Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali’nin can dostu, Kanber kimdir?


Şahı Merdan Ali’nin can dostu, Kanber kimdir?
Kanber, dönemin kölelerinden biridir. Kanber, isminin manası; Sadık köle, sadık dost anlamındadır.  

Şahı Merdan Ali, köle Kanber’i satın alır ve sonra serbest bırakırak özgür yaşamasını sağlamıştır. Kanbere, sen artık özgürsün der ve Kanber’in özgürlüğünü kendisine vermesine rağmen Kanber, Şahı Merdan Ali’yi bırakıp bir yere gitmemiştir. 

Kanber, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’e sadakatla bağlı kalmıştır. Şahı Merdan Ali şehit edilen güne kadar O’nun hizmetinde bulunmuş ve her gittiği yere, kendisine refakat etmiştir. Ehli Beyt’e gönülden ve sadakatla bağlanan köle Kamber, Ehli Beyt halkından sayılır olmuştur.  

Kaber’in, Anadoluda ki konumu…
Anadolu köylerinde talipleri ziyarete giden inanç önderlerine rehberlik, yardım eden ve hizmetlerinde bulunan kişilere Kanber veya Rehber denilmektedir. Bu iki kavram, aynı manaya gelmektedir. 

Şahı Merdan Ali ile Kanber arasında geçen manalı bir yaşam öyküsü…
Şahı Merdan Ali ve sevgili dostu Kanber ile birlikte hurma bahçesinden eve dönüyorlarmış. Bütün gün hurma bahçesinde çalışan Şahı Merdan Ali ve sevgili dostu Kanber topladıkları bir torba hurmayı devenin üzerine bırakarak akşama, devenin yuları Kanberin elinde ve kendisi de önde eve doğru yürüyorlarmış. Eve varmadan yolun kenarından bir ses yükselmiş ve yoksulun biri, karnının aç olduğunu işaret etmiştir. Allah rızası için, Şahı Merdan Ali’den yiyecek ister.   

Şahı Merdan Ali fazla düşünmeden arkadan gelen dostu Kanber’e dönerek, yoksula yiyecek vermesini buyurmuştur. 

Şahı Merdan Ali’nin arzusu üzerine Kanber, yiyecek torbada ya Ali,
Şahı Merdan Ali, o zaman torbaylan ver ya Kanber buyurmuş.
Kanber, torba devenin üzerinde ya Ali,
Şahı Merdan Ali, o zaman deveyle birlikte ver. 
Kanber, Şahın arzusunu hemen yerine getirmiştir.   

Kanber, Şahı Merdan Ali’nin arzusunu yerine getirdikten sonra devenin ipi benim elimde demeye çekindim. Çünkü yiyecek trobasını hemen yoksula vermeseydim beni de torbayla, deveyle birlikte yoksula vermekten hiç teredüt etmezdi“ diye söylenmiştir.  

Kanber, hayatını Şahı Merdan Ali ve Ehli Beyt‘le birlikte geçirdiği için, zamanla onların ilminden irfanından nasibini alarak zamanın büyük alimlerinden biri olmuştur. Bu konumu gereği, Kırklar meclisinde bulunan Hakk dostlarından biri de Kanber olmuştur. 

Kanber, Selman, Fatma durdu duaya,
Şehriban soyundu bindi deveye,
Isa kahreyledi, çıktı havaya,
Allah bir Muhammed Ali diyerek.
Duvaz-ı Imam sözleri, Malatya Arguvan'a aittir. 

Şahı Merdan Ali’nin şehit edilmesinden sonra Imam Hasan’ın ve daha sonra da Pir Imam Hüseyin’in yanında olmuştur. Ayrıca Kerbela katliamında Pir Imam Hüseyin ile birlikte Yezid ordusuna karşı savaşmayı istemiştir. 

Lakin Pir Imam Hüseyin Kanber’e: „Ey Kanber, bugüne kadar atama hizmetlerde bulundun, bugünde Kerbela’da yanımdasın bizlerin Kerbela’da sağ selim kurtulmamızın  mümkünatı yoktur, bunun içindir ki sen bir an önce Kerbela’yı terk et“ buyurmuştur. 

Ancak Kanber, „ya Hüseyin! Ben ise, sizinle birlikte kerbela’da şehit olmak istiyorum“ buyurmuştur. 

Pir Imam Hüseyin, „Ey Kanber, büyük hizmetlerinden dolayı ahirette atam Muhammed Mustafa seni şefaatinden mahrum etmesin. Fakat senin burdan ayrılman gerekir. Çünkü burada sen ve bizler hepimiz ölecek olursak Kerbela’da olanları hiç kimse dünyaya anlatamaz, senin mutlaka ayrılman gerekir.“ Dolayısıyla Pir Imam Hüseyin’in bu iknacı sözleri karşısında Kanber, kerbela’dan ayrılır.  

Kanber, Kerbela katliamından sonra Emevi valisi ve kumandanı zalim Haccac tarafından şehit edilmiştir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...