Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tasavvuf, anlamı.


Tasavvuf, anlamı.
Tasavvuf, Canab-ı Hakk’a, kalben ulaşmak; Kendi benliğinden siyrilip, O’nun benliğinde erime sanatı ve ilmidir.  

Allah’ın benliğinde erimenin şartı; Dünyevi hırslardan, nefsani beklentilerden, tüm kötü davranış ve alışkanlıklardan uzaklaşmaktır yani bir nevi nefsi arındırma mücadelesidir. Dolayısiyle kalbi saf yapmak; Kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. 

Tasavvuf, Allah’a dost olmaktır. Dost olabilmenin şartı; Allah’ın kelamına, sırlarına erişmekle mümkündür. O’nun sırlarına erişebilmek için de; Hayali ve geçici meşkuliyet halleri olan şeriatı, kemale erdirmektir. 

Zahiri batına erdirmedeki amaç, marifet sahibi olmak demektir. Bunun için de; Edep erkanımızla yani hal ve davranışımızla, ilim irfanımızla, fikir ve düşüncelerimizle ruhumuzu kemale erdirerek, manevi huzur içinde yaşamaktır.  

Marifet ilmine erişmiş bir derviş, marifet kapısından geçip Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşmayı hedefler. Ve bu kapıda Kamil-i Insan ilmini elde ettikten sonra Allah’ın benliğinde eriyip O’na, dost olur. Dolayısiyle her halükarda rıza göstererek Allah ile daima, dost kalabilme marifetidir.
=Seyyid Hakkı =

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...