Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

-Içindekiler-

 


Kırklar’ın Cemi’nde

 

 
Içindekiler

1- Kitabın Kapağı
2- Çevirinin Sunuşu
3- Önsöz
4- Kırklar’ın Cemi’nde -1

- Şamancı Inanış ve Sufilik Arasında XIII. Yüzyılda Bektaşiliğin Kurucu Adı: Hacı Bektaş
- Islamlığın Kıyısında Bir Islam: Alevilik
- Türkiye’de Bektaşilik ve Alevilik: Oluşum, Gelişme, Beklentiler
5- Kırklar’ın Cemi’nde -2

- Bacıyan-ı Rum’dan Biri: Kadıncık Ana Üzerine Araştırma
- Hacı Bektaş’ın Ölümü
- Bektaşi-Kızılbaş Tarihsel Bölünüşü ve Sonuçları
6- Kırklar’ın Cemi’nde -3

- Aydınlanma Süreci Içinde Bektaşilik
- Geçmişte ve Günümüzde Türkiye’de Şah Ismail’e Tapma
- Pir Sultan Abdal Dolayısıyla
7- Kırklar’ın Cemi’nde -4

- Bektaşi-Alevi Problemi: Son Birkaç Görüş (Dostum Gilles Veinstein’a)
- Trakya Bektaşiliği’nin Ayrı Durumu
- Alevilikte Ali’nin Payı Nedir?
- Hatai’nin tanrılaştırılması üzerine

8- Kırklar’ın Cemi’nde -5
- Kırklar ya da Cehelten (Kırklar Topluluğu Üzerine)
- Pir Sultan Abdal’ın Tanrısallaştırılmasına Doğru bir gidiş mi?
- Orta Asya’dan Anadolu’ya Gök-Tanrı’dan Insan Tanrıya Türk Boylarında Halk Islamlığı kalıntıları
- Bektaşi-Alevilerde Ali’nin Tanrılaşması
9- Kırklar’ın Cemi’nde -6
- Ahiler
- Hurufilik
- Kızılbaşlık
10- Kırklar’ın Cemi’nde -7
- Hacı Bektaş’ın Kutsal Dağı ve Kutsal Ağacı
- Yakın ve Ortadoğu Cemaat-Dışı Oluşumlarında Evrensellik (Universalisme) ve Gnostisizm
11- Kırklar’ın Cemi’nde -8
- Seçkinlerin Toplantısı
- Hatai’nin Bazı Şiirlerinin Çözümlenişi
- Hatai’den Gnostik Içerikli Bazı Şiirleri
- Börklüce Mustafa Üzerine Bir Araştırma
- Sonsöz 


  


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...