Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kendini “Evlad-ı Resul”e yamalayanlarKendini “Evlad-ı Resul”e yamalayanlar
Yaşayan Aleviliğin temsilcileri olan Alevi dedelerinin birikiminden, makamından, sıfatından faydalanmak, değer kazanmak, ihtibar görmek için kendilerini ocakzade yani “Evlad-ı Resul” olarak tanıtanlar şunu iyi bilmeliki yalancının mumu yatsiya kadar yanar. Er veya geç de olsa bu gerçeklik ortaya çıkacakdır. Çıktığı zamanda her haliyle kişiliğini kaybedeceklerdir. Iyi düşünelim, kişiliğimizi kaybetmeye değer mi? Iyi bir talip de değerlidir, muhabetlidir ve candır. Siz siz olun bu büyük yükün ve günahın altına girmeyin. 

Kendine gel nefsine uyma
Nefsine uyup ta ateşe yanma
Haram tatlı olur sakın aldanma
Dönüşü olmayan bir yola girme
Sinan Karakaş 

1400 sene boyunca asimilasiyon mekanizması boş durmazken, kaleyi içten yıkma misali Alevi inancının değerlerini her türlü imkanlarla yok etmeye çalışılmıştır. Işte bu “sahte dedelik” de bu asimilasyonun bir parçasıdır yani Muhammed Ali inancını saptırma çabalarıdır. Muhammed Ali yoluna gönülden bağlı olan bir yol evladı, talibi böylesi bir adım atmaya mümkündeğildir çünkü bu nesil Allah tarafında temiz ve pak kılınarak, insan alemine bağışlanmıştır. Bunu yapanlar tamamen artniyetli kişilerdir.  

Asimilasyona karşı direnebilmek için; bilgi birikimi, köklü bir geçmiş ve köklü bir miras gerekiyor. Bu köklü miras da gelenekçi mürşidlerin, pirlerin ve rehberlerin temsiliyle mümkündür, sahte dedelerle değil. Mürşid, pir ve rehberin varlığı Aleviliğin varlığıdır ve yokluğu ise Alevilerin yokluğu anlamında kabullenmek gerekir. 

Bu noktada yol taliplerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sanal alemde kendine Alevi dedesiyim diyen her kişiye itibar edilmemeli, araştırıp sorşturulmalıdır. Bazı canlarımızın araştırması sonucu bu gibi bazı kişilerin “Evlad-ı resul” ile bir alakalarının olmadığına şahit olmışlardır. Ocak zade olan bir zat kendi; ilimiyle, duruşuyla, olgunluğuyla, bilgisiyle, hitabiyle, hal ve hareketiyle belli ettirir. Görüldüğü gibi birilerinin ben dedyim demesine gerek yok çünkü önemli olan karşımızdakine “siz dede misiniz veya ocakzade misiniz? dedirtmektir.Gerçek erenler hiç bir zaman kendi için, “ben erenim, evliyayım, alimim” demez ama dedirtir. Evet, doğru olanda dedirtmektir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...