Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhabbet-Irşad, cemi.


Muhabbet-Irşad cemi…
Aleviliği bir bütün olarak anlamak ve kavramak için, cem ibadetini anlamaktan geçer. Cem kelime anlamı olarak; Birleşme, birlik olma, bir araya gelme ve gönülleri birleme demektir.   

Alevi inancında ibadet için cem olma, bir araya gelme amacından yola çıtığımızda bütünleşme anlamında kullanılır. Cemde gerçekleştirilen her ritüelin, söylene her kelamın inançsal, kültürel ve toplumsal olarak sembolik anlamları vardır.   

Muhabbet-Irşad cemi, genel anlamda yola girecek canlarımıza; Yolun edep erkanı anlatılır, gösterilir ve öğretilir. Günümüzde ikrar ve ikrarlığın önemi, nedeni anlatmak ve öğretmek amaçlı yapılan muhabbet-irşad cemlerinin önemi daha da artmış ve büyük bir önem arz etmektedir.   

Muhabbet-irşad ceminin amacı; Genelde gençlerin görgü-musahiplik cemine hazırlamak ve onları ikrar sahibi etmektir.  

Bağnazlığın, yoz ve yobazlığın meşrulaştırıldığı, manevi değerlerin anlamsızlaştığı, sosyal ilişkilerin yok denecek duruma gelindiği günümüz şartlarında muhabbet cemlerinin önemi daha da artmıştır. Gençliğin içine düştüğü kötü alışkanlıklardan, huylardan ve ahlaki çökütüden arınıp tekrardan özüne dönüp, insanlığın öz değerlerine sahip çıkma adresi ve kapısı olmuştur.   

Alevi inancı, cemsiz düşünülemez. Alevilerin yaşam biçimi, cem ibadeti ile iç içedir. Yola girmenin, musahip ikrarının verildiği, erkandan geçildiği, sorgu ve yargı mekanıdır. Hayatı anlamlandırmanın, geleceğe umut ile bakmanın, birlik ve beraberliğin sağlandığı, paylaşımın sığınanağı Muhabbet-irşad cemleridir.

Baba ile üç oğlu cem erkanına katılırlar…
Cem erkanı bitiși eve dönerken baba çocuklarına sorar.
Çocuklar, cem erkanını nasıl buldunuz?
1. çocuk, çok güzel yemekler vardı. Bol bol doyasıya yedim der.
2. çocuk, iyi eğlendim, güzel bir gün geçirdim der ve
3. çocuk ise, ruhumu, kendi hal ve davranıșlarımı nasıl arındırabilirim onu düșünmüștüm. Bu yüzden cem erkanına katılmadan öce araștırdım, okudum, bilgi sahibi oldum ve istediğim huzura kavuștum der. 

Niyet ettiğimiz bir eyleme önceden konu hakkında bilgi edinmek, emek sarf etmek, fikir yürütmek insanı doğru sonuçlara götürecektir. Pirlerimizin de dediği gibi, önce hizmet sonra himmet. Istemeyince aranmaz, aramayınca bulunmaz.  

Sonuç itibariyle Eğer kula kulluğun, merhametsizliğin yani tek kelimeyle ahlaki çöküntünün yaşanmasını istemiyorsak, özgürce yașamayı ve yașatmayı istiyorsak; Gençlerimiz duyarlı davranıp, o bilinç içinde cemevlerine gitmeli ve Muhabbet-irşad cemlerine katılmaları gerekir.   

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...