Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali ve sıfatları.


Şahı Merdan Ali’nin, sıfat ve manaları...
Hz.Muhammed Mustafa: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim sana Allah diyecektim. Çünkü sana ulaştım fakat sırrına varamadım“ demiştir.   

Babası: Ebu Talip
Annesi: Esed kızı Fatıma
Lakabı: Murteza
Künyesi: Ebu-Muhammed
Yüzüğünün yazısı: Kuluna sahip Allah’tır.
Doğum yeri ve tarihi: Mekke, M: 21 Mart 598
Şehadet yeri ve tarihi: Kufe, M: 28 Ocak 661
Sembolik anlamda kabrinin bulunduğu yer: Necef (Irak)
Yaşı: 63
Velayet süresi: 24 Haziran 656 – 28 Ocak 661
Katili: Ibni Mülcem
 

Muhammed Ali yol evlatları, Şahı Merdan Ali’ye duydukları sonsuz sevgi ve bağlılığın bir yansıması olarak, kendisini çeşitli sıfatlarla çağırmışlardır. 

Şahı Merdan Ali’nin, sıfatları ve manaları…
* Ali; Yüce, ulu, onurlu ve onur bakımında en üstin kimse,
* Ali’yyel Murteza; Allah’ın rızasınız kazanmış faziletli, erdemli, seçkin kişi,
* Bab’ul Ilim; Ilim kapısı.
* Emir-ül Müminin; Müminlerin emiri, başı,
* Ebu Hasan; Hasan’ın babası,
* Ebu Turab; Toprağın Babası, nefsi emarelerden arınmış Engin gönüllü kimse.
* Esedullah; Allah’ın aslanı,
* Haydar-ı Kerrar; Yürekli, yılgınlık göstermeyen, korkusuz adam,
* Kur’an-ı Natık; Konuşan Kur’an. Yani zahiri alemde Akllah’ın konuşan dili manasındadır.
* Keremallah-u Veche; Allah’ın yüzü-tecellisi, ululuk, soyluluk,
* Murteza: Seçilmiş, makbul, beğenilmiş. Allah’ın razı olduğu kişi.
* Haydar; Zahiri anlamda Cesur, kahraman, gürbüz ve yiğit adam. Yani Yiğitlerin Şahı, yiğitler yiğidi, bilgeler bilgesi,
* Şahı Merdan; Yiğitliğin, mertliğin, bilgeliğin başı,
* Şiri Yezdan; Allah’ın aslanı,
* Şahı Velayet; Veliliğin başı, emiri.
* Şahı Evliya; Evliyalar başı, emiri, 

Gerçek manada Şahı Merdan Ali’nin binbir ismi söz konusudur. Şahı Merdan Ali’nin ilmine, özüne varanlar; Kainattaki tüm faydalı, yararlı, tüm güzelliklerde ve güzel eserlerde O’nu görürle, O’nunla özdeşleştirirler. 

Dolayısıyla Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiri alemdeki tecellisi ve yansımasıdır.
Şahı Merdan Ali mükkemel insan, „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani kamilliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Şahı Merdan Ali, Allah ile beraber olduğu inancı hakimdir.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...