Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zakir, bağlama ve deyişlerin önemi


Zakir, bağlama ve deyişlerin önemi
Alevi ibadetinde ve sosyal yaşamında büyük yer ve öneme sahiptir. 12 hizmet’ten biri zakire aittir; yani zakirsiz Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede, 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. Zakir bağlamasıyla dini çağrışmalarını(Duaz-ı Imam, mersiye, ağıt, şiir..vs.) yapar, çalar, çağırır. Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah, zakir ve bağlama bütünleşmesi içerisinde dönülür. Alevi deyişleri geçmiş tarihleri, Alevi düşünce ve öğretisini, günlük yaşamı, dünyasal ilişkileri konu alır. Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle ruhen arınıp ve tanrı zikredilip, tanrıyla bütünleşmeye gidilir.  

=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...