Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid Hakkı şiirleriSeyyid Hakkı, şiirleri.
1-
Tevella ve Teberradır ikrarıma bağlıyım,
Şahsi beklentim yok, yola hizmetir amelim,
İlahi aşktır... canlara can gözüyle bakarım,
Dişi erkek yok yolumuzda, can var bilirim... 


Hakk Muhammed Ali yoludur, benim yolum,
Canlarla yolda yürürüm, canlarla yoğrulurum,
Can dedim, kimseye kem gözle bakamam,
Haddini bilip elini verene.. eyvallah derim... 


Seyyid Hakkı, bacı kardeş yolda hep birlik,
Özümüzde yok olsun o lahnet senlik benlik,
Dilimizde Hak Muhammed Ali üçü birlik,
Can içinde can olanlara düş oldum erenler...
=Seyyid Hakkı=


2-
Üç beş değil, yolda birlik olalım,
El ele el Hakk’a, menzile varalım.
Beraberce, birliğe kucak açalım,
Şimdi, birlik beraberlik zamanı.
 

Ayrı ayrı gezer, ne haller olduk,
Şu aleme geldik, an gider olduk,
Senlik benlik ile, na beter olduk,
Şimdi, birlik ve beraberlik zamanı.
 

Canlar cana, can olmak vardır,
Ol Ali yolunda, bir olmak vardır,
yolda, can içinde can olmak vardır,
Şimdi, birlik ve beraberlik zamanı.
 

Gel, birlik ile dirliğimiz yolda,
Gel bilgi yolda, irfanlık yolda,
Fitne, nifak ise sevgisiz olanda,
Şimdi, birlik ve beraberlik zamanı. 

Seyyid Hakkı, gel uyma sen pirsize,
Muhammed mürşid, Ali pirdir bize,
Ehli Beyt ilmi, çerağdır cümlemize,
Şimdi, birlik ve beraberlik zamanı.
=Seyyid Hakkı=
 

3-
Öyle bir dostum var ki,

Gönül tahtımın baş tacıdır.
Gece gündüz hep benimledir,
Gönlüme baş eylemişim, kimene.


Öyle bir dostum var ki,
Kah kızar kah isyan ederim,
Kah yalvarır kah medet dilerim
Benimle O’nun arasında, kimene. 


Öyle bir dostum var ki,
Adaletli, merhametli canlı cansıza,
Medet mürvet diyenin yanı başında,
Seyyid Hakkı O dosta kulsa, kimene.
=Seyyid Hakkı= 


4-
Bu gece, bir dost Muhabbeti oldu,
Her can, o muhabbette bir hoş oldu,
Gönüller goncagül, diller bülbül oldu,
Dost gönlüne giremeyen, Hakk’ın nesidir? 


Ehlibeyt Kapısı, muhabbet kapısıdır,
Muhabbet kapısı anahtarı, iyi niyettir,
Muhabbet kapısına varıp, açamayanlar,
Ol muhabbet kapısında, Hakk'ın nesidir? 


Seyyid Hakkı muhabbet, edep erkandır,
Edep erkan, muhabbetin nimetleridir,
Edep erkanla gelenler, Hakk’ın dostudur,
Edep erkanla gelmeyenler, Hakk’ın nesidir?
=Seyyid Hakkı=


5-
Demokratsın, Aydınsın, yüzün ak,
Korkudan korkma sen, ayağa kalk,
Bu değerler senin, sahip çıkmaya bak,
Ne bedeller verildi, dön bir tarihe bak. 


Kaldır başını, yürü karanlığın üstüne,
Ilmin ışığı ol, kör gözlere, gönüllere,
Kerbela ol, dar ağacı ol, yürü en önde,
Ne yiğitler can verdi, dön bir tarihe bak.. 


Şu cehallet ilminin, yoktur  edebi erkanı,
Ol edeptir kamiliğin sırrı, sen kendini tanı,
Seyyid Hakkı ilimdir ilim, karanlığın ışığı,
Nice kullar derya oldu, dön bir tarihe bak..
=Seyyid Hakkı=


6-
Hakk yarattı bizi, iki emanet ile,

Sevgi, saygı hem edep erkan ile,
Meydana geldim, şükür selamet ile,
Gördüm, sevdim, tattım, yüce Hakk ile. 


Dünya, baki kalma dünyası değil,
Doğmak da ölmekte hak, böyle bil,
Yaradılana kıyma, onu sevmesini bil,
Silahı, savaşı bilmem, sevdim Hakk ile. 


