Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile aldatmanın kimliğiAllah ile aldatmanın kimliği

 

Kur’an’a göre aldatma ve aldanma

Aldanmak ve aldatmak kavramlarını karşılamak üzere Kur’an’da ‘ğurur ve ğırre’ köklerinden isim ve fiilller kullanılır.

 

Ğurur ve ğırre, “uyanık halde iken gaflete düşmeye denir.” (Ragıb el-Isfahani; el-Müfredat li Garibi’l-Kur’an, ğurur mad.) Türkçe’de ‘g’ harfiyle gurur şeklinde yazılan bu sözcük, “mal, ün, şehvet ve şeytandan kaynaklanarak insanı aldatan her şey” için kullanılır. Daha çok şeytanın aldatması için kullanılır. Çünkü aldatanların en iğrenci odur. İkinci derecede, dünya için kullanılır. Hz.Ali der ki: ‘dünya aldatır, zarar verir ve geçip gider.’ Aynı kökten gelen ğarar, tehlike anlamındadır. Çok süt vermesi beklenen devenin az süt vermek suretiyle aldatmasına da ğurur denir.” (Ragıb, aynı mad.)

 

Kur’an’da, aldatışlar ve aldanışlar arasında dikkat çekilenler küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanabilir:

 

1. Yaldızlı-süslü laflarla aldatma-aldanma. (En’am, 112)

2. Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma-aldanma. (Ali İmran, 196, Gafir, 4)

3. Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma-aldanma. (Ali İmran, 24, Enfal, 49)

4. Hurafeler, uydurmalar, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma-aldanma. (Hadid, 14)

5. Sefil-rezil yaşayışla aldatma-aldanma. (Ali İmran 185; En,am, 70, 130, A’raf, 51; Lokman, 33, Fatır, 5; Hadid, 20)

6. Allah ile aldatma-aldanma. (Lokman, 33; Fatır, 5; Hadid, 14)

 

En tehlikeli aldatış şu ikisidir: Dünya nimetlerinin araç yapıldığı aldatış. Allah’ın araç yapıldığı aldatış. Araç kullanılarak sergilenen aldatış ve aldanışın en yıkıcısı ‘Allah ile aldatma’dır. Kur’an şöyle uyarıyor:

 

“Sakın, aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın!” (Lokman, 33; Fatır, 5; Hadid, 14)

 

Bu özelliği dikkate alarak diyebiliriz ki; insanoğlunun en kahırlı bulanımları, Allah’ın araç yapıldığı aldatıştan kaynaklanan bulanımlardır. En zehirli zulümler de bu aldatıştan doğar. En kalıcı, en yıkıcı bozgunlar bu aldatıştan vücut verdiği bozgunlardır. Tarih buna tanıktır.

 

Bu gerçeği dikkate alarak şunu söyliyebiliriz:

 

Allah ile aldatma, hiçbir ödün ve uzlaşmayla aşılamaz. O, deyim yerinde ise ölümsüz bir beladır. Çünkü ölümsüz olan bir aracı kullanmaktadır. Oysaki diğer aldatmaların zararı bir şekilde sona erer. Çünkü onların ne kendileri ne de araçları ölümsüzdür.

 

Yazar: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul, 2008

Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...