Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Sabah gülbenkleri...


Sabah gülbenkleri...

1-
Bismişah, Allah Allah!
Sabahlar hayır, hayırlar feth, kötülükler def ola.
Münkir, münafıklar berbat ola.
Niyazınız kabul, muradınız hasıl ola.
Dilde dileğiniz, kalpten dualarınız kabul ola.
Muhammed Ali, On Iki Imam yardımcınız,
Bozatlı Hızır halinize haldaş, yolunuza yoldaş ola.
Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günleriniz ola.
Gönünüz aydın, sofranız bereketli, haneniz şen ola.

Cenab-ı Hakk!
Canınıza sağlık, ruhunuza huzur nasip eylesin.
Hırsları merhamete, kinleri sevgiye, düşmanlıklar barışa vesile eylesin,
Canlı varlıklara zulüm eden, zarar veren insanların eline fırsat düşmesin,
Kainattaki mevcudatın huzur içinde, yan yana yaşamalarını nasip eylesin,
Dil bizden, nefes Muhammed Ali’den ve kabulü Cenab-ı Hakk‘tan olsun.
Allah Allah, kabul ve makbul ola.
Aşk ile, Gerçeğin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

2-
Bismişah, Allah Allah!
Yerin, göğün sahibi hakkı hürmetine;
Sabahlar hayır, hayırlar feth, kötülükler def ola.
Geldikçe hayırlısı gele, hayırlı kapılar açıla.
Gönüller bir, gününüz hayırlı ola.
Kapı komşunuza, evlatlarınıza, dostlarınıza,
Insanlık alemine huzurlu, sağlıklı günler nasip ola.
Bedeninize sağlık, ruhunuza huzur, gönlünüze muhabbet ihsan ola.
Kalbinizden kötü duygular, ruhunuzdan kötü düşünceler uzak ola.

Ya Cenab-ı Hakk!
Yolumuzu pirsize, kötü yola sapanlara uğratma.
Mazlum kullarını, zalim ve kötü ruhlu insanlara,
Bizleri merde, namerde muhtaç eyleme.
Sana sığınırız, senden yardım dileriz, sen himmet eyle.
Gökten rahmetini, yerden bereketini kullarından esirgeme.
Gözümüzden yaş, duvarımızdan taş dökülmeye,
Hakk ve hakikat ışığına ulaşmış evliya enbiyaların ilim irfanına nail eyle.
Allah Allah, kabul ve makbul ola.
Aşk ile, Gerçek erenlerin demine Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

3-
Bismişah, Allah Allah!
Sabahlar hayır, hayırlar feth, kötülükler def ola.
Münkir, münafıklar, tüm kötülükler berbat ola.
Niyazımız kabul, muradımız hasıl, günümüz bereketli ola.
Şahı Mrdan Ali, On Iki Imam yardımcımız ola.
Hz.Muhammed Mustafa şefaatcımız ola. 

Demler kaim, muhabbetler daim, münkirler mat, munafıklar berbat ola.
Üçler, Beşler, Yediler, On Iki Imamlar, On Dört Masum-u Paklar,
On Yedi Kemerbesler, Kırklar yar ve yardımcımız ola.
Şahı Merdan Ali katarından, didarından ayırmaya.
Pirimiz, üstadımız Hünkar Hace Bektaş-ı Veli,
Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Bizleri, şeytanın, kötü insanların şerinden esirge.
Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize iman ihsan eyle.
Niyazlarımızı, lokmalarımızı, dua ile dileklerimizi kabul eyleye.
Dil bizden, nefes Pirden, kabulü senden ola.
Allah Allah, kabul ve makbul ola.
Aşk ile, Gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...