Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali ve sıfatları.Şahı Merdan Ali ve sıfatları.
Hz.Muhammed: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim sana Allah  diyecektim, sana ulaştım fakat sırrına varamadım“ demiştir.   

Babası: Ebu Talip
Annesi: Esed kızı Fatıma
Lakabı: Murteza
Künyesi: Ebu-Muhammed
Yüzüğünün yazısı: Kuluna sahip Allah’tır.
Doğum yeri ve tarihi: Mekke, M: 21 Mart 598
Şehadet yeri ve tarihi: Kufe, M: 28 Ocak 661
Kabrinin bulunduğu yer: Necef (Irak)
Yaşı: 63
Imamet süresi: 24 Haziran 656 – 28 Ocak 661
Katili: İbni Mülcem 

Muhammed Ali yol evlatları, Şahı Merdan Ali’ye; Duydukları sonsuz sevgi ve bağlılığın bir yansıması olarak, kendisini çeşitli sıfatlarla çağırmışlardır. 

Şahı Merdan Ali’nin, sıfatları.
* Ali; Yüce, ulu, onurlu ve orun bakımında en üstin kimse,
* Keremallah-u Veche; Allah’ın yüzü-tecellisi, ululuk, soyluluk,
* Şahı Evliya; Evliyalar başı, emiri,
* Ebu Hasan; Hasan’ın babası,
* Ebu Turab; Toprağın babası, engin gönüllü,
* Ali’yyel Murteza; Allah’ın rızasınız kazanmış faziletli, erdemli, seçkin kişi,
* Esedullah; Allah’ın aslanı,
* Kur’an-ı Natık; Konuşan Kur’an,
* Haydar; Cesur, yiğit, korkusuz,
* Haydar-ı Kerrar; yürekli, yılgınlık göstermeyen,
* Emir-ül Müminin; Müminlerin emiri, başı,
* Şahı Merdan; Yiğitliğin, mertliğin, bilgeliğin başı,
* Şiri Yezdan; Allah’ın aslanı,
* Şahı Velayet; Veliliğin başı, emiri.
* Bab’ul İlim; Ilim Kapısı, 

Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için; Ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Şahı Merdan Ali, Allah ile beraber olduğu inancı hakimdir. 
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...