Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed`in vasıfları ve huyları

Hz.Muhammed'in vasıfları ve huyları 
Hz.Muhammed’in duyguları pek kuvvetliydi, hareketi aşırı değildi. Yürürken acele etmez; fakat hızlı yürürdü. Bir tarafa dönerken bütün vücudu ile dönerdi. Sözleri kesin, fakat mülayimdi. Anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarladığı olurdu. Kimseye kötü söz söylemez, sert muamele etmezdi. Bir yere izin almadan girmez, girerken de önce selam verirdi.

 Çocukları çok sever, yetimleri okşardı. Birisiyle elsıkıştığı zaman, karşısındaki kişi elini çekmedikçe elini çekmezdi. Kölelere kardeşlerimiz, cariyelere de kızlarımız diye hitab edilmesini emretmişdi.

Hz.Muhammed’in kadınlara karşı da şefkati ve saygısı vardı. Evlilik müessesini en kutsi bir müessese sayan Hz.Muhammed: Cennet anaların ayakları altındadır hadisi ile de ana hakkının ne büyük bir hak olduğunu bizlere bildirmişdir.

Hz.Muhammed’in hayvanlara karşıda büyük bir merhameti vardı. Bu kadar rahim ve kerim olan Hz.Muhammed, bütün Ehl-i Beyt’in ve sahabenin(taraftar) ittifakıyla yiğit bir er idi. 

Hz.Ali
Bedir savaşında müşriklere en yakın yerde, Hz.Muhammed durmadaydı buyurur.
Uhud ve Huneyn savaşlarındaki sebatları, o savaşların seyrini değiştirmiştir.

Hz.Muhammed’in meclisi; ilim, haya, hayır ve emanet meclisiydi; orada sesler yükseltilmezdi; oturanlar adeta başlarına kuş konmuş gibi sessiz, hareketsiz onu dinlerler ve meclis sonuna kadar böyle sürer giderdi. O mecliste, kimsenin kötülüğü konuşulmazdı.

Kendisi de; Meclisin hakkını verin buyururdu. Hakkı nedir? diye sorulunca; Şuraya-buraya bakmayın, gözlerinizi koruyun; selam verilince alın, ama’ya yol gösterin, bilmeyene öğretin, doğru yola sevk edin; iyiliği buyurun, kötülüğü nehyedin buyururdu. 
Sözleri düzgün ve engin idi; herkese anlayacağı gibi hitap eder ve;
Biz Peygamberler’e, insanlarla, akılları miktarınca konuşmak emredildi buyururdu. 
Kızsa da, razı olsa da, ancak doğruyu söylerdi. Sözleri özlüydü, herkes anlayışı miktarı anlardı, kötü bir söz söyledikği hiç duyulmamıştı.

Hz.Muhammed yoksulca yaşar, yoksullara yardımda bulunur, yoklukla-yoksullukla övünür, kendisine bir varlık vermezdi. Hz.Muhammed Hakk’a yürdüğünde, evinde biraz arpa ekmeğinden başka bir şey yoktu.

Sözü, çocukluğundan beri hayatını Hz.Muhammed’in yanında geçiren ve onun bütün hususiyetlerini bilen, onun terbiyesiyle yetişen ve onu canından fazla seven Hz.Ali’nin, Hz.Muhammed için söylediği şu sözlerle tamamlayalım; „Insanların en eli açığı, en cömerdi, en yiğidi, en korkmayanıydı; en doğru söyleyeni, verdiği sözde en vefakarlı olanı, en yumuşak muamele edeni, en güzel uzlaşanıydı. O’nu birden gören heybetinden ürkerdi; tanıyıp onunla görüşen onu severdi, ona gönül verirdi.

Gözler onun eşidini ne ondan önce görmüştü, ne ondan sonra görür.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...