Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile aldatmanın sivil destek kuruluşlarıAllah ile aldatmanın sivil destek kuruluşları

“Beni bir kez aldatırsan sana

Yazıklar olsun; beni iki kez

aldatırsan bana yazıklar olsun.” Çinli bilge Sun Tzu

 

Allah ile aldatmanın değişik maskeler kullanan çok çeşitli destek kuruluşları vardır. Konu Allah ile aldatmak olduğuna göre, bunların ortak özelliği, elbette ki din söylemi kullanmalarıdır. Örnek olarak en güçlü dinci grupların durumuna bakalım:

 

Türk insanına yönelik Allah ile aldatma faaliyetine alt yapı oluşturan ve bunun için de sürekli dinci söylemler kullanan bazı dinci gruplar ve etki imkanları şöyledir:

 

Milli görüş örgütü:

33 yayın, 330 dernek, 33 vakıf, 8 dershane, 48 şirket....

 

Fethullahçılar:

16 yayın, 23 drenek, 220 vakıf, 24 pansion, 570 dershane ve okul, 96 şirket...

 

Süleymancılar:

6 yayın, 2100 dernek, 14 vakıf, 1750 pansion ve kurs, 28 şirket...

 

Şiddetçi-radikal örgütler:

89 yayın, 95 dernek, 19 vakıf....

 

Muhtelif dinci gruplar:

100 küsür yayın, 100 küsür dernek, 50 küsür vakıf, muhtelif pansionlar ve kurslar....

 

Toplam rakamlar:

170 yayın, 2570 dernek, 316 vakıf, 1780 pansion ve kurs, 580 dershane ve okul  ile yaklaşık 180 şirket....

 

Ekleyelim ki, bu tablo, 2003 yılı iti,bariyledir. Yani bu kitabın yayınlandığı günlerden beş yıl öncenin tablosudur. Allah ile aldatmayı en illeri boyutta kullanan AKP’nin iktidar dönemi olab son birkaç yılı da dikkate alarak yeni bir değerlendirme yaptığımızda burada verilen rakamların iki üç katına çıktığını söylemek gerekir.

 

Bu tabloyu, dinci gruplarca açılmış resmi okullar, gayri resmi kurslar, muhtelif tarikatların sahip bulunduğu adı konmuş veya konmamış yardımlaşma, propağanda, siyaset üretme ekip ve ocakları ile birlikte düşündüğünüzde tam bir saltanat ve egemenlik ordusuyla karşılaşırsınız.

 

Bu sayılanlara siyasal, dinsel, ekonomik hesaplarla destek veren liberal patentli şirket, holding, basın kurumu gibi odaklar da eklemeliyiz. Bu sonuncu destek gruplarının, anılan dinci oluşumlara akıttıkları para, akıl ve hafsalanın düşünebileceğinin çok ötesindedir.

 

Türkiye Diyanet Teşkilatı’nın, 700 civarındaki imamhatip okulunun ve 30 civarındaki ilahiyat fakültesinin de büyük ölçüde bu dinci anlayışın güdümünde olduğunu unutmamak zorundayız. Dahası, yüz bin civarındaki cami de Allah ile aldatma harekatında şöyle veya böyle, az veya çok kullanılmaktadır.

 

Tüm bu saydıklarımızdan belki de hiç geri kalmayan meblağlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçü aydınlanmayı çökertmek istiyen müslüman ve gayrimüslüm dış güçler tarafından sağlanmaktadır.

 

BOP projesi ve ılımlı İslam denen irtidat ve sömürü dininin, müslümanları cenderesine alması için ABD’nin döktüğü paranın da bu saydıklarımıza eklenmesi gerekir.

 

Özetliyelim: Türkiye’de bugün, Allah ile aldatma dinciliğinin ulaştığı ekonomik güç, devletin gücünün çok üstünde kabul edilmek gerekir. Bu gücün aşamıyacağı tek ‘karşı güç’ Türk ordusudur. Sebep, ordunun silahlı bir kuvvet oluşudur. Eğer silahı kenara koyarak veya dikkate almayarak düşünürseniz, Allah ile aldatan güç yanidinci siyaset ve saltanat, Türkiye Cumhuriyeti’nin tartışmasız en büyük gücü olarak kabul edebiliriz.

 

Türkiye’de rejim, kendisine açıkça kafa tutan bir karşı rejim oluşumuyla yüz yüzedir. Resmi rejimin tek şansı ve avantajı TSK’dir. ABD ve AB ve içteki dinci gücün sürekli ve sistemli bir biçimde TSK’ya vuruşunun hikmet ve sebebi üzerinde şimdi bir kez daha düşününüz.

 

Allah ile aldatmanın ulaştığı bu korkunç güç, liberal, özgürlükçü, AB’ci, ABD’ci adlarıyla anılan, esasında ise çıkarlarını vicdan ve insan değerlerinin her zaman üstünde tutmuş olan ‘sözde Türk basını’ tarafından da desteklenmektedir.

 

Türkiye’nin geleceğini değil de kendi çıkarlarını düşünen medya için Atatük’ün kullandığı iki tabir ibret verici ve sarsıcıdır:

 

1. ‘Vatansız matbuat’,

2. ‘satılmışların hakimiyet’i kalemiyesindeki matbuat.’ (Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, 3 / 278)

 

Atatürk bu ifadelerle, ‘Bizans levsiyatıyla mülevves’ (Bizans pislikleriyle kirlenmiş) gördüğü İstanbul’da kümelenen basını kastetmektedir.

 

 

Yazar: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul, 2008

Ekleyen: Seyyid Hakkı
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...