Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Ali Allah mıdır?

Hz.Ali, Allah mıdır? 
Insan, özünde bütün alemleri toplamış bir küçük kainat’tır. Yaratıcı, kemalini, insanı yaratışta bulmuştur. Tanrı insanda, ancak kemalin en yüksek noktasına eriştiği zaman görünüşe dönüşebilir.. Yani Kamil’i Insan, erdemliğe ulaştığı zaman, “O” olabilir...
 

Bu konuda, Pir Hünkar Bektaş-ı Veli bunları şöyle özetlemiştir: „Kul Tanrı’ya Kırk Makam’da erer, ulaşır, dost olur.“  Ulaşmak ve Dost olmak manası: Kendi benliğinden siyrilip Allah’ın benliğinde erimek. Onunla bir olamak. Işte Hz.Ali bu erdemliğe kavuşup Allah ile bir olmuştur. Bir oluncada herşey ayan ve beyan olur dolayısıyla ayrı gayrı yok demektir. Buda Hz.Ali ile Allah arasında gerçekleşmişti. Burda DİKKATinizi çekerim Hz.Ali Allah’ın kendisi değil ‚O’na erişmiştir. ‚O’nla bir nesne halini almıştır…  

Hz.Muhammed: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim  sana Tanrı  diyecektim, sana ulaştım ama sırrına varamadım“ der.  

Hz.Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve Mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır… Yani Kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için, ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Hz.Ali, Allah’la bir görülmüştür ama Allah’ın kendisi değildir. 

Daha netliğe ulaşa bilmesi için bir örnekte Seyyid Nesimi’den verelim:
Ey talip gözünü aç da gör her baş olanın (server) kaynağı Ali’dir. Muhammed sevgi ile deniz, Ali ise gevher değerindedir. Muhammed bilime kaynak, Ali bu kaynaktan konuşan ve onu açıklayandır. Çünkü ona her sır ayan olur. O aynı zamanda Kanber’in efendisidir. Ali cümlenin canı, Muhammed ise Ali’nin özkaynağıdır. Hz.Muhammed’