Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali’nin Hakk’a yürüdüğü sembolik gün, 21 Ramazan’dır…Şahı Merdan Ali’nin Hakk’a yürüdüğü sembolik gün, 21 Ramazan’dır…
Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.
 

21 Ramazan, Şahı Merdan Ali’nin sembolik ölüm günüdür…
Çünkü Alevilerin inancına göre Şahı Merdan Ali, ilahi güce sahip olmasıyla birlikte yer ile gök henüz su iken Yeşil Kubbe’de nur olarak varolduğu gerçeği yatmaktadır. Dolayısıyla varoluş ötesine ait bir nurun Hakk’tan gelişi(doğum) ve Hakk’a yürüme(ölüm) günü olamaz.   

Bu gerçeği doğrulayan kaynak, Şahı Merdan Ali her dönemin peygaberiyle sır olarak gelip gitmiş ve onlara Rehberlik yapmış olmasıdır. 

Başka bir kaynak ise, Şah Hatayi’nin dörtlüğüdür...
Ali’dir cesetin kendisi yuyan,
Yuyup kefeniyle tabuta koyan,
Ali’dir devesin kendisi yeden,
Hakk ile Hakk olan Arslan Ali’dir.
 

Şah Hatayi'm eydür dert ile ahı,
Diline virt etti ol gani Şah'ı,
Lamekan ilinin hem padişahı,
Müminlere Yezdan olan Ali'dir.
Şah Hatayi
 

Gerçek anlamda, Şahı Merdan Ali’nin mezarı yoktur…
Çünkü Şahı Merdan Ali’nin günümüzde bilinen ve ziyaret edilen iki mezarı sözkonusudur. Biri Irak/Necef’te ve diğeri ise, Afganistan/Mezar’ı Şerif’tedir. Bu iki türbe’de ziyaretgahdır. 

Zahiri alemde, insan sıfatında zuhur eden Şahı Merdan Ali’nin şehadeti…
Iki cihan ilmine nail olmuş, Hakk’ın ilahi sırrına erişmiş, O’nun hüsnü rızasını kazanmış, mazlum kulların umudu olan Şahı Merdan Ali; Muaviye ve Mervan’ın teşfikiyle Ramazan Ayı’nın 19’cu günü, Havarici yani Harici fırkası mensuplarından olan Ibni Mülcem’in saldırısı sonucu almış olduğu kılıç darbesi ile Hicret’in 40’cı yılı ve Ramazan Ayı’nın 21’ci (Miladi: 28.01.661) gecesi Hakk’a yürümüştür. Dolayısıyla Ramazan Ayı’nın 21’ci günü, Islam ve insanlık tarihinde kara bir gündür. Lanet olsun, Ehli Beyt’e kin besleyen kara zihniyete.
 

Şahı Merdan Ali’nin ölümü hakkında, bir çok iddia vardır. Bu iddialardan bazıları; 
1- Şahı Merdan Ali, mescit’te namaz kılarken saldırıya uğradı.
2- Şahı Merdan Ali, evinde namaz kılarken saldırıya uğradı.
3- Şahı Merdan Ali, mescid’e namaz kılmaya giderken yolda saldırıya uğradı. 
 

Bu üç iddiaların hiç biri doğru değildir ve art niyet ile öne sürülmüş iddialardır. Buradaki maksad Alevileri, camiye cekmektir.  

Konu hakkında, Yaşar Nuri Öztürk; “Bu safsatalarla Alevileri ne camiye çekebilir ve nede Emevi uydurması namaza tevşik edebilirsiniz” buyurmuştur. 

Olayın gerçek yüzü...
Şahı Merdan Ali, Hakem olayından sonra sözde Ibn-i Mülcemoğlu, Haccac ve Temim boyundan Amr; “Halkın kurtulması için Şahı Merdan Ali’nin, Muaviye’nin ve Asoğlu Amr’ın ortadan kaldırılması” gerekli olduğu kanaatine varmışlardır. Bu işi yapacak kişilerin üçüde, haricilerden olmasıdır. 

Sözüm ona müslümanlık alemine barış getirmek, müslümanlar arasındaki çekişmelere son vermek için, Hz.Muhammed Mustafa’nın “Allah’ın Arslanı” dediği Şahı Merdan Ali’yi öldürmeye karar verirler. Bu üçlü infazın içinde sadece Şahı Merdan Ali’nin infazı gerçekleştirilmiştir. Muaviye ve Amr’ın hayatta kaldıkları gibi aynı zamanda Muaviye, halifeliğe laik görülmüştür. 

