Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ya din, ya siyaset, ya da ideoloji


Ya din, ya siyaset, ya da ideoloji
Bedava geçinmeyi, laf ile kendini var etmeyi beçerenler ve bazende oluşan boşluklardan yaralanıp Alevi kurumlarının başına bela olmuş siyasi ve ideolojik beyinler, Alevi inancının dini esaslarını saptırıp kendi menfaatleri doğrultusunda bir zemin hazırlamaya çalışmaktadırlar. Aleviliği, kendi çıkarlarına basamak yapan zihniyeti kınıyoruz ve lanetliyoruz.
 

Dini; siyasi, ideolojik olarak görmek, inanca ve inanan insanlara yapılabilecek en büyük ihanettir. Yolumuz gereği düşkünlüktür ve suçtur. Çünkü din sadece kul ile Allah arasındadır. O bölgeye kimsenin müdahale etme hakkına sahip değildir. 

Alevi kurumlarımızın başındakiler siyasi, ideolojik beklentilerini ve bu sinsi akıl kurnazlığını bir yana bırakmalılar. Bırakmayanlar ise kurumların başından uzaklaştırmak, kurum üyelerinin görevi olmalıdır. Ya din-ya siyaset-ya ideoloji. Kurumlarımızın başında bu gibi kişilerin bulunması Alevi toplumunun kurumlardan uzak kalmasının başından gelen ilk nedenlerden biridir. Bu durum da insanların, başka kurumlara yönelmesini beraberinden getirmektedir. Buna örnek olarak ölülerimizin konumudur. Bunların amaçlarından biri de Alevileri asimile edenlere destek olmak, Alevileri tarumar etmek ve böylece kendi amellerine kolayca ulaşmayı hedeflemektedirler. Yolun Hı(n)zırlarına, Yezidlerine lanet olsun. 

Şahid olduğumuz diğer bir gerçek de Alevi kurumlarının başındakilerin siyasi partilerden aldıkları bir teklife arkasına bakmamak sizin “Yol cümleden uludur” diyenler o anda ne hikmetse menfaatlerini yolun üzerinde tutuyorlar. Hatta ve hatta parti başkanlarının gözüne girmek için yalakalığa bile soyunuyorlar. Ve şahsi menfaatleri uğruna; para-pul, ganimet elde etmek için Alevi inancıyla hiç bir organik bağı olmayan mezheplerle memnuniyetle itifağa gidebiliyorlar. Bu gibi kişilere bir tek sözümüz vardır. Allah sizi islah etsin. 

Ibadet haneler; 
=> Ruhen, manen arınma yeridir,

=> Kendini bulma yeridir,

=> Dini ritüel ve uygulamaların yeridir.
 

Ama
=> Siyaset yeri değildir,

=> Ideoloji yeri değildir,

=> Dedi kodu yeri değildir,

=> Küfür-hakaret yeri değildir,

=> Menfaat sağlama yeri değildir.
 

Alevi kurumlarda açıkça Kürt milliyetçiliği, zerdüştlük, ideolojik politikalar yapılmaktadır. Ve kendi siyasi menfaatlerine, çıkarlarına Aleviliği basamak olarak kullanmaktadırlar. „Araplarla bir ilgimiz yok“ deyip Aleviliği saptırma ve özünü boşaltma gayretinden de uzak durmamışlardır.  

Bu gibi kişilerin bilerek veya bilmeyerek Hz.Muhammed’i götürüp Araplara yamalamakla beraber Arap ırkını, milliyetçiliğini yüceltme görevini de üstlenmişlerdir.  

Hz.Muhammed’din Arap olduğunu iddia edenler ya peygamberlik soyseceresine bakmak istemiyorlar ya da işlerine gelmiyor. Gerçekten de Hz.Muhammed Arap mı yoksa Ibrahim prygamber soyu dediğimiz kutsal soydan mıdır.?  

Hz.Muhammed, Arapların içerisinde olmasına karşın, aslı ve meshebi Arap değildir. O bölgede bulunan Ismail peygamber ve çocukları Cürhum’lu Kabilesi içerisinde yaşadıklarından dolayı Arap dilini o şekilde öğrenmişlerdir ve Hz.Muhammed’din Abdül Mütalib’e kadar yani çocuklarına kadar ve çocuklarından bir kaç tanesi hariç diğerleri Hz.Muhammed’din “Hanif dini”ne mensupturlar. Yani Ibrahim peygamber’in dininden dirler. Arapların dini ise putperestlikdir. Görünen köye klavuz istemez. 

Dinde “Hanif” manası; Allah’ın birliğine inanan  ve Hz.Ibrahim’in dininden olanların vasfı. Bazı akıl fukaraları Hz.Muhammed ve Ehli Beyt’ini götürüp zorla Araplara yamalamaları art niyettin de ötesinde bir ahlaktır. 

Peki neden insanlarımız bu gerçeği görmek istemiyorlar, neden bu gerçeklere göz yumuyorlar? Bunun yeğane sebebi bilinçsizlik, genel bilgi zayıflığına bağlıyoruz. Dinin milliyetçilikle hiç bir alakası olmadığı gibi „IRK“ kimliği de yoktur. Dolayısiyle din evrenseldir, insan aleminin tümünü kucaklar. Alevi inancının temelinde de insan sevgisi vardır, her dine-mezhebe-inanca sayğı duyar ve hoş görüyle bakar, dil-din-ırk-renk farkı gözetmez. Bunları bildiğimiz halde Kürt Alevisi, Türk Alevisi, Arap Alevisi, vs. diye büyük bir yanılgı içerisine girilmektedirler. Işte böl parçala kullan anlayışı; siyasi, ideoloji, milliyetçilerin marifeti, çabası ve gayretidir. Insanlık namına bu ziniyete sahip mahlukları kınıyor ve lanetliyoruz.  

“Muhammed Ali yolu” insanlık yoludur, insanım diyen her kişi aynı zamanda da Alevidir. Aleviyim diyen bir kişi aynı zamanda da insan olmaya adaydır. Burda dikkat edilmesi gereken insan değerlerine ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar sahiplenip kendimize uyguluyoruz ve kendimizde yaşatıyoruz sorusudur. Çünkü Aleviliğin “dini sevgi ve kabesi ise insan”dır. Sevginin olmadığı bir yerde ınsanlık olmaz, insanlığın olmadığı bir yerde de sevgi olmaz.  

Alevi inancı;
Milliyetçiliği,

Irkçılığı,

Kula kulluğu,

Din tücarlığını,

Insanların iyi niyetini kötüye kullanmayı red eder, kabullenmez ve içine almaz.
 

Evlad-ı Resul olanlar doğrudan yana, haksıza karşı durmak zorundadırlar. Buyruk da ideal dede tasvir edilirken bu noktalar vurgulanmış, „... Amma ki pir olan ve rehber olan okur yazar ola.Ve pir oldur ki,  hem kamil ola, hem dört kapı nedir ve ne olduğunu bile“. Bu nokta da şunu da belirtelim ki Dede çocuklarında da yola karşı büyük yanlışlıklar, hatalar, kusurlar ve hatta hainliğe varan davranışlar içine girmişlerdir. dileğimiz bu kişilerin bir an önce kendilerine gelmelerini ve hatalarından arınmalarını diliyoruz. Her insanın bir siyasi görüşü, bir dünya görüşü elbette vardır ama Alevi inancı bunların üzerindedir.
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...