Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mezhep nedir?


Mezhep nedir?
Mezhep kelimesi Arapça kökenlidir ve Türkçe’si de; Takip edilen, görüş, Allah’a ulaştıran yol, manalara gelir. Işin gerçek yönü ise: Mezhepler tarihi Hz.Muhammed dolayısıyla Hz.Ali zamanında zaten yoktu. Yani, Islam dini’ni anlatmak için başka bir yardımcı yola ihtiyac yoktu çünkü bu görevi Islam dini’nin kurucusu Hz.Muhammed ve öğreticisi, savunucusu Hz.Ali vardı. Mezhepler tarihi Hz.Muhammed Mustafa’nın 632 yılında dünyasını değiştirmesiyle başladı.
 

Gördüğümüz gibi Islam inancında mezhep diye bir olay yoktur. Islam inancında mezhep olmadığı gibi Alevilerinde mezhep diye bir sorunları yoktur.. Aleviler bir zamanlar “Imam Cafer-i Sadık mezhebi”ndeniz diyerek kendilerini ifade etmişler. Bunun nedeni veya sebebi tarihten kaynaklanmaktadır.. Osmalı döneminde Seyyidlere(dedelere) çikarılan ölüm fetvaları (bu fetvalarda seyyidlerin görüldüğü yerde öldürülmeleri emredilmiştir buna uymayanlar ayni cezaya maruz kalıyorlardı) sonucu verilmiş isimdir.. Bu ismi seçmelerinin nedeni ise; Dede isminin manası: olgun, kamil, arif, sözü para eden, lafini dinleten kişidir.. Bu fetvalardan kurtulmak için bu ismi kullanmışlardır. Dolayısıyla seyyidlik ismi gibi “Alevi” sözcüğü de yasaklanmıştı. O zamanlar türkiyenin bünyesinde Emevi Arap örf adet ve kültürüne dayali dört mezhep söz konusuydu. Bu mezhepler; Hanifi, Hambali, Şafii ve Maliki dirler. Türkiye çoğrafyasına hakim olan mezhep Hanefi mezhebidir.. 

Alevi yol erenleri, Muhammed Ali Islamını yaymada kararlıydılar. Alevilik dini yerine “Imam cafer Sadık Mezhebi” olarak kendini adlandırdılar. Bunun nedeni çok basitti. Çünkü bu dört mezhep sahipleri(Hanifi, Hambali, Şafii ve Maliki ) dördü de Imam Cafer Sadık öğrencileri idiler.. Böylece Aleviler bugüne kadar “Imam Cafer Sadık Mezhebi” olarak kendilerini ifade ettiler... Günümüzde, gelinen noktada kendilerini bir mezhep olarak değil, “Alevi din” mensupları olarak kendilerini ifade etmektedirler ve doğru olanda budur.. 

Ulu ozanlardan Kul Nesimi Alevilerin, mezhep değil yolunun olduğunu net bir dille açıklamıştır... 

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır

Çağırma meclis-i riyaya bizi

Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır

Bizim söyleyecek sözümüz vardır
 

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz

Hakikat bahsinde hata bilmeyiz

Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır

Bizim söyleyecek sözümüz vardır
 

Bizlerden bekleme züht ü ibadet
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet

Tevella olmaktır bize alamet

Sanma ki sağımız solumuz vardır

Bizim söyleyecek sözümüz vardır
 

Ey zahit surete tapma hakkı bul
Şah-ı velayete olmuşuz hep kul

Hakikat şehrinden geçer bize yol

Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır

Bizim söyleyecek sözümüz vardır
 

Nesimi esrarı fas etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın hakkın

Hakkı bilmeyene Hak olmaz yakın

Bizim Hak katında elimiz vardır

Bizim söyleyecek sözümüz vardır
 

Aleviler  imam Cafer Sadık „mezhebi“ ndeyiz yerine, „Muhammed Ali Yolu“ndayız diyeceklerdir.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...