Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid Seyfeddin Ocağı-Tarihi

 

Seyyid Seyfeddin Ocağı-Tarihçesi…

Seyyid Seyfeddin Ocağı, hakkında...
Seyyid Seyfeddin Oçağı’nın Tarihçesi; Babam’dan ve Seyyid Seyfeddin Ocağı’na mensup diğer tanıdıklardan  edindiğim bilgilere göre; Seyyid  Seyfeddin soyu Oniki İmamlar’ın yedincisi olan Imam Musa-i Kazım soyundan geldiği, Seyyid Seyfeddin’e verilen ve II.Mahmut tarafından onaylanan bir Secereden anlaşılmaktadır. Ancak, bu secere malesef bazı ocak mensupları tarafından (nedeni bilinmemekle birlikte) gizli tutulmaktadır. 

Seyyid Seyfeddin Ocağı mensupları, miladi 1110 yıllarında Horasan (Iran) diyarından göç edip Arnavutluk üzerinden bugünkü Kosova’ya (Balkanlara), Kosova üzerinden Elazığ’ın Palu ilçesi’nin Seydili Köyü’ne yerleşiyorlar.  (Seydili köyü’ne yerleşen zatın Seyyid Seyfeddin olduğu sanılmaktadır). Seydili köyü, Palu yakınında Murat ırmağı kıyısında bulunmaktadır. Yeşil ve güzel bir köydür. Bugün halen Elazığ ili - Palu ilçesi’nde Seydili Köyü’nde ocağı vardır. Ocak, şu anda Vakfiye olarak kullanılmamaktadır. 

Seyyid Seyfeddin’in dört çoçuğu dünyaya geliyor. Seyyid Seyfeddin’in ölümünden sonra, bu soydan gelenler yani bu dört kardeşler Dersim/Tunceli ili’nin çeşitli yerlerine yerleşmişlerdir. Nazimiye ilçesi’nde Taru  ve Mazgirt ilçesi’nde Seyyidli, Balan ve Mılan köyleri’ni yurt edinmişlerdir.

Seyyid Seyfeddin Ocağı Dersim/Tunceli, Elazığ yöresinde, halk arasında Seyyid Sabun olarak da bilinir. Vesikalarda ise Seyyid Sabır olarak geçmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemekle birlikte, II.Mahmut (Kimi rivayetler de Yavuz Selim) döneminde yaşadığı biliniyor.

Mürşidümüz; Avucan Ocağı’ndandır 
Pirimiz;  Şeyh Ahmet Ocağı’ndandır
Rehberimiz;  Kendimizdendir
Seyyid Seyfettin Ocağı, Baba Mansurlar’ın piri ve Kureyşanlılar’ında Mürşidleridir’ler.


Seyyid Seyfeddin kerameti, hakkında...
Seyyid Seyfeddin, Elazığ-Palu-Seydili köyü’ne  yerleştiğinde, köylüler, Seyyid Seyfeddin’in kim olduğunu merak ederler. Meraklarından  Seyyid Seyfeddin’ne sorarlar. Kimsin, ne yaparsın? vs. Seyyid, bende sizin gibi Allah’ın bir kuluyum, nasip buraymış diye cevap vermiş. Seyyid Seyfeddin’in konuşmaları, hal ve hareketleri köylüleri etkiler. Bu yüzden tekrar tekrar kendisine sorarlar. Seyyid, kendisinin Horasan erenlerinden olduğunu söyler. Seyyid Seyfeddin’i bilenler köylülere, Seyyid Seyfeddin’in keramet sahibi bir zat olduğunu kendilerine anlatılır. Bunun üzerine köylüler daha da meraka düşerler. Seyyid Seyfeddin’den kendilerine kerametini göstermesini isterler.

Rivayete göre; Seyyid Seyfeddin, köylülere ne yapmamı istiyorsunuz? diye sorar. O esnada bir dut ağacının dibinden geçiyorlarmış. Köylülerden biri, bu dut ağacından bir dal kes görelim. Seyyid Seyfeddin sorar, kökten mi yoksa? Yine köylü Seyyid Seyfeddin’ne bir dal kes yeter der. Seyyid Seyfeddin, elindeki asayı sallarken iki dal birden kesilmiş. Köylüler Seyyid Seyfeddin’e eyvallah ederler.


