Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

İbrahim Sani ocağı


İbrahim Sani ocağı
Maraş Pazarcık İlçesi’nde bu adla anılan bir ocak vardır. Hacı Bektaş Veli soyundan gelenlerin kurduğu bir ocak olamaz. ÇünküHacı Bektaş Veli’nin Dergahı varken, onun soyundan gelenler tarafından yeni bir adla, yeni bir ocağın kurulması pek anlamlı değildir. Fazla bir bilgi ve belgeye rastlamadığımız için, bu ocağın gerçekten Seyyidler tarafından kurulmuş olup olmadığını da bilmiyoruz.


Yukarıda verdiğimiz Hacı Bektaş Veli’nin soy ağacında iki İbrahim var. Biri “önceki İbrahim”, biri “sonraki İbrahim” anlamına gelen “İbrahim Sani” dir ki, Hacı Bektaş Veli’nin babasıdır.


Hacı Bektaş Veli’
nin babası İbrahim sani, büyük olasalıkla Horasan Nişabur’da vefat etti. Hacı Bektaş Veli’den başka bir oğlu daha olduğu bilinmektedir. Bu oğlu Seyyid Menteş’tir.


Kimi kaynaklara göre Seyyid Menteş, Sivas dolaylarında Moğollar’la yaptığı bir tartışmada öldürülüyor. Örneğin, Pir İlyas’ın torunlarından Aşık Paşaoğlu: “...Bu andığım azizler, Osmanlı Vilayetlerinde olanlardır. Hacı Bektaş, Osmanlı soyundan hiç kimse ile ilişki içinde olmadı. Onun için anmadım. Bektaş ki, Horasan’dan kaltı, bir kardeşi daha vardı. Adı Menteş’ti. Birlikte Kayseri’ye geldiler. Oradan Kırşehir’e geçtiler. Kardeşi Menteş Sivas’a vardı. Orada onu şehit ettiler.”


Kimi kaynaklara göre de Büyük Türkmen İsyanı’nda (1239-1240) şehit düştü. Nejat Birdoğan: “Neresinden bakılırsa bakılsın, hacı Bektaş Veli, Baba İshak İsyanı’na katılmıştır. Kardeşide bu olayda ölmüştür.” (Anadolu ve Balkanlar’da Alevi-Bektaşi Yerleşimi s.73)


Bilindiği kadarıyla Seyyid menteş’in soyu devam etmedi. Kimi söylencelere göre İbrahim Sani Ocağı, Adana Yumurtalık’da vefat eden Ağaçeriler’in Piri İbrahim Sani’nin torunları Maraş yöresine göç ettiler. Orada onun adına bir ocak kurdular. İbrahim sani Dede’nin torunlarının kurduğu bu oacak da aslında Ağaçeriler’in (Tahtacılar) bağlı olduğu bir ocaktır.


Aydın-Reşediye’
deki Emirbeyli Ocağı ile, İzmir Narlıdere’deki Yanyatır Ocağı Pirleri, Seyyid İbrahim Sani’nin kardeşi Durhasan Dede’nin torunlarıdır.  

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...