Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Imamet-Imamlık makamı.


Imamet-Imamlık makamı.
Hz.Muhammed’ten sonra Allah’ın yeryüzündeki temsilcileri; Her türlü kötülüklerden arındırılıp üstün nitelik, tanrısal sıfatlarla yükümlenmiş din önderlerine verilen sıfattır. Aleviliğin temelini, imamet inancı oluşturur. Şahı Merdan Ali ile başlayan ve Muhammed Mehdi ile tamamlanan imamların sayısı on ikidir. 

Ne üzücüdür ki günümüzde Imam Makamı ile dünyevi mevkiler, karıştırılmış ve dahası birilerinin imamı seçebileceğini veya görevden alabileceğini sanmaktalar. Bu yanlış algılama sonucu bu kişilere itaat, Hz.Muhammed’e itaat gibi değerlendirilmiştir ki bu yanlıştır ve büyük bir yanılgıdır. Çünkü Imamet; Nübüvvet ve Velayet makamı devamı olduğu için Hz.Muhammed gibi onlarda, her türlü kötülüklerden arınmış ve masumdurlar. 

Oysaki Imamet makamı, Mübivvet ve Velayet makamı’nın devamıdır; Ancak Hz.Muhammed’in soyundan gelenler, bu görevi yerine getirmekle mükelleftirler. Her türlü dünyevi çıkar gibi nefasani menfaatlerle donanmış kişiler Imam olamaz ve değildirler. 

Imamet makamı, Velayet makamı gibi ilahi bir makamdır. Allah tarafından masum, temiz ve her türlü kötülüklerden arındırılıp üstün nitelik, tanrısal sıfatlarla yükümlenmişlerdir. Velayet'te gerekli ve mevcut yükümlülükler imamet makamı için de geçerlidir. Alevi inancında imamlar seçilmez, Allah tarafından temiz ve masum kılınmış Muhammed Ali soyundan gelenler temsil eder. 

Özetlersek;
* Şahı Merdan Ali soyundan gelen, on bir kişiden her birine verilen sıfattır. 
* Alevi inancının temelini, imamet inancı oluşturur. 
* Şahı Merdan Ali ile başlayıp, Imam Mehdi’yle tamamlanan bu imamların sayısı on iki’dir. Imamların varlığında dile gelen, biçimlenen inanç yolun özünü oluşturur. 
* Imam üstün nitelikleri taşıyan, Tanrı’nın kerametleriyle mükafatlandırımış ulu zatlardır. 

Dolayısiyle insan üstü sayılan, yetenek ve yetkileri vardır. Görevi yanlızca toplumu yönetmek değildir, insanlarla Tanrı arasında manevi bağlantı kurmaktır. Yani yol gösterendir, eğitendir ve arındırandır.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...