Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mineyik (Zeynel Abbidin) Ocağı


Mineyik (Zeynel Abbidin) Ocağı
Malatya Arguvan ilçesi Mineyik Köyü’nde bulunan bu ocak mensupları kendilerini “imam Zeynel Abbidin Ocağı” olarak tanıtırlar ki, bu ad yakın tarihte verilmiş bir ad değildir. 1480’lerin sonlarında yazılan Saltukname’de de bu ocağa “Zeynel Abbidin Ocağı” denmektedir. 500 yıldır bu ocak böyle anılmaktadır.


Saltukname’de: “Şerif, Malatıyyavi Sultan’la varıp, battal Gazi oğlu Ali’yi ziyaret ettiler. Oradan Sarı saltuk, Malatya’ya gitti. Seyyid Gazi sultan’ın yurtlarını ve evini ziyaret etti. Atalarının ruhuna dua etti. Sonra da dönüp Kırşehir’e geldi. O kentteki velilerle buluştu. Fakih Ahmet ölmüştü. Onun kabrini ziyaret etti. Hacı bektaş, Ahi Evren, Seyyid Yusuf Kaşgari, Üryan baba, Doğan Ata ve nice Erenler gelip Sultan sarı Saltuk’la söyleştiler”.


Alevi Ocakları genelikle kurucularının adını taşırlar. Kurucuları tarafından bu ad verilmese bile, sonradan bu ocaklara kurucusu Pir’in adı verilmiştir.


Mineyik Ocağı
mensupları, Hacı Bektaş Veli dergahı’ndan bağımsız olduklarını ileri sürereler. Gerekçe olarakta onlardan önce Anadolu’ya gelip, ocaklarını kurduğunu ileri sürerler. Bu doğru değildir. Mineyik Ocakzadeleri, Seyyid Ebul Vefa’nın kardeşi Seyyid Ganim’den gelirler. (Kendi iddialarına göre Seyyid Ganim, Ebul Vefa’nın kardeşi değil, oğludur.)


Bilindiği kadarıyla, büyük isyandan (1239 Baba İshak İsyanı) önce, Anadolu’da henüz hiç bir ocak yoktu. Tüm Aleviler, Nişabur Dergahı’nın son Piri olan Baba İlyas’a, yani 1231 yılında Amasya’ya yerleşen Baba İlyas Dergahı’na bağlıydılar. Baba İlyas’ın 1240 yılındaki isyanda asılmasından sonra, baş pirliğe Hacı Bektaş Veli’nin getrildiğini yukarıda belirtmiştik. 1250’lerden sonra Aleviler ve Alevi Ocakları, Hacı Bektaş Veli’ye ve onun Dergahına bağlandılar.


Ayrıca, Saltuklar, Danişmendiler, Mengücekliler... daha bir çok Seyyidler, Anadolu’ya onlardan da önce geldiler. Örneğin, Saltuklular Anadolu’ya ilk gelen ve beylik kuran Seyyidlerdir. Ama bugüne dek böyle bir iddia da bulunmamışlardır.


Mineyik Seyyidleri’nden Av. Muharrem naci Orhan’ın, mahkeme kararıyla onaylattığı Soyağacı’na göre onlar, Ebul vefa’nın kardeşi Seyyid Ganim’den gelmişler. Gerçi yukarıda Ebul Vefa ile ilgili bölümde belirtiğimiz gibi onun, başkaca kardeşi olup olmadığı konusunda bir bilgiye rastlamadık.


Bu Soyağacı şöyledir:

1-Hz.Ali                              (599-656)

2-İmam Hüseyin                  (626-680)

3-İmam Zeynel Abbidin       (655-713)

4-Seyyid Zeyd                    (681 ?-740 Emeviler astı.)

5-Seyyid Hüseyin

6-Seyyid Yahya

7-Seyyid Hasan El faki

8-Seyyid Muhammed Zahid

9-Seyyid Hüseyin

10-Seyyid Muhammed

11-Seyyid Ali

12-Seyyid Zeyd

13-Seyyid Muhammed

          
14-Seyyid Ebul Vefa

15-Seyyid Zeki

16-Seyyid Salih

17-Seyyid Umman

18-Seyyid şerafettin

19-Seyyid Riyani

20-Seyyid İzzetin

21-Seyyid Lokman

          
22-Seyyid Muhammed

23-Seyyid Temiz

          
22-Seyyid Mahmut

23-Seyyid İbrahim

          
14-Seyyid Ganim

15Seyyid Hamis

16-Seyyid İmad

17-Seyyid Abbas

18-Seyyid Zeki

19-Seyyid Salih

20-Seyyid İmad

21-Seyyid İmad

22-Seyyid Hüseyin

23-Ganim

24-Celal

25-Yusuf

26-Ahmet

27-Ganim

28-İbrahim

29-Mahmut

30-Seyyid Tahir

31-Seyyid Mahmut

          
32-Seyyid Tahir

33-Seyyid Muhammed

          
Hasan

Ahmet

Tahir

          
32-Seyyid İbrahim

          
Z. Abbidin

Mahmut

Hüseyin

33-Tahir

34-Mustafa

35-Mahmut Efendi

36-Hüseyin Efendi

37-Mehmet Orhan

38-Muharrem Naci Orhan


Bize göre bu liste eksiktir. Muharrem Naci Orhan, en az 43. veya 44. kuşak olmalıydı. Arada kopukluklar var.
=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...