Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kamber kimdir?

Kamber kimdir?
Kamber dönemin kölelerinden biriydi. „Kamber“ isminin manası; Sadık köle, sadık dost anlamındadır.  

Şahı Merdan Ali, köle Kamber’i satın alır ve sonra serbest bırakır. Kambere, sen artık özgürsün der ve Kamber’in özgürlüğünü kendisine vermesine rağmen Kamber, Şahı Merdan Ali’yi bırakıp bir yere gitmemiştir. Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’e sadakatla bağlı kalmıştır. Şahı Merdan Ali şehit edilen güne kadar O’nun hizmetinde bulunmuştur ve her gittiği yere, kendisine refakat etmiştir. Ehli Beyt’e gönülden bağlanan köle Kamber, Ehli Beyt halkından sayılır olmuştur. 

Anadolu köylerinde talipleri ziyarete giden dedelere rehberlik, yardım eden ve hizmetlerinde bulunan kişilere de Kamber denilir.  

Şahı Merdan Ali ve sevgili dostu Kamber ile birlikte hurma bahçesinden eve dönüyorlardı. Bütün gün hurma bahçesinde çalışan Şahı Merdan Ali ve sevgili dostu Kamber topladıkları bir torba hurmayı devenin üzerine bırakarak akşama, devenin yuları kamberin elinde ve kendisi de önde eve doğru yürüyorlardı. Eve varmadan yolun kenarından bir ses yükseldi, yoksulun biri karnının aç olduğunu işaret ediyordu. Allah rızası için Şahı Merdan Ali’den, yiyecek istedi.  

Şahı Merdan Ali fazla düşünmeden arkadan gelen dostu Kamber’e dönerek, yoksula yiyecek vermesini söyledi.

Kamber, yiyecek torbada ya Ali,
Şahı Merdan Ali, o zaman torbaylan ver dedi,

Kamber, torba devenin üzerinde ya Ali,

Şahı Merdan Ali, o zaman deveyle birlikte ver dedi,

Kamber, Şahın arzusunu hemen yerine getirdi.
 

Ve Kamber, devenin ipi benim elimde demeye çekindim ve yiyecek trobasını hemen yoksula verdim yoksa beni de yoksula vermekten hiç teredüt etmezdi diye söylemiştir. 

Şahı Merdan Ali’nin şehit edilmesinden sonra Imam Hasan’ın ve daha sonra da Imam Hüseyin’in yanında olmuştur. Ve Kerbela katliamında Imam Hüseyin ile birlikte Yezid ordusuna karşı savaşmayı istemiştir. Lakin Imam Hüseyin Kamber’e: „Ey Kamber, bugüne kadar atama hizmetlerde bulundun, bugünde Kerbela’da yanımdasın bizlerin Kerbela’da sağ selim kurtulmamızın  mümkünatı yoktur, bunun içindir ki sen bir an önce Kerbela’yı terk et“ der. Kamber ya Hüseyin, ben ise sizinle birlikte kerbela’da şehit olmak istiyorum der. Imam Hüseyin, „Ey Kamber, büyük hizmetlerinden dolayı ahirette atam Muhammed Mustafa seni şefaatinden mahrum etmesin ama senin burdan ayrılman gerekir çünkü burada sen ve bizler hepimiz ölecek olursak Kerbela’da olanları hiç kimse dünyaya anlatamaz, senin mutlaka ayrılman gerekir.“ Imam Hüseyin’in bu iknacı sözleri karşısında Kamber, kerbela’dan ayrılır. Kamber, Kerbela olayından sonra Emevi valisi ve kumandanı zalim Haccac tarafından şehit edilmiştir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...