Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kulun Mirac’ı insana hizmettir


Kulun Mirac’ı insana hizmettir
İnsanoğlunun yaşarken ulaştığı en yüce yükseliş Miraç’tır. Miraç, Allah elçisinin Allah’a eriştiği andır. Orada “an” var mıdır yok mudur? Zaman hala orda mıdır? Onu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa peygamberin elçisiz ve aracısız yaratanla görüşmesidir. Aracısız dedik çünkü, Kur’an ayetlerini getirmekte aracılık yapan Cebrail dahi o araya sığamamıştır. Niçin? “yanarım” demiştir.
 

Allah elçisi, elçi olmadan önce, yıllarca Hira mağarasında, derin düşünceler içinde varlığın sırlarını sorguladı ve mutlak varlığı aradı. Elçinin elçi olması, Cebrail ile görüşmesiyle gerçekleşti. Hz.Muhammed emin ve güvenilir bir insandı, dosdoğruydu düzgün yaşıyordu, putlara tapmıyordu. Yetimi, yoksulu, çaresizleri, köleleri koruyordu ve tek Tanrı’ya inanıyordu. Mi’raç ise ulaştığı, ulaşabildiği ve ulaşabilecek en yüce değerdi. Alevi inancına göre o değer Kırklar Meclisi’dir. 

Kırklar meclisinde neler vardı, hangi değerlerle o kapıdan içeri girmişti? Bu dereceye hangi işi, hangi ibadeti, hangi eylemi ile ulaşmıştı? Allah, Elçisine kendisi ile elçisiz doğrudan görüşme fırsatını niçin vermişti? O’nu en yüce noktaya, Cebrail’in bile yücelemediği noktaya niçin yükselmişti?

Burda en can alıcı soruyu sormak gerekirse: Alemlerin rahmetinin yolunda gidenlere, aynı yücelik verilecek mi? Yani, Allah’ın didarı, cemali, Allah ile kavuşma, O’nun yolunu sürenlere mümkün mü? Mümkünse nasıl? Cevap Hakkını pir Ahmet Yesevi’ye bırakalım: 

Sözü söyledim, kim isterse Allah’ı görmek
Canını canına bağışlasın, damarlarını eklesin

Garip, yetim, fakirlerin gönlünü alsın.
 

Bütün gücünü toplayıp, çabalarını tek hedefe yöneltip, gariplerin, yetimlerin, anasız, babasızların, fakirlerin, yoksulların yardımlarına koşanlar; işte onlar, Allah’a ulaşmak yoluna girmiş olanlardır. Allah elçisinin canından bir can olan Hz.Ali’nin yaşamını incelerseniz bu sırra vakıf olursunuz. 

Garip, fakir, yetimlerle elçi ilgilendi
O gecede Mi’raç oldu Allah’ı gördü

Döndü geldi yine fakirlerin halini sordu.
 

O yüceliğe erişen, orayı, o cemalı ve didarı bulan niye geri döndü? Niye tekrar çileye, zulme dönüp yaşamını sıkıntılarla tamamladı? 

Sorunun cevabı açık ve nettir. Allah elçisinin Mirac’a ulaşması insanların garipleriyle, fakirleriyle, yetimleriyle ilgilenmesi ve o çileyi çekmesiyle Allah’a sürekli Miraç haliyle olur. Ey dost! Sen de Allah’a sürekli Miraç yapmak istiyorsan işte yöntemib:
Nerde görsen gönlü kırık melhem ol!
Öyle mazlum yolda kalsa derman ol!

Mahşer günü dergahına mahrem ol!
 

Akıllı insanlara pirimiz “Divan-ı Hikmet” lerinden seslenmeye devam eder:
Akıllı isen gariplerin gönlünü al

Mustafa gibi ülkeyi gezip yetimleri

Ara.. Ara.. Ara..
 

Pirimiz Mirac’ına devam eder; 
Garip, fakir, yetimleri sevindir

Aziz canını parçalarcasına çalış

Yemek bulursan canın ile konuk eyle

Hakk’dan işitip bu sözleri söylüyorum.
 

Pir Ahmet Yesevi’ye göre: “Hz.Muhammed’in yolunda Mirac yapa bilmenin yolu “İnsana hizmettir” Seyyidlerimiz ne demişler? “Halka hizmet, Hakka hizmettir.” Öyleyse: “En büyük, en yararlı ve en çabuk erdirici ibadet, insana hizmettir.” Pirimiz bunları buyururken, Hz.Muhammed ne diyor? Şimdi de ona bakalım: (Kudsi hadis) 

Allah dedi ki:
» Ey insan! Hasta oldum, ziyeretime gelmedin.

İnsan sordu:
Ey Rabbim! Sen alemlerin Rabbisin... seni nasıl ziyaret edyim?

Allah buyurdu:
» Bilmiyor musun? Falan kulum hasta hasta oldu, ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin, beni yanında bulacaktın.

Allah dedi ki:
» Ey insan! Açtım, doyurulmamı istedim, ama beni doyurmadın.

İnsan sordu:
Ey Rabbim! Ben seni nasıl doyurayım? Sen alemlerin rabbisin.

Allah buyurdu:
» Falan kulum senden yemek istedi; sen yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin beni yanında bulacaktın.

Allah buyurdu:
» Ey insan! Su istedim vermedin.

İnsan sordu:
» Ey Rabbim! Sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin.

Allah buyurdu:
Falan kulum senden su istedi, sen su vermedin. Ona su verseydin beni de yanında bulacaktın. Bunu da mı anlamadın?
 

Yüce Allah bizlere böyle buyuruyor: Hasta, aç, susuz insanların gönlünü alsaydık “Allah’a yakın olmanın en kestirme yolunu” bulacaktık.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...