkleri...


Pirin, Cem erkanında Secde gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Yüzbin alemi halk eden yüce Allah’ım!
Muhammed Mustafa, Ali’yyül Murteza,
Seyyidinen Ali’yyül Veliyullah!
Bizi, On Iki Imam arzu hürmetine  bağışlayın. 

Bilinir bilinmez Erenlerin, evliyaların, enbiyaların,
Kamil-i Insan  arzu hürmetine bağışla.
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların arzu hürmetine bağışla. 

Hatice-tül Kibriya, Fatma-tüz Zöhre ananın arzu hürmetine bağışla.
Yüzbin alemin Dua ile gülbenklerin arzu hürmetine bağışla.
Yer ile göğün server, Muhammed Mustafa’nın arzu hürmetine bağışla.
Allah’ın himmetiyle, Ehli Beyt’in hürmetine, Evliyalar keremine,
varalım Hakk için secdeye.   

Cem toplumu, secdeye iner.
Pir toplum secdedeyken yapacağı dua…  

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberlerine dua ile selam olsun.
Meclisimiz, Erenlerin meclisi olsun.
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yapmış olduğu secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip eden ol Cenab-ı Hakk’a şükür ile senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Hz.Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
Pir, yatan şehitler uyansın, toplum secdeden kalkar.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Pirin, Cem erkanında Secde gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Ey yeri gögü yaradan yüce Allah´ım!
Aklımız ve fikrimizin kötülüğe yöneldiĝinde,
Rahman ve Rahim olan ismin Hakkı için fırsat verme.
Bütün Dünya insanlarına dostluk ve barış içinde yaşamalarını nasip eyle.
Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete, düşmanlıklarını barışa çevir . 

Ya Cenab-ı Hakk!
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u pakların,
On Yedi Kemer Bestleriin, Kırkların yüzü suyu hürmetine;
Bizleri, merde namerde muhtaç eyleme.
Rıskımızı bol ve helal yoldan nasip eyle.
Bizlere dert verip derman aratma.
Hastalarımıza şifa, canımıza saĝlık, yuvamıza mutluluk ihsan eyle.
Ya Cenab-ı Hakk!
Pirimiz Hünkar Hace Bektaş-ı Veli´nin yüzü suyu hürmetine;
Çoluğumuzu, çoçuğumuzu şaşırıp kötü yollara düşürme.
Bizlere  hayırlı  evlatlar, topluma faydalı insan olmalarını nasip eyle.
Evlatlarımızın ciğer acısını bizlere gösterme.
Allah‘ın himmetiyle, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,
varalım Hakka secdeye. 

Cem toplumu, secdeye iner.
Pir toplum secdedeyken yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberlerine dua ve selam olsun.
Meclisimiz, Erenlerin meclisi olsun.
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yapmış olduğu secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip eden ol Cenab-ı Hakk’a şükür ile senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Hz.Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
Pir, yatan şehitler uyansın, toplum secdeden kalkar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, Cem erkanında Secde gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Ey bütün alemlerin Rabbı olan yüce Allah´ım!
Biz senin kulların, Hz.Muhammed´in ümmeti ve Ehli Beyt´in bendesiyiz.
Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz hata ve kusurlarımızla huzuruna geldik.
Sana sığınıyoruz, sana yalvarıyoruz.
Yanlız senden yardım dileriz, yanlız sana ibadet ederiz.
Bizleri, Velilerin, Nebilerin gittiği doğru yola ilet.
Doğruluktan ve doğru yoldan ayırma.
Dünyada ve manevi alemde mutluluğa götüreçek yolu bizlerden esirgeme.
Yolumuzu yolsuza, işimizi haksıza düşürmeyesin.
Kötü nefslere fırsat verme. Bizleri de kötü nefislerden arındırmani temeni eyle.
Gönlümüze insan sevgisi, sabır, merhamet ve nur-i iman nasip eyle.
Elimizle, dilimizle, belimizle yaptığımız günahlarımıza,
Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estagfurullah.
Allah´ın himmetiyle, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,
gönüller birligine varalım Hakk için secdeye,  

Cem toplumu, secdeye iner.
Pir toplum secdedeyken yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberlerine dua ve selam olsun.
Meclisimiz, Erenlerin meclisi olsun.
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yapmış olduğu secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip eden ol Cenab-ı Hakk’a şükür ile senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Hz.Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
Pir, yatan şehitler uyansın, toplum secdeden kalkar. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Pirin, Cem erkanında Secde gülbengi...
Bismişah, Alla Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar daim ola.
Şerler, kötülükler def ola. Gönüller Nur-i iman dola.
Birlik beraberliğimiz daim ola.
Yaptığımız ve yapmak istediğimiz işlerimizde bizleri doğruluktan,
Hakk Muhammed Ali yolundan ayırma ya Cenab-ı Hakk! 

Menfaat ve çıkar sağlamak için bölücülük ve düşmanlık yaratana,
Din adına insan öldürüp kan dökenlere fırsat verme ya Cenab-ı Hakk!
Kötü ruhlu insanların da kalplerine merhamet ve insan sevgisi vererek islah et.
Bütün insanların kinlerini sevgiye, hırslarını merhamete,
Düşmanlıklarını barışa çevir ya Cenab-ı Hakk!  

Gelmiş göçmüş Erenlerin, Evliyaların, ağzı dualı Salih kulların yüzü suyu hürmetine;
Bizleri de hırsına, nefsine ve insanlığa zarar verenlerin safından eyleme.
Yanlış düşüncelerimize fırsat vermeyip, gönlümüze merhamet, iman ve
Insan sevgisi ihsan eyle ya Cenab-ı Hakk!
Dert verip derman aratma. Derdimize derman, hastalarımıza şifa,
Canımıza sağlık, yuvamıza mutluluk ve toplumumuza huzur ihsan eyle ya Cenab-ı Hakk!

Çlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemer Bestlerin, Kırkların yüzü suyu hürmetine;
Bizleri görünür, Görünmez kazalardan, belalardan, ateşten, Afattan,
Zalimin zülmünden, Şeytan‘ın şerinden bizleri bölmek istiyenlerden koru ya Cenab-ı Hakk!
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli yüzü suyu hürmetine;
Hakk Muhammed Ali yolunda, hizmet eden bütün canları rahmetinle
Mükafatlandırdığın velilerin, Nebilerin doğru yolundan ayırma ya Cenab-ı Hakk!
Hakk Muhammed Ali yolunda doğru çalışanları,
Başarıdan başarıya ulaşmalarını nasip eyle ya Cenab-ı Hakk!
Bozatlı Hızır, hepimizin yardımcısı olsun.
Allah‘ın himmetiyle, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,
varalım Hakk için secdeye. 

Cem toplumu, secdeye iner.
Pir toplum secdedeyken yapacağı dua… 

Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun,
Peygamberlerine dua ve selam olsun.
Meclisimiz, Erenlerin meclisi olsun.
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yapmış olduğu secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip eden ol Cenab-ı Hakk’a şükür ile senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Hz.Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
Pir, yatan şehitler uyansın, toplum secdeden kalkar.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...