Seyyid Seyfeddin’e bu dut ağacından bir dal kes diyen köylü evine giderken, yolda komşusuyla karşılaşır. Hal hatır ederlerken komşusu heycanlı görünür. Köylü komşusuna sorar, hayırmıdır? Sorusunu tam sormadan senin iki çoçuğun öldü, der. O zaman köylü; heyvah kökten deseydim o zaman kökümüz kesilirdi. 


Bu olay köylüler arasında konuşulur ve olay köylülerin üzerinde bayağı etki yapar. Köylüler Seyyid’in huzuruna giderler. Seyyid’e niyaz olurlar. Seyyid Seyfeddin’e, köyün en değerli yerini gösterirler, hangi köyü istersin  sorusunu sormadan, Seyyid Seyfeddin, beni rahat bırakın yeter. Benim nasibim buraymış der. Seyyid Seyfeddin köylülerden büyük saygı ve ilgi görür. Köylüler, Seyyid Seyfeddin’in yaşadığı yere „Seydili köyü“ adını verirler.


Seyyid Sabun, lakabı hakknda...  
Seyyid Seyfeddin’in talipleri’nden biri, Suriye’ye iş yapmak ister. Talip pir’den destur (müsade) ister. Seyyid, talibe;. "Talib nereye gidersen git yolun açık ola. Yanlız atalarını, ata yurdunu unutma. Çala çoçuğunu yetim koyma. Yolunu yordamını ve Pirini unutma. Kendini Dünya malına verme, seni yaradanın var, ondan başkasına kulluk etme. Ben, seni sana seni Allah'a teslim ediyorum. Söylediklerimden kusur eylemezsen, Canab-ı Hakk’ın yardımıyla yolun açık, işinde başarı elde edeçeksin. Yolun açık ola" der.

Talip; "Pirim, yolumdan dönersem o an Allah’a kanım helaldır. Siz, duanızı benden esirgemeyin. Bende taliplik hakkıma bağlı kalacağım ve her sene size gelip eteğinize niyaz olacağım" der. Ve sonuçta talip, Suriye’ye gider orda bir sabun fabrikası açar. Kendi işinde oldukça başarılı olur. 


Pirine verdiği söze yani ikrara bağlı kalıp, her sene köyüne gelip Pirini ziyaret eder. Pirine fazlasıyla sabun beraberinden getirir. Seyyid Seyfeddin’de bu sabunu her seferinde, insanlara, taliplere dağıtır ve böyle devam eder. Seyyid „Sabun“ lakabını buradan almıştır..

Rızalık lokması(Hakkkula), hakkında...
Beyağlame, isim Şahtalibi yani Seyyid Sadet evlad-ı Resül’ün haricindekiler - Ocakzade olmayanlar. Bir Pir’e bağlanıp, Ehli Beyt’e gönül verip yola girenlerdir. Doğu Anadolu Dersim/Tunceli’den örnek vereçek olursak; Şadianlar, Hıranlılar, Hizollular, Abdallar, Demenanlılar vs. bütün bu ezbetler (aşiretler) Hakkula-Rızalık lokması olarak Kureyşanlılar’ın hakkıdır, rızalık lokmasını Kureyşan Ocağı’na verirler.

Kureyşan Oçağı’da rızalık lokmasını Baba Mansur Ocağı’na, Baba Mansur Ocağı Seyyid Seyfeddin Ocağı’na, Seyyid Seyfeddin Ocağı’da Şeyh Ahmet Ocağı’na, Şeyh Ahmet Ocağı’da Avucan Oçağı’na, Avucan Ocağı’da Akkoyun Ocağı’na Akkoyun Ocağı’da Hünkar Haci Bektaş Veli Dergahı’na verirler ve orda aş pişer ve insanlara paylaşılır. Buda yolun, el ele el Hakk’a olduğunu ve dolayısıyla Yol, Taliplik üzerine kurulmuştur.
=Seyyid Hakkı= (14.05.2020 tarihinde düzeltilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...