Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik, yaradılışın ilkiAlevilik, yaradılışın ilki

 

Adil Ali Atalay Vaktidolu

Alevilik, “Elestü Bezmi” (yaradılışın ilki) nden beri vardır. Bunun kavraması zor olduğundan, herkes kendine göre algılar bunu...

 

Bana göre Alevilik; Doğruluktur, cömertliktir, merhametliktir, hoşgörülüktür, özveriliktir, paylaşımcılıktır, seviciliktir...

 

Bana göre Alevilik; Özün uyanışıyla başlar, yani Adem’in, cennette “Pençe-i Al Aba”yı görüp kendini bilmesiyle başladı. Bunu inanç haline getirenler, kabul edenler ve yaşatanlar Alevi oldular.

 

Adem ile Havva’dan dört kavim geldi: AD kavmi, UD kavmi, LUT kavmi, PUT kavmi.

Şit’ten üç kavim geldi: Enbiya kavmi, Mürsel kavmi, Evliya kavmi.

Kabil’den yanlış, Habil’den doğru kavimler oldu.

Her olay zıddı ile bilinir. Yanlış ve doğru o günden kaldı; bugünden yarına da devam edecektir.

 

Alevilik, İslam’ın için de mi, dışında mı?

Bana göre Alevilik; Adem’in, Şit’in, Nuh’un, Yakub’un, İbrahim’in, İsmail’in, Yunus’un, Yusuf’un, Musa’nın, İsa’nın, Muhammed’in, Ali’nin, Ehl-i Beyt’in, Mansur’un, Nesimi’in, Hünkar Hacı Bektaş’ın, Aşık’ı sadıklar’ın, İslamın ve de insanlığın içindedir.

 

Bana göre İslam insandır; İnsan İslam’dır. Çünkü Adem’den bu yana tüm peygamberler İslam’dır.

 

Biz, İslam ile müslümanlığı karıştırıyoruz. Yanılgımız buradan başlıyor: Kelime-i Şahadet getirip canını kurtaran sahte müslüman Ebu Süfyan ile Hz.Muhammed’e cansiperane yandaş olan Hz.Ali ve babası Ebu Talib’i bir tutmak doğru olur mu? Gönüller sultanı Kerbela şehidi imam Hüseyin ile İslam düşmanı zalim Yezid’i bir tutmak doğru olur mu?

 

Müslümanlık adı altında sahtekarlık yapanın, insan kanı içenin, insan hakkı yiyenin, insan öldürerek cennete gideceğim diyenin; insanlığa en büyük hizmeti sunan Edison’u dahi cennete sokmayacak kadar cenneti sahiplenen kara cahilin bulunduğu bir müslümanlığın içinde Alevilik yoktur.

 

Alevilikte dört kapı kırk makam vardır. Bunu kimse inkar edemez. Fakat bunun özünü de çoğu kişi bilmez. Bir öyküdür, Yunusleyin anlatayım; siz bu kıssadan bir hisse çıkarın:

 

Dört kapının oğlanları geldiler, gemi hazır idi bindiler. Şeriat oğlanları binemediler. Gemi okyanosa açıldı hepsi onu seyrettiler. İçlerinde biri seslendi, dedi ki: marifeti olanlar denize atlasınlar... Aynı ses dedi ki: inci denizin dibindedir. Denizde yüzenlerin bir kısmı üstte kaldı, bir kısmı dibe indi. Dibe dalıp incileri toplayanlar, döndüler, gemiye bindiler ve hep beraber karaya çıktılar. Herkes başından geçeni anlattı. Şeriat oğlanları: biz gemiyi gördük, dediler. Tarikat oğlanları: Biz gemiye bindik okyanusa dek gittik, dediler. Marifet oğulları: biz denize atlayıp yüzdük, dediler. Hakikat oğlanları ise: böbürlenmediler, getirdikleri incileri ehlini bularak onlara dağıttılar...

 

Aşık ne güzel demiş: Şeriat var, şeriattan içeri. Tarikat var, tarikatan içeri. Marifet var, marifetten içeri. Hakikat var, hakikattan içeri....

 

Biz, her ne denli desek ki, yüreğin aştık gördük hepsinin içerisini. Hayır, görmüyoruz onların derinliklerini; çünkü içeriden de içeri var...

 

Aleviler Kur’an’a bağlı mı, dağil mi?

Bana göre Aleviler; yüzlerce yıldan bari Hak kelamı ile Cem törenlerini yaparlar.

 

Hz.Muhammed buyurmyş ki:

Benden sonra 157 Aşığım gelecek, Kur’an’ı kendi diliyle söyliyecek....

 

Bizim Aşıklarımız, Tanrı sözü olan ayetleri (ki, biz ona Hak Kelamı diyoruz) hep kendi dilleriyle söylemişlerdir:

 

Cem kurulur, aşıklar (Zakirler) Hak Kelamı Arapça değil, Bağlama eşliğinde toplumun anlıyacağı dil ile söyler. Örneğin: Meluli Baba’nın:

 

Biziz ebedi ölmeyen

Ölüm için gam yeneyiz

Adem mi gidip gelmeyen

Biz onu Adem bilmeyiz.

 

Sözlerini Hak Kelamı bilir, şöyle söyleriz:

 

Hem o demde, hem bu demde

Cümle kemalet Adem’de

Bütün alem bir bedende

Adem’de dir, Adem’de dir....

 

İnsanın büyüklüğünü bu denli yücelten aşıklar, tıpkı Kur’an’da insanı yücelten, melekleri O’na secde ettiren Tanrı’nın sözlerini söylerler. “Ben size şah damarınızdan daha yakınım” diyen Tanrı’ya asla ters düşmezler.

 

Efendim, derler ki:

Tevil ilmini bilmiyenler, Kur’an’ı çözemezler.

Biz, sözün 72 manası vardır. Arif olanlar, bunun yetmişini atmış, ikisini almışlardır. Bunun biri zahiri, diğeri de batıni’dir.

 

Aleviler, hep Kur’an’ın batıni yönüne bakmışlardır. Biz demişiz ki:

 

Adil Ali, Kur’an sende

Bak aynaya oku hem de

Sen seni bildiğin demde

Bildin ise Hak sendedir.

 

Seyyid Hakkı

Kaynak: Lütfi Kaleli, Binbir çiçek mozaiği Alevilik

Can yayınları 36


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...