Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

15- Yezidi’lerin Kutsal Kitapları


 

Yezidi’lerin Kutsal Kitapları 

Kitap’ül Cilve (Tanrısal Açıklama Kitabı)
Ile
Mushaf’a Reş (kara Kitap) 

Yezidilik, Hariciliğin Ibaziyye Mezhebinden türeyen ve zamanla ayrı bir din sayılan koludur. Şeytana tapmakla da suçlanan Yezidilik, gerçekte vahdet-i vücut (varlığın birliği) inancına sahip bütün tasavvuf tarikatları gibi her şeyi bu arada Şeytan’ı da Tanrı sayan bir inançtır. Melek Tavus dedikleri Şeytan yezidiliğe göre, Tanrı’nın celal (kızgınlık) niteliğini varlaşmasıdır. 

Yezidilerin asılları Kürtçe ola Ktab’ül-Cilve ve Mushaf’a Reş adlı iki kutsal kitabı vardır. Kitab’ül-Cilve’nin, kurucusu Yezid’in, geleceğini haber verdiği yeni peygamber Şeyh Hadi’ye (XII. Yyıl) Melek Tavus tarafından vahyedildiğine inanılır. Mushaf’a Reş ise Şeyh Hasan bin Hadi tarafından yazılmıştır. 

Bu ilginç inanışın temeli iki kitabı olan söz konusu metinler ve Şeyh Hadi’nin Ilahisini yayımlamakla, toplumumuzda çok az bilinen bir inanışa ışık tutmak, Anadolu’nunkültür mozaiğinde yer alan bir rengi sergilemek istedik... 

(yaba Öykü Dergisi, s. 76) 

Kitap: Tavasin
Yazar: Hallac-ı Mansur
Ekleyen: Seyyid Hakkı


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...