Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insan ve insan değeriInsan ve insan değeri
Allah insan iki özellik üzeri yaratmıştır. Birinci özellik „ruh“  ikinci özellik ise „beden“ dir. Insanı yaratan Allah, onu kendisinden sonra en değerli varlık olarak yaratmıştır. En değerli varlık olmasının nedeni ise düşünüp yaratıcı olması, akıl ve mantıkla donatılmış halidir. 

Akıl ve vijdanla donatılmış, kendini; düşünüp üreten tek bir varlık olarak algılama becerisini gösterebilen insan, doğadaki diğer biolojik canlılarda olduğu gibi varolduğu yaşamı boyunca, bir çok evrimsel süreçten geçmiştir. Ayakları üzerinde durabilmiş, maddeye şekil verip tasarımlar yapabilmiş, elleri ile üretebilmiş ve tüm bunların sonucunda kendini bir bütün olarak ifade edebilecek sanatını ve kültürünü oluşturmuştur. Dolayısıyla, insanın değerini, insan türünün diğer canlılar arasındaki özel yeri olarak anlamak mümkündür. 

Akıl sahibi olan insanın manevi cevherlerinin kaynağı olan ruhu güzeldir, o ruhun giysisi olan bedeni güzeldir, bir irfanlık meşalesi olan aklı güzeldir, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırmayı sağlayan vijdanı güzeldir. Beyni güzeldir, konuşması ve ifadesi güzeldir, düşünmesi ve hayali dahi güzeldir. 

Allah, insan bedeninin yaşaması için sayısız nimmetler barındıran engin ve zengin bir kainat var etmiştir. Ve bu sayısız nimmetler insanın middesini ve dilini memnun etmiştir. Lakin bu lezzet ve zevkler ne kadar kendisini tatmin etsede ani ve fanidirler. dolayısıyla bu alemdeki sayısız lezzet ve zevkler ruhu tatmin etmiyor. Çünkü ruhun gayesi ne maddi bir lezzet, ne de maddi bir menfaattir. Ruh, ilim, bilim, iman ve marifetle tatmin olur. Ruh, öyle bir zevk ve lezzet ister ki, elinden çıkmasın ve kendisiyle beraber ebedi olsun. Ruh, öyle bir alemde yaşamak ister ki, uyum ve düzeni hiç bir hadiseyle bozulmasın.   

Şahı Merdan Ali insanoğlu için; „Ey insan! Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki koskoca alem sende saklıdır senin senden haberin yok.“ uyarısında bulunmuştur. 

Ne yazık ki, medeniyetin hat safaya ulaştığı bir çağda, insana; „paran kadar konuş, kaç paralık insansın, paramla seni satın alırım, param bir yana sen bir yana, her insanın bir fiyatı vardır,“ gibi günlük hayatta „insan“a değer biçmek için sıkça kullanıldığına tanık olduğumuz ölçütlerden bazılarıdır bunlar. 

Allah, „Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim“ demişti. Ve yaratılmış olan bu halifenin adı insandı. Bu insanın/halifenin görevi; Hayat sahnesinde inşa ve düzenleme görevini yerine getirecek işleri düzenleyecek, Allah’ın adaletini ve düzenini kuracakdı.  

Ne yazık ki Allah’ın yeryüzünde „adalet ve düzenini kurmak“ ile mükelef olan bu insan/halife, kendi değerini parayla ölçecek derecede aşağılığın da aşağılığı bir konumu kendine uygun görebilen bir insana, insanın değerine dair ne sölenebilinir ki? 

„Yaradılanı severiz yaradandan ötürü (Yunus Emre)“ sözünü sık sık kullanılmasına rağmen, iş alanlarında insanların güvenliği can pahasına göz ardı edilen, „Bir ekmek parasına bir insan hayatı“ peşkeş çekilmektedir.

Insanı insan yapan ve yüce kılan değerler; Paylaşım, hoşgörü, barış, sevgi, saygı, dostluk, adalet ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir. Insan her şeye bu değerlerin penceresinden bakmalı. Insanın tavır ve davranışlarında kendini gösteren bu güzel ve doğru nitelikler herkes tarafından kabul görmeli. Medenileşmiş demokratik tüm toplumlarda bu tür üstün değerler onaylanır ve erdem olarak kabul edilir.  

Oysa bizler, ihsan için varolduk;
Meleklerin secdettiği bir kulduk.
Bu şerefi taşımaktan yorulduk.
Edep, hayâ, akıl, fikir yozlaştı,
İnsan olmak, bu kadar mı zorlaştı?

Cengiz Numanoğlu 

Şahı Merdan Ali bir öğüt sözü; „Insanların güzel edebe, altın ve gümüşten daha çok ihtiyaçları vardır.“ Tüm dileğimiz insanların kendi „Insanlık onuru’nu bir torba kömüre, bir buzdolabına, yiyeceğe, giyeceğe, vs. vs. satmamalarıdır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...