Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid Hakkı kaleminden...

 

Seyyid Hakkı kaleminden...
=> Seyyid Hakkı kimdir?

=> Anadilde ibadet
=> Aleviler ve Osmanlı
=> Amacımızı elde ettik
=> Anne ve babaya hürmet
=> Allah adına cana kıyanlar
=> AKP ve Türk milliyetçileri
=> Alim ile cahil, arasındaki fark.
=> Amerikanın oyununa DIKKAT
=> Alevilerin sorunu, insan olanlarla değildir.
=> Allah neden insanı yaratma gereği duydu?

=> Alman Televizyon Kurumu NDR'in Küstahlığı
=> Alevilere-insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz.
=> Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur…
=> Alevilik islamın dışında iddiasında bulunanların başını çekenler

=> Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur.

=> Bir toplumun kültürlüleri böyle düşünüyorsa,
=> Bayramlar, hatır ve gönül yapmaya vesiledir...

=> „Cemevi de bizim, cami de bizim“ demek, büyük bir yanlışlıktır 
=> Çocuklarımız; Çağın yoz ve yobazı değil, ilim ve bilim adamları olsunlar.

=> Dindar ve dincilik
=> Dindar ile dinci arasındaki fark.

=> Dünden bugüne Aleviler
=> Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan, anlamı hakkında

=> Ey inkarcılar!

=> Gönül kıran Hakk'a ters düşer
=> Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş
=> Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan, hal ehli olandır.

=> Hoşgörü-hoşgörülü olmak
=> Hz.Muhammed ve islam’a saldırı
=> Hakk’ın huzurunda Pir-u Pak olmak
 

=> Insan ve insan değeri
=> Iyi Ahlak ve nitelikleri
=> Ilim ve Cehalet Savaşı...
=> Insanı, iyi veya kötü yapan etkenler.
=> Iyi insan olmanın yolu, „Güzel Ahlak“tan geçer
=> Internet ve Face’te Alevi Grupların görevi ne olmalı?
=> Ilım ve bilim insanlığa, evrene faydalı olmayı hedefler

=> Kadın mı?
=> Kurumlarımıza sahip çıkalım
=> Kendini “Evlad-ı Resul”e yamalayanlar
=> Kerbela savaşı; Mazlum ile zalimin savaşıdır
=> Kara zihniyete karşı sessiz kalma, ayağa kalk
=> Kendi gerçeklerini yaratmaya kalkan, ikrarından dönen ikrarsızlar.

=> Manevi değer ve kültürün önemi.
=> Müziğin; ibadet ve günlük yaşamdaki yeri
=> Muhammed Ali yolunda, sahiplenme vardır.
=> Mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan

=> Niye oraya gidiyorsunuz,
=> Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?

=> Önder olmak- Yönetici olmak

=> Peygamberler ve Arap toplumu
=> Tilkiler ve çakallar

=> Yaşamak ve yaşatmak
=> Yaşamın temeli sevgidir
=> Yezid ve Yezidilik(Ezidilik)
=> Yoz ve yobazlık, felsefesi nedir?
=> Ya din, ya siyaset, ya da ideoloji
=> Yazıklar olsun! Allah ile kul arasına girenlere

=> Sevginin, sırr-ı ve yüceliği…
=> Sünnilere ve Sünni Aydınlarına Bir Sorum Var....
=> Sanal alemde, Aleviliği öğrenmek mümkün mü?
=> Soruya verilen cevap çoğalınca, doğru gizli kalır
=> Suyu bulandırıp, bulanık suda balık avlama çabaları

 Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...