Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

2-Aleviler için tarihi bir Eser


Aleviler için tarihi bir Eser/Cemal Şener

Yazar Mustafa Cemil Kılıç’ın, “Alevi İbadetlerinin İslam’daki yeri” adlı kitabı Aleviler açısında tarihi öneme sahip bir eserdir.


Aleviler: tarihleri boyunca (iki bu tarihi Türkler’in İslamiyet’i kabul etmesi ile başlatırsak yaklaşık 600 – 700 yıldır İslamiyet’in doğuşu ile başlatırsak 1400 yıldır) yaptıkları ibadetlerin İslami olduğunu ispatlamak için resmi islami otoriteleri bir türlü ikna edememişlerdir. Onların yaptıkları ibadetler bazı islami kesimlerce tarih boyunca hep yadırganmıştır. Yok sayılmıştır. Onların “Allah Muhammed Ali” yolundaki ibadetlerine karşı hep kör, sağır ve dilsiz davranılmıştır. Onların ibadetleri en insaflı Sünni ve Şii ilahiyatçılar tarafından bile adeta İslam dışında, İslamın ayarı düşük bir yorumu olarak ifade edilmiştir. Aleviler’in; “Biz İslamın Özüyüz” çığlığı tarih boyunca duyulmamaya çalışılmıştır.


Yazar Mustafa Çemil Kılıç, bu kitabında Sünni İslami anlayıştan gelen bir Türkmen İlahiyatçı olarak Aleviler’in bu tarihi çığlığına kulak vermiş ve onların ne demek istediğini okuyucusu ile paylaşmaya çalışmıştır.


Alevi kültürel ikliminden gelen insanlarımız iyi bilirler. Bizim Seyyidlerimiz (dedelerimiz) sürekli yaptıkları Cem’in, tuttukları Muharrem Orucu ve Hızır Orucu’nun Kur’an kaynaklı olduğunu anlatmaya çalışırlar. Cemevi’nde, dergahta, meydanevinde yaptıkları Cem’in, Hz.Muhammed ve Hz.imam Ali’ninde katıldığı Kırklar Cemi’nden geldiğini anlatmaya çalışırlar.


Ama bu olguya, Aleviliğe mezhebi bakan Sünni ulema hep ön yargılı yaklaşmıştır. Sürekli küçümseyerek yaklaşmıştır. Sürekli bu durumun Alevilerin kendini savunmak amacı ile başvurdukları bir argüman olarak bakmışlardır. Onların dediklerini anlamak yerine, onların yoldan sapmış sapkınlar olduğunu bu nedenlede asimile adilip doğru yola getirmek gerekir diye bakmışlardır.


Alevi toplumunun 1400 yıldır devam eden bu çığlığını duyup bizlerle  paylaşan yazar Mustafa Cemil Kılıç, Alevilerin yaptıkları ibadetleri Kur’an’a dayanarak bu kitabında yorumlamaktadır. Alevilerin, ibadetlerinin ne denli İslam’i olduğunu Kur’an’a göndermeler yaparak göstermektedir.


Bazı İslami yorumlarda; ne denli düzgün, namuslu, şerefli, hak yemeyen, herkesin hakkına-hukukunasaygılı, Allahını, Peygamberini ve kitabına bağlı olan bir insan olursan ol eğer, eğer beş vakit camide kılınan namazı kılmıyorsan ya da Şii isen üç vakit camide kılınan namazı kılmıyorsan, Ramazan ayında tutulan 30 gün orucu tutmuyorsan, ağzınla kuş tutsan bile İslam olamazsın yargısı hakimdir. Adeta camide kılınan 5 ya da 3 vakit namazı kılıyorsan, ramazan’da tutulan 30 gün orucu da tutuyorsan tamamdır. Onun dışında yaptıkların önemli değildir anlayışı hakimdir. Bu anlayış ne yazık ki, topluma mezhebi bir anlayışla bakan İslamcı kesimlerde hakim bakış açısıdır.


Aleviler, ne denli düzgün, dürüst, namuslu, kul hakkı yemeyen, Allah’ı, Hz.Muhammed’i seven, Kur’an Kerim’i inkar etmeyen, Peygamberin torunları için onların babaları Hz.imam ali için canlarını vermeye hazır olsunlarhiç önemli değildir. Eğer onlar camide kılınan beş vakit namazı kılmıyorsa, 30 gün Ramazan Orucu’nu tutmuyorlarsa, bu anlayışa göre; onlar Rafizidir, onlar sapkındır, onlar kafirdir.


İşte bu kitapta yazar Mustafa Cemil Kılıç, bu olgunun böyle olmadığını Alevilerin, yaptıkları ibadetlerin Kur’an kaynaklı olduğunu en az kendilerini Sünni ve Şii kabul eden müslümanlar kadar İslam’a uygun olduğunu hatta İslamın orjinal yorumu olduğunu gösteriyor.


Bu nedenle bu konuda bilgilenmek isteyen herke siçin tarihi öneme sahip bir eserdir. Özelikle; Alevi dedelerinin, Alevi aydınlarının, Alevi yönetiçilerin mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir kitap kabul edilmelidir.


Aleviler, değerli yazar Mustafa Cemil kılıç’a bu eseri yazdığı için teşekürlerini en azından bu kitabı okuyarak yerine getirmelidirler.


Bu satırların yazarı ise, Mustafa Cemil Kılıç’a bu eseri için ne denli parlak kelimelerle teşekkür etse de bunun yetersiz olduğunu bilincindedir.


Yine de Mustafa Cemil Kılıç’ın saygı duyduğum uğraşı için binlerce teşekürler, sevgiler, saygılar....

Nisan 2007 / İstanbul


Kitap:
 Alevi ibadetlerinin islam’daki yeri 
Yazar: Mustafa Cemil Kılıç
Dizgi ve Düzenleme: Veysel Çoşkun

Ekleyen: Seyyid Hakkı

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...