Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali'ye, saydılar bizi.


Şahı Merdan Ali'ye, saydılar bizi... 
Ehl-i Beyt’in ışığıyla yanan, nuruyla nurlanan ve kendilerine Şahı Merdan Ali’den yana oldukları için Alevi denilen Şahı Merdan Ali yanlıları, Hz.Ali’nin faziletlerini kendilerine örnek alarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu anlayışı benimseyen yeryüzündeki milyonlarca  insan bu yapısıyla Şahı Merdan  Ali’yi,  Şah-ı Merdan Ali görüp O’nun ev halkından yana, Ehli Beyt bendesinden olmuşlardır. Ve O’nun adeletiyle, ahlakiyle süslenmişlerdir. 

Şahı Merdan Ali’yi sevenler; Ehl-i Beyt’i sinesine sararak onların tüm erdemlerini de yaşamlarına geçirerek binlerce yıllık köklü inanç ve kültürel birikimleriyle İslamiyet’in Ehl-i Beyt yorumlarıyla derin bir şekilde bütünleşmişlerdir. 

Aleviler için, Şahı Merdan Ali Allah’nın prototipi’dir. Allah’ın yeryüzündeki açılımıdır, kavramındaki anlam, Şahı Merdan Ali’yi tanrılaş­tırmak değil, Allah’ın insanda görünümü „Hakk adem­de, Mümünün kalbinde“ gibi kavramlar  nedeniyle söylenmiştir. Işte yukarıdaki deyimlerdende anlaşılacağı gibi Allah’ın sıfatlarını Şahı Merdan Ali’de görmektedirler. Hiç bir Alevi, sunni islamın söylediği gibi Şahı Merdan Ali’yi Allah  olarak görmemektedirler. Her Alevi bilmektedir ki, Şahı Merdan Ali’de yaratılmış bir beşeri kuldur. Yunus Emre bu konuda şöyle demektedir, „Yaratı­lanı severim, Yaratandan  ötürü“ söyleminde, aynı anlamı gel­mek­tedir. Kamil-i Insan olanın yeteneklerinden, bilgisinden kayna­klanan bir sıfattır.   

Dolayısiyle Şahı Merdan Ali, hem din adamı ve hem de büyük bir din alimidir.
O, hem olağanüstü bir bilgi ile donanmış bir filozoftur,
O, hem birikimini toplumu ile paylaşan bir bilgedir.
O, hem arı, hem de arıtıcıdır.
O, hem zengin hem de yoksuldur.
O, hem devletin başındaki halife hem de bir işçi veya köylüdür.
O, hem toplumsal hem de siyasal bir önderdir.
O, hem hatip hem de bilgisine ve kalemine erişilmez bir yazardır.
O, hem zahiri hem de batini bir sırdır.
O, hem evvel hem ahirdir.
O, hem insan hem de nurdur.
O, hem yaratanın nuruna ulaşmış bir yaratıcı hem de yaratılmış fakir bir kuldur.
O, hakkında yüzyıllardır “Sırrı hakikatine ermedik” denilen Veliyullahtır. 

Tarihler boyunca pek çok ünlü yazarlar, ünlü araştırmacılar derler ki: “Eğer denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa, Adem oğulları yazıcı olsalar, Cin tayfası da hesap tutsalar; Ya Ali, senin faziletlerini tamalayamazlar.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...