Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ilım ve bilim insanlığa, evrene faydalı olmayı hedeflerIlım ve bilim insanlığa, evrene faydalı olmayı hedefler
Şahı Merdan Ali; “Cehaleti ilimle geri çevirin. İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim; ruhu diriltir, Aklı aydınlatır ve cehaleti öldürür” der.  

Ilim bitip tükenmeyen sonsuz bir hazinedir. İlim sadece öğrenen kişiye yani sahibine değil tüm insanlık ve canlı alem için faydalıdır. Çünkü doğru ile yanlışı birbirinden ayırmanın en önemli vasıta ilimdir. Ilim insanların yücelmesine vesile olan bir fazilettir. 

Bilim araştırmaya dayalı ve araştırma sonucu elde edilen bir bilgi olgusudur: gözle gören, ellen tutulmayı gerektiren deney, düşünce ve gözleme aracılığıyla sistematik bir biçimde incelenmesini kapsayan bilgi ve pratik çalışmaların bütünüdür. Yanılma ihtimali olabilir. Bilgi ile alakalıdır. Ilim de ise kesinliğin ve yanılmanın yerini inanç alır. Dolayısiyle ilim ile bilim birbirini tamamlar. Bilimin eksikliğini ilim tamamlar.  

İlim sözlük anlamı; Bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir olayın gerçeğini bilmek“ gibi anlamlara gelir. Kelam(inanç) ilminde zahir ve batın olaylara uygun olan kesin inanç bilgisidir. Akli ve hissi(duyulara dayalı) mevzuuna giren, yanılmaya ihtimal vermeyen ve her olayın tanımasını sağlayan sıfattır. Yani ilim kalp ve tasdik(akıl) ile alakalıdır. 

Şahı Merdan Ali akılla ilgili; „ Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, akıl ile başdaşmayan bir din din değildir“ der.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...