Sonuç itibariyle Ibn-i Mülcem, yardımcıları Şebib ve Verdan ile birlikte suikast günü olarak; Hicretin 40’cı yılı ve Ramazan Ayı’nın 19’cu günün sabahı karara varmışlardır. Mülcemoğlu, üç gün kılıcını zehirle biledikten sonra Ramazan Ayı’nın 19’zu sabahı, Şahı Merdan Ali’nin evi yakınında yola pusu kurarlar. 

Şahı Merdan Ali’nin geçtiği yoldan Şebib ve Verdan Şah’ın önüne çıkarak kendisine kılıç çekerler. Şahı Merdan Ali bunlarla meşkul iken Ibn-i Mülcem, arkadan gelerek “Ya Ali! Hüküm ancak Allah’ındır” diye bağırarak Şahı Merdan Ali’nin mübarek başına bir kılıç darbesi indirmiştir. Saldırı gerçekleştirdikten sonra suikastcılar hemen oradan kaçmaya başlamışlar ve bu kaçış esnasında “Emir-ül Mümin’in şehit edildi!...” diyerek haykırmışlardır. 

Mülcemoğlu, daha önce Şahı Merdan Ali’ye biat etmek istemiş fakat Şahı Merdan Ali onu iki kere reddetmiştir. Şahı Merdan Ali, üçüncüsünde mübarek elleriyle başına ve sakalına işaret ederek; “Buradan akacak kanla şunu boyayacak kişiyle ne işim var benim” demiş ve ona şöyle seslenmiştir: “Ölüm gelip çatınca kuşan kemerini sen; Seninle buluşunca telaşa düşme, dayan. Ölüm, mahallene kondu mu acıklanma, sızlanma dayan” demiştir.  

Çünkü Şahı Merdan Ali, Mülcemoğlu’na çok kere yardımı dokunmasına rağmen onun kişilik yönünde zayıf, dönek, güvensiz bir kişiliğe sahip ve sadık biri olmadığı kendisine ayan olmuştur. 

Alevilerin sorunu Emevi hanedanlarının uygulaması olan 30 güğnlük oruçtur yani şekilciliktir fakat orucun kendisi değildir. Dolayısıyla Ramazan Ayı; Aleviler açısından Şahı Merdan Ali’nin katledildiği bir matem ayıdır, Emevi hanedanları ve onlara uyanlar açısından bayramdır, şenlik günüdür.  

Dolayısıyla Aleviler Ramazan ayının 19, 20 ve 21 günleri Şahı Merdan Ali’nin matem ve Perşembe ibadet ile oruç tutma hizmetini yerine getirebilirler. Bu hizmetin, Şii ile Sünnilerin Ramazan orucuyla hiç bir alakası yoktur. 

Ilahi kelamın, Hz.Muhammed Mustafa’ya müjdelenmesi...
Hz.Muhammed Mustafa’ya Pergamberliğin müjdelenmesi ve Alak suresinin ilk 5 ayeti 610 yılında, Ramazan’ın 27’ci gecesi Hz.Muhammed Mustafa’ya intikal edip, inmiş olmasıdır. Burada Kadir gecesini kutsal kılan, Kur’an-dır yani Allah’ın kelamıdır, gecenin kendi kutsallığından değildir.  

Kadir gecesinde inmiş olan Hakk kelamı, Hz.Muhammed Mustafa’ya inmiştir. Bu gece, herkesin Kadir gecesi değildir. Yanlızca, Hz.Muhammed Mustafa’nın kadir gecesidir. Çünkü Kadir demek hikmet, kudret demektir. Bu ilahi kudret, bu ilahi aydınlanma herkese mahsus bir durum değildir sadece Hz.Muhammed Mustafa’ya mahsus bir durumdur. Bu ilahi aydınlanma, ilahi hikmet sadece Hz.Muhammed Mustafa’ya bağışlanmıştır. Dolayısıyla herkes, kendi Kadir gecesini aramalı ve bulmalıdır. 

Kadir gecesi orucu konusunda...
Isteyen veya niyet eden her bir kişi, Ilahi kelam ve Hz.Muhammed Mustafa  hürmetine Ramazan Ayı’nın 27’ci gecesi orucunu tutabilirler. Bu niyet veya istek, herkesin kendi niyetiyle alakalıdır ancak mecburi bir durum değildir. 

Ramazan Ayı’nda, Alevileri ilgilendiren durum; Kadir gecesi, Şahı Merdan Ali’nin Hakk’a yürümesi ve Perşembe ibadet geceleridir. Dolayısıyla Aleviler Şahı Merdan Ali hürmetine matem, Kadir gecesi hürmetine oruç ve Muhammed Ali yolu hürmetine ibadet rituellerini yerine getirebilirler. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Şahı Merdan Ali’ye, ve Ehli Beyt’ine rahmet, dua ile esenlikler eyle.
Sen kabul buyur ya Cenab-ı Hakk. Demine Huu...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...