Hakk yarattı, türlü türlü vasıflar ile,
Kimileri, karnını doyurma peşinde,
Kimiler, bir eser bırakmanın derdinde,
Nice gönüllere mihman oldum, Hakk ile. 


Seyyid Hakkı, Hakk özüm öz benim,
Can dostlarıma, sevgi selam eylerim,
İki kutsal emaneti, geri vermeye hazırım,
Kalsın ol gönül dostlarım, sevgi ile Hakk ile..
=Seyyid Hakkı=


7-
Şafakta doğan güneş,

Muhammed Mustafa nuru değil midir?
Cümle alemi aydınlatan,
Şahı Merdan Ali nuru değil midir?
Canlı cansıza hayat veren,
Oniki Imamlar nuru değil midir?   


Medet mürvet sahibi,
Muhammed Mustafa değil midir?
Toprağın babası,
Şahı Merdan Ali değil midir?
Fatma Ana yavruları,
Oniki Imamlar değil midir? 


Kırklar kapısı’nı açan,
Muhammed Mustafa değil midir?
Kırklar’ın Piri,
Şahı Merdan Ali değil midir?
Muhammed Ali soyu,
Oniki Imamlar değil midir? 


Yolu, yokdan var eden,
Muhammed Mustafa değil midir?
Yolu, koruyan, yayan,
Şahı Merdan Ali değil midir?
Yolu, ölümsüz kılan,
Oniki Imamlar değil midir?


Ilim irfan şehri,
Muhammed Mustafa değil midir?
O şehrin kapısı,
Şahı Merdan Ali değil midir?
Seyyid Hakkı soyum,
Oniki Imamlar değil midir?
=Seyyid Hakkı= 


8-
Dinimiz sevgidir kabemiz insan,
Dört ulu kapıdan sorduk O canı.
Hakk ile Hakk olmuş kamil insanı,
Hakk katında gördük Şahı Merdanı.


Sevgi gönüllerde gönül mevladır,
Mevla bedenlere ruh veren candır,
Hakk diyen erenler sevgi selidir,
Hakk katında gördük Şahı Merdanı.


Eylen talip eylen dur ikrarında,
Senin ne işin var iblis katında,
Edeptir kişinin daima libası,
Hakk katında gördük Şahı Merdanı.


Seyyid Hakkı oldum ikrar imanda,
El ele el hakk’a Hakk divanında,
Muhabbet durağım dostun mekanı,
Hakk katında gördük Şahı Merdanı.
=Seyyid Hakkı=


9-
Bir ömür dolandım aradım kendimi,
Erenlere müminlere ağladım derdimi,
Bir yol gösterdiler cevr-i cefa Hakk ile,
Nefsinden arında gel ol neslin Şah ile. 


Yolun hakdır, sen dayan cevr-i cefaya,
Cevr-i cefadan yol gider aşk kapısına,
Aşk kapısında hizmet eyle ol mevlaya,
Ol Mevla kıblegahındır var niyazınla.


Türlü türlü yollar vardır kapısı tekdir,
Ol kapıdan geçmesini bilen ulu erdir,
Ulu er olan Hakk aşkında yananlardır,
Hakk aşkında yananlar ol aşk ile birdir.


Dolan dolan, cevr-i cefadan geçtin ise,
İkrar kapısında Seyyid Hakkı oldun ise,
Ol kapı Aşk kapısı geçmesini bildin ise,
Ol gönüllere sefa geldiniz nesli Şah ile.
=Seyyid Hakkı= 


10-
Nice zelimlerin devranı gelip geçti,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.
Kula kulluk devranı canıma yetti,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.


Allah ile Allah’ı aldatanlar çoğaldı,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.
Din iman gönülden çıktı dile kaldı,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin. 


Allah adına fetva veren ol yobazlar,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.
Allah-u Ekber deyip insan yakanlar,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.


Seyyid Hakkı özlemim ol rıza şehri,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.
Insanca can cana yan yana yaşamayi,
Arzuladığım Ehlibeyt adaleti gelsin.
=Seyyid Hakkı= 


11-
Hakk Muhammed Ali çalar söylerdin,
Karnın doydu gerçek yüzün gösterdin,
Çocuğunun kursağına giren lokmaların,
Hakk Muhammed Ali lokması değil mi? 


Hakk Muhammed Ali aşkına sefa sürdün,
Yolun sahbinin olduğunu galiba unuttun,
Yobazlara taş attın kendin yobaz oldun,
Yolun sahibi Hakk Muhammed Ali değil mi? 


Kime neden niçin uydun sende bilmezsin,
Yolun ilim irfanından belli ki mahrumsun,
Pirsize uyup pirsizler ordusuna katıldın,
Seni sen eden Hakk Muhammed Ali değil mi? 


Allah bir ya Muhammed ya Ali hu derim,
Seyyid Hakkı ikrarsıza lanet olsun derim,
Yolumuz Hakk yolu temeli sağlam bilirim,
Yolun temeli Hakk Muhammed Ali değil mi?
=Seyyid Hakkı= 


12-
Dili tatlı, gönlü kara, insan düşmanı,
Kula kulluk eden kara ziniyetli kafalar.
Dili Allah-u Ekber der, gönlü intikamlı,
Insanlıktan nasibini almamış mahluklar. 


Seyyid Hakkı insanlık der şu gönlümüz,
Zalime karşı, mazlumdan yana safımız,
Sevgidir dinimiz, Insan-i Kamil kıblemiz,
Hakk aşkına ateşte semaha duranlarız biz.
=Seyyid Hakkı= 


13-
Neden, niçin bu ölümler,
Bu genç insanlar kime kurban ediliyor?       
Ey bu terörü estirenler!
Kime bu uşaklık, neden bu kula kulluk? 


Ey insanlar! Artık uyanalım,
Barış olsun, bu kin, bu nefret ne diye?
Yan yana, can cana yaşayalım,
Insanlar ölmesin, zülüm, terör ne diye? 


Seyyid Hakkı kalplerde sevgi,
Gönüllerde muhabbeti yeşertelim,
Analar babalar ağlamasın, artık gülelim,
Dostluk, kardeşlik varken, düşmanlık ne diye?
=Seyyid Hakkı= 


14-
Insanlarda zulüm üstüne zulüm,
Insanlık denen gülü soldurdular be gülüm. 


Artık yazmaz oldu yazan kalemim,
Insanlık denen gülü soldurdular be gülüm. 


Karşımda insan sıfatında bir zalim,
Insanlık denen gülü soldurdular be gülüm.

Seyyid Hakkı der merhamet be zalim,
Insanlık denen gülü soldurdular be gülüm.
=Seyyid Hakkı= 


15-
Dört yanımız zulüm, kin ile kan,
Halimiz sana ayan yetiş ya Alim,
Feryadımız arş-u alaya varmadan,
Umudumuz sensin yatiş ya Alim. 


Gel insana etme zulüm, sevecen ol,  
Insana yakışan sevgidir, sevgiyle dol,
Cehalete lanet, mazlumdan yana ol,  
Mazlumun carına sen yetiş ya Alim.  


Seyyid Hakkı dost cemali kabemdir,
Muhabbeti, niyazı Hakk kelamımdır,
Sevgi bilmeyen acep Hakk’ın nesidir,
Ol muhabbetin aşkına yetiş ya Alim.
=Seyyid Hakkı= 


16-
Sevgi, muhabbet bizim dinimiz,
Insanlık olsun, barıştır gayemiz,
Barış için can cana, el ele veren,
Canlara bizden bin selam olsun... 


İkiliği giderip gönül birleyen,
Ateşte alev olup semah dönen,
Şah yolunda ol Hakk’a yürüyen,
Canlara bizden bin selam olsun... 


Seyyid Hakkı yolu bilen gelsin,
Tevella ve teberaya uyan gelsin,
Ol Muhammed Ali’ye dost olan, 
Canlara bizden bin selam olsun.
=Seyyid Hakkı= 


17-
Iki yüzlü riyakarlardan bıktım, aman ha,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel.
Dili talı özü kin, nefretli, başım belada,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel. 


Allah dilinden düşmez, şeytan ile el ele,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel.
Kıyar bu talı canıma, hem de tekbir ile,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel. 


Seyyid Hakkı, gel himmet eyle bu cana,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel.
Zalimin zulmü eyler bezar, umut Şah’ta,
Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel.
=Seyyid Hakkı=

18-

Dini sevgi, kabesi insan, cehaletin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş.
Mertliğin harmanlandığı, kaleşliğin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş. 


Barış, sevgi tohumu ekildiği, savaşın vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş.
Menfaatçısı, ateisti var ama, hainlerin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş. 


Her insanın iyisi, kötüsü var, ikiliğin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş.
Işte 73 milleti kucaklayan , ırkçılığın vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş. 


İlim bilim klavuzudur, kara zihniyetin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş.
Seyyid Hakkı Ehlibeyt yolum, Yezidin vurulduğu,
Erenler diyarı Dersim’denim gardaş.
=Seyyid Hakkı=


19-
Yobazın zülmü sazım susturur,
Dost muhabbetine hasret bırakır,
Ol güzel Şah’tan umut mu kesilir,
Yetiş carımıza Haydar-ı Kerrar. 


Feryadım yel olur, şah’a ulaşır,
Akar gider, Pir Hüseyin’e ulaşır,
Turnalar selamımı dosta ulaştırır,
Yetiş carımıza Haydar-ı Kerrar. 


Seyyid Hakkı niyazım Şah’adır,
Ya Bozatlı Hızır, hal sana ayandır,
Garip gönlümün gözü yolundadır,
Yetiş carımıza Haydar-ı Kerrar.
=Seyyid Hakkı=

20-

Akarsular gibi sana, akasım gelir ya Hüseyin,
Yollarına halı olup, serilesim gelir ya Hüseyin.
Ümmetine düşman, yezidler çoğaldı ya Hüseyin,
Gel himmet eyle, sana göçesim gelir ya Hüseyin. 


Seyyid Hakkı dertlerin, ah ile vahım ya Hüseyin,
Gönül seni arzular, hasretim dinmez ya Hüseyin.
Ismin zikrimde, yezide lanet okurum ya Hüseyin,
Sular çağlar, gönüller ağlar senin için ya Hüseyin.
=Seyyid Hakkı=

21-

Anne oldun, yar oldun birde gonca gülsün,
Insanlık hamurunu sevgi ile harmanlayansın,
Yüzyirmidörbin peygamberi doğuran sensin,
Adın çilekeş kadın kaldı, şu cihan-ı alemde.  


Seyyid Hakk cana can katan kadınsın,
Merhametinle gönülleri feth edensin,
Çiğer paren için her çileye siper gelensin,
Adın çilekeş kadın kaldı şu cihan-ı alemde.
=Seyyid Hakkı=


22-

Dardayım dardayım,
Yetiş imdadıma.
Akar göz yaşlarım,
Gönlüm hay hayda. 


Okuram okuram,
Yezid’e bin lanet.
Yoluna turabım,
Pirim senden himmet. 


Seyyid Hakkı der ki,
Hem can hem canansın.
Gönüller serveri,
Pir Imam Hüseyin.
=Seyyid Hakkı=


23-

Hakk’tır benim, Secdegahım.
Muhammed’tir, şefaatkanım,
Şah’tır benim, kıblegahım,
Hakk ile Hakk olmuş Şahım,
Şah elinde Zülfikarım,
Cana, canlara merhaba. 

Ben bir insan oğluyum,
Ne ırk, ne renk tanırım,
Kimliğimi sorma benim,
Dünya mekanım benim,
Doğu, batı, kuzey benim,
Cana, canlara merhaba.  


Enel Hakk diyen benim,
Hakk ile Hakk olan benim,
Karanlığa ışık benim,
Yarınlara umut benim,
Insanlara rehber benim,
Cana, canlara merhaba. 


Muhammed Ali aşkına,
Seyyid Hakkı, Hakk yolunda,
Yolun yolcusu olana,
Aşk ile turab olana,
Can içinde can olana,
Cana, canlara merhaba.


24-
Ah şu benim babam, ulu çınarım,
Bülbül güle misali, sana hasretim,
Hayatın yolunda, sensiz yürüyorum,
Şu garip günlüme ya Şah, mihman ol baba! 

Vardım huzuruna, boynumu büktüm,
Şah Merdan çağırdım, duamı ettim,
Ol Cenab-ı Hakk’tan, rahmet diledim,
Şu garip günlüme ya Şah, mihman ol baba! 

Şimdi yatıyorsun kendi köyünde,
Gündüz hayalimde, gece düşümde,
Seyyid Hakkı, yanar senin hasretinle,
Şu garip günlüme ya Şah, mihman ol baba!

25-
Eğer gider isen, bizim Dersim’e,
Bozatlı Hızır yar yar, yoldaşın olsun.
Bozatlı Hızır yar yar, haldaşın olsun.

Bizim köye varıp, mihman olursan,
Bozatlı Hızır yar yar, yoldaşın olsun.
Bozatlı Hızır yar yar, haldaşın olsun. 

Soran can dostlara, selam eylersen,
Bozatlı Hızır yar yar, yoldaşın olsun.
Bozatlı Hızır yar yar, haldaşın olsun. 

Dağında, taşında Sümbül koklarsan,
Bozatlı Hızır yar yar, yoldaşın olsun.
Bozatlı Hızır yar yar, haldaşın olsun. 

Seyyid Hakkı, derde derman olursan,
Bozatlı Hızır yar yar, yoldaşın olsun.
Bozatlı Hızır yar yar, haldaşın olsun.
=Seyyid Hakkı=


26-
Seni özlemişim Ana,
Gözlerini, ana bakışını özlemişim.
 
 

Geceyi gündüze katan Anam,
O emektar ellerini özlemişim. 

Benim çileli Anam,
Ah çeken o yüreğini özlemişim. 

Cana can katan Anam,
Lokma, niyaz ve duanı özlemişim. 

Bende ben olan Anam,
Cano diyen dillerini özlemişim. 

Seyyid Hakkı’yı doğuran anam,
Ne yerdesin ne gökte, Şah damarımda akan kanımsın.  
=Seyyid Hakkı=


27-

Kişinin yapamadığını,

Birlik içinde başarmaktır.
Gaye zoru kolay kılmaktır,
Bunun adı, Dayanışmadır. 

Bugün bana, yarın sana,
Birlik, kolaylıktır insana,
El ele birde omuz omuza,
Bunun adı, Dayanışmadır. 

Derken hepimiz insanız,
Inan birbirimize muhtacız,
Olmazsak, bizler bir hiçiz,
Bunun adı, Dayanışmadır. 

Seyyid Hakkı, varma uzağa,
Biliktir dirliktir yardımlaşma.
Öğüdüm sana, sakın unutma,
Bunun adı, Dayanışmadır.
=Seyyid Hakkı=


28-
Dünyanın temeli sevgi ile muhabbettir,
Sevgi ve muhabbetsiz bir canlı yoktur.
Var diyen ikrarsızın kalbi ne gümandır,
Verdğimiz ikrarda, olmasın hile ile cefa. 

Hoşgörü felsefemiz, sevgidir dinimiz,
Dostluğa söylenir, türkü ile deyişimiz,
Kıblemiz insan, onadır muhabbetimiz,
Muhabbetimizde, olmasın hile ile cefa. 

Seyyid Hakkı, niyazımdır ol erenlere,
Erenler, oturmuş aşk ile muhabbette,
Hakk kelamı söylenir, dostun dilinde,
Hakk kelamında, olmasın hile ile cefa.
=Seyyid Hakkı=


29-
Varamadın insanlığın vasfına,
Uydun sendeki nefsi Şeytana,
Marifet diyemem ben buna,
Hazıra konan ikrarsız, mahlukat.

Seni iyi tarnırım ey serseri,
Taa yetmişli yıllardan beri,
Ektiğin, biçtiğin nedir ki,
Hazıra konan ikrarsız, mahlukat.

Durmadan taş atarsın ak suya,
Amacın durulmuş ak su bulana.
Allah fırsat vemesin sen gibi arsıza,  
Hazıra konan ikrarsız, mahlukat.

Şu cihana, nice insanlar geldi geçti,
Kimi pire uydu, kimi şeytanı seçti,    
Seyyid Hakkı, ikrarsıza lanet dedi,
Hazıra konan ikrarsız, mahlukat.
=Seyyid Hakkı=

30-
Ayrı gayrı değil, birlik olalım,
El ele el Hakk’a, deme zamanı.
Gönül kuretinde öze varalım,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Ayrı ayrı gezdik, ne haller olduk,
Şu aleme geldik, an gider olduk,
Senlik benlik ile, beș beter olduk,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Insanlık yoluna sen de talipsen,
Insanlık vasfına varmak istersen,
Ikrarım ikrardır deyip dönmezsen,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Arama Arabın Farsın yurdunda,
Dolanıp dolanıp boșa yorulma,
Hakk’ı, hakikatı özünde ara,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Seyyid Hakkı, uyma cahil sözüne,
Muhammed’dir mürşid, Ali pir bize,
Ilim irfanında vardım kemalete,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım.
=Seyyid Hakkı=

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...