Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik islamın dışında iddiasında bulunanların başını çekenler

Alevilik islamın dışında iddiasında bulunanların başını çekenler
1- Erdoğan Çınar
2- Turgut Öker
3- Hasan Klavuz
4- Cafer Kaplan
5- Ali Doğan
6- Dertli Divani
7- Musa Eroğlu
8- Ozan Emekçi
9- Ali Yıldırım

1- Erdoğan Çınar: Araştırmacı, yazar.
2- Turgut Öker: Avrupa Alevi Birlikleri Konferedasyonu eski genel başkanı.
3- Cafer Kaplan: AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) Inanç-Dedeler Kurulu başkanı.
4- Hasan Klavuz: AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) Inanç-Dedeler Kurulu’nun eski başkanı.
5- Alevi Bektaşi Federasyonu’nun eski genel başkanı
6- Dertli Divani: Pir Hünkar dergahı yönetim üyesi ve sanatçıdır.
7- Musa Eroğlu: Sanatçıdır.
8- Ozan Emekçi: Sanatçıdır.
9- Ali Yıldırım: Avukat

Yıllardır Alavi inanncı çatısı altında çala çocuğuna ekmeğini kazanan bu menfaat perezler, belli bir konuma geldikten sonra Aleviliği inkar ertmekte teredüt etmeyenler; Alavi bir ailenin çocukları veya ocakzade bir ailenin evladı olasalar bile Alevi inancıyla bir alakaları yoktur. Kendini ve özünü inkar eden menfaatçı, şan şöhretçi akıl fukaralarıdır, menfaat perezlerdir.

“Arapların Ali’siyle ne uğraşıyorsunuz” diyen Musa Eroğlu’nun çocuklarının kursağında Ali deyişlerini söyleyerek kazandığı ekmek vardır. Alevi inancında buna “Kul hakkı” denir.

Bir zamanın devrimci yalakaları bugünün milliyetçileri olmuşlardır. Masum gençlerimizin beyinlerini yıkayıp dağlarda kör kurşunlara kurban edenler; bugünde gençlerimizi milliyetçiliğe, ırkçılığa kurban etmeye kalkmışlardır.

Sevgili gençlerimize tavsiyemiz; Gençlerin kanı üzerinde gözünü kırpmadan kendi geleceklerini garanti altına almaya kalkan bu iki yüzlü mahluklardan uzak durmalarıdır. Birilerinin şan şöhreti adına kör kurşuna kurban olacaklarına; ilim ve bilim yolunda kendilerini yetiştirip kendilerine, ailelerine, toplumuna ve insanlık alemine faydalı olsunlar. Dini sevgi kabesi insan olan Alevilerin şiddet, insana kıyma, terörle hiç bir alakası yoktur.

Bu şahıslar Alevi adı altında; Kürt milliyetçiliği yapan ve Zerdüşt’lük dinini savunanlardır. Alevilikle olan tek önemli nokta ise Aleviliği, kendilerine basamak olarak kullanmalarıdır. Bu harekat Avrupa ülkesi Almanya’da teşkilatlanmıştır.

1400 sene boyunca en iğrenç ince siyaset yapıldı ve yapılmaktadır. Bu gün ise bu çirkin oyunlar milliyetçilik adına yapılmaktadır. Burda önemli bir noktaya değinmek gerekir; Alevilerin sorunu insanlarla, halklarlan değildir. Insanların, halkların düşmanlığını yapan milliyetçi zihniyetlendir, ideolojiylendir.

Alevi inancı 73 milleti bir nazarda gören, dil din ırk farkı gözetmeyip cümle alemi kucaklar. Çirkin oyunlara alet olmayan ve inancına bağlı olan Aleviler, bu çinkin oyunuda boşa çıkaracaklardır.

Biz Alevilerin yolu, Hakk Muhammed Ali yoludur dolayısiyle Hakk Muhammed Ali diyenleriz. Dinimiz sevgi kabemiz insandır. Başka yol bilmeyiz.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...