Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Rehbersiz doğru yolu bulmak mümkün mü?

Rehbersiz doğru yolu bulmak mümkün mü?
Insanoğlu Rehbersiz, kendi başına Allah’ı tanıyabilirmiydi?, Allah’a giden doğru yolu bulabilirmiydi?
 

Hz.Muhammed, Cebrail’in kendisine bildirdiği ilk vahiy ile yola koyuldu. Yıllarca bütün zorluklara rağmen insanlığı „La ilahe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)“ inancını kabul etmeye çağırdı. 

Her peygamber, büyük küçük tüm günahlardan masumdurlar.
Hz.Muhammed, yüce ahlakın, erdemin, insaniyetin, güvenirliğin, yigitliğin, bilgeliğin, asaletin...temsilcisidir.
 

Insanlar Allah’ı nasıl daha iyi tanıyabilir? Insanlar, ançak Allah’ın yarattığı şeyleri inceleyip bunların  üzerinde derin   düşünmektir. Allah’ın yarattığı şeyler bize O’nun çok kudretli ve hikmetli olduğunu gösterir.  
Tarihe baktığımızda, insanların önlerinde Allah-u tealanın gönderdiği bir Rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde, yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan, kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu, aklı sayesinde anladı. Fakat ona giden yolu bulamadı.
 

Peygamberler, Peygamber olarak dünyaya gelirler ve o vazife için yaratılmışlardır. Peygamberlik  gibi ağır bir emanet´i yüklenmek için bir hazırlık devresi geçirirler, sonunda ilâhi vahi´ye mazhar olurlar ve insanlara ilahi emirleri tebliğe başlarlar. 

Peygamberleri işitmeyenler, yaratıcıyı evela etraflarında aradı. Kendilerine en büyük faydası olan güneşi, yaratıcı sandılar ve ona tapmaya başladılar. Sonra, büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanar dağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları zannettiler.  

Her biri için bir suret, alamet yapmaya kalktılar. Bundan da putlar doğdu. Böylece, çeşitli putlar zuhur etti. Bunların gazabından korktular ve onlara kurbanlar kestiler. Hatta, insanları bile bu putlara kurban ettiler. Her yeni hadise karşısında, putların miktarı da arttı. İslamiyyet zuhur  ettiği zaman Kaabede 360 put vardı. 

Kısacası insan, bir, ezeli ve ebedi olan Allah-u taalayı kendi başına bir türlü tanıyamadı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır! Çünkü, rehbersiz, karanlıkta doğru yol bulunamaz. 

Allah-u teala, kullarına verdiği akıl ve düşünme kuvvetinin nasıl kullanılacağını onlara öğretmek  ve kendi birliğini onlara tanıtmak ve iyi işleri fena, zararlı işlerden ayırmak için, dünyaya peygamberler gönderdi. Peygamberler beşeri sıfatlarda bizim gibi insandır. Onlar da yer, içer, uyur ve yorulur. Diğer insanlardan farkları, zeka ve muhakeme kuvvetlerinin çok üstün olması, tertemiz ahlaklı ve Allah-u taalanın emirlerini bize tebliğ edecek bir güçte bulunmalarıdır. Peygamber´ler en büyük rehber´lerdir. Masum olmak, kusursuz olmak, Peygamberlere mahsustur.  

Peygamberlerin Sıfatları
1- Emanet: Her peygamber, emindir.

2- Sıdk: Dinde ve diğer meselelerde sadık ve doğrudurlar. Yalandan uzaktırlar.

3- Adalet: Adildirler. Zulümden uzaktırlar.

4- İsmet: Büyük ve küçük günahtan uzaktırlar. Günah şeklindeki şeyler, ister 

5- Emn-ül azl: Hiçbir peygamberlikten azl olmaz.

Kuran´ı kerimde olsun, ister sahih hadislerde olsun tevil edilip yakışan mana Verilir.

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...