Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

4. Ulu Ozan, Yemini’nin hayatı…


4. Ulu Ozan, Yemini’nin hayatı…
Hayatını Tuna ırmağı yörelerinde geçiren Yemini, Betova’da (Bulgaristan) büyük bir dergahı olan Akyazılı Sultan’ın taraftarlarındandır. Demir Baba, velayetnamesinde adı; „Hafız Kelam Yemini„ olarak geçer ki, bu isimden Kur’an-ı ezbere okuduğu anlaşılmaktadır. 

Ulu Ozan Şah Hatayi gibi şiirlerinde, koyu Alevi inancını işlemiştir. Ehli Beyt ve On Iki Imam’a gönülden bağlılığını dile getirmiştir.  

Yemini, 1519 yılında Şahı Merdan Ali’nin yaşamını konu edinen „Faziletname (Erdem Kitabı)“ adındaki kitabı yedinbin üçyüz beyitten oluşmaktadır. Faziletname’de, Şahı Merdan Ali’nin yaşamı, kişiliği ve Ehli Beyt sevgisinin yoğun işlendiği temel eserlerinden biridir. 

Kitab-ı Erdem (Faziletname-i Ahlak) olarak niteleyenler kitaptaki doğruluğu, dürüstlüğü, engin gönüllüğü, yaşam biçimi ve inanç biçimi haline getirmesinden dolayı Alevilerin kutsal kitapları içinde yer almaktadır.   

Yemin’nin bir șiirini, dile getirelim…
Dediler ki keramet kanı Hayder,
Dayanmaz derdimin derrnanı Hayder.

Kamu müminlerin kalbinde mihrin,
Olubdur dini hem imanı Hayder.

Hakk’ın kudreti sende ayandır,
Velayet mülkinin sultanı Hayder.

Imam’ül Müttekinsin bellü bayık,
Erenler merdinin Merdan’ı Hayder.

Cemad’a dil verirsin emr-i Yezdan,
Verir nutkun ölüye canı Hayder.

Behişt ehline saki-i ezelsin,
Hakk'ın sende erer ihsanı Hayder.

Yemini dermend de kıl inayet,
Delalette komagıl anı Hayder.  

Yemeni’nin bu eserinde, Şahı Merdan Ali’ye olan aşkın niteliklerini dile getirerek diğer ulu ozanlar gibi bağlılığını anlatmıştır. Dolayısıyla arınmanın, ölümsüzlüğün, olgunlaşmanın yolu, Şahı Merdan Ali ile yoğurduğunu ve aşk ile, Tanrı’ya ulaşacağına gönülden inanmasındandır.  

Çeşitli kaynaklara göre, Yemini’nin asıl adı Ali olduğunu, Akyazılı Dede tekkesinde hizmet ettiğini ve „Yemini,“ mahlasını kullandığını yazmaktadır.  

Yemini’nin kesin olarak doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber, eserlerinden ve hakkındaki yazınlan bilgilerden 15. yüzyıl sonları ile 16.yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır. Dolayısıyla yaşantısı hakkında, o çağlarda yazılmış eserlerinde yeterli bilgi verilmemektedir..

Ulu Ozan, Yemini’nin hayatı ile ilgili Video…
https://www.youtube.com/watch?v=AtLZmYpiyCw 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...