Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Namaz kılsan kılmayana dokunma


Namaz kılsan kılmayana dokunma
Çeşitli ibadet anlayışlarıyla Allah'a ulaşılması konusunda insana büyük bir özgürlük alanı bırakan İslamiyet, Allah'a varma ve ibadet uygulamalarındaki faklılıklardan dolayı bir çok mezhep, tarikat ve inanç sistemi oluşmuş; kimi zaman şiddete varan uygulamalarla tek tip bir İslam’i yorum yayılmaya çalışılmışsa da insanın ve toplumun sosyo/piskolojik yapısına aykırı olduğu için bunda başarılı olunmamıştır.  Bu yorum farklılığını isteyen de Allah’ın kendisidir. (“Her Peygamber için bir Şeriat bir de minhaç-yol tahin eyledik. Allah i, iteseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. O halde iyilik yapma yarışına giren hepinizin dönüşü Allah’adır.” (Maide suresi, ayet 48)) onun içindir ki yüzlerce yorum çıkmış ve İslam‘ın zenginliği olmuştur.  Bu faklılık Alevi inancında "yol bir sürek binbir" anlayışıdır...
 

Dolayısıyla İnsan da hangi yorumla olgunlaşıp “İnsan-i Kamil” oluyorsa Allah’a kulluk, o yorumla yapmalıdır. O onun özgür seçimidir. O alana kul müdahale etmemelidir.

Zorunlu, tek tip ibadet şekli hakkında İbreti Baba şöyle açıklık getirmiştir. 

Minareye çıkıp bize bağırma
Haberimiz vardır, sağır değiliz
Sen kendini düşün bizi kayırma
Sizlerle kavgaya uğur değiliz

Her yerde biz Hakk'ı hazır biliriz
Olgun insanları hızır biliriz
Bundan başkasını sıfır biliriz
Tahmininiz yanlış, biz kör değiliz

Eğer insanlıksa doğru niyetin
Nefsini islah et varsa kudretin
Bize lazım değil senin cennetin
Huriye gılmana esir değiliz

Arapça duaya değiliz mecbur
Ister müslüman bil İstersen gavur
Insanı hor görmek en büyük küfür
Buna inanmışız, münkir değiliz

Ibreti, bu hale insan acınır
Ham sofular bu sözlerden gücenir
Aslına ermeyen elbet gocunur
Onu avutmaya mecbur değiliz
 

Allah'a sağlıklı bir ibadet, anlaşılan dilden yapılan ibadetdir. Dolayısıyla anlaşılan dilde yapılan ibadet gönülden yapılan ibadettir, Hakk'a yönelikdir ancak dayatma ile yapılan bir ibadet şekli insanı insana köle yapıp yobazlığa götürür ve Şeytana yöneliktir.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...