Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına...


Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına... 

Bir ömür dolandım, aradım kendimi,
Erenlere, müminlere ağladım derdimi,

Bir yol gösterdiler, cevr-i cefa Hakk ile,

Nefsinden arında gel, ol neslin Şah ile.
 

Yolun haktır, sen dayan cevr-i cefaya,
Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına,

Aşk kapısında, hizmet eyle ol mevlaya,

Ol Mevla, kıblegahındır var niyazınla.
 

Türlü türlü yollar vardır, kapısı tekdir,
Ol kapıdan, geçmesini bilen ulu erdir,

Ulu er olan, Hakk aşkında yananlardır,

Hakk aşkında yananlar ol aşk ile birdir.
 

Dolan dolan, cevr-i cefadan geçtin ise,
Ikrar kapısında, Seyyid Hakkı oldun ise,

Ol kapı, Aşk kapısı geçmesini bildin ise,

Ol gönüllere, sefa geldiniz nesli Şah ile.
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...