Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
Alevilik,  Hakk Muhammed Ali yoludur, insanlığın yoludur.   

Bazı canlarımız biz, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz diyorlar. 
Mezhebin manası; Bir dinin, görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri. Yani bölünme.

Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi; Tarihten kaynaklanan bazı tepkilerden ortaya çıkmış bir deyimdir. Aynı zamanda bu deyimin yanlış olduğu da kabul ediliyor. Çünkü yol birdir.

On İki  Imam’lardan hiç biri, kendi ebu ceddinin yoluna muhallefet etmemişlerdir. Her Imam; „Biz ceddimizin yolunu sürüyoruz, izinde yürüyoruz“ demişlerdir. En net örnek Imam Hüseyin’in Kerbela’da söylediği hadistir. Imam Hüseyin; „Ben yezide biat etsem, ebu ceddime ihanet etmiş olurum, Nefsime uysam, babamın insanlık alemi için verdiği mücadeleye ihanet etmiş olurum“ demiştir.. Imam Hasan yine aynı keza.

Mezhep konusunda, Ulu Ozan Nesimi’nin açık ve net cevabı;.
Sorma be birader mezhebimizi,
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır.
Çağırma meclis-i riyaya bizi,
Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır.
Bizim söyleyecek sözümüz vardır. 

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz,
Kıyl-u kal bilmeyiz ifta bilmeyiz,
Hakikat bahsinde hata bilmeyiz,
Şahı Merdan gibi ulumuz vardır.
Bizim söyleyecek sözümüz vardır. 

Bizlerden bekleme züht ü ibadet,
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet,
Tevella olmaktır bize alamet,
Sanma ki sağımız solumuz vardır.
Bizim söyleyecek sözümüz vardır. 

Ey zahit surete tapma hakkı bul,
Şahı velayete olmuşuz hep kul,
Hakikat şehrinden geçer bize yol,
Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır.
Bizim söyleyecek sözümüz vardır. 

Nesimi esrarı fas etme sakın,
Ne bilsin ham ervah libasın Hakk’ın,
Hakk’ı bilmeyene Hakk olmaz yakın,
Bizim Hakk katında elimiz vardır.
Bizim söyleyecek sözümüz vardır.

Bu gerçeklerden yola çıkarak; Hz.Muhammed, “Size iki emanetimi bırakıyorum. Biri „Ehlibeyt’im diğeri ise Kur’an-ım“dır. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız ” yerine size mezhepler bırakıyorum, mezheplerime sarılın dierdi. 

Ve yine Hz.Muhammed; “Ehlibeyt’im nuhun gemisidir; O’na binen kurtulur, uzak duran boğulup helak olur” yerine mezheplere işaret edip,, onlara yapışın diyebilirdi. Bu gibi daha çok örnekler sıralamak mümkündür. 

Sonuç itibariyle bir yol vardır, o da Muhammed Ali yoludur. Muhammed Ali yolu insanlığın yoludur; sevgi, barış ve hoşgörü yoludur,  gönül yoludur fakat mezhep değildir.
=Seyyid Hakkı=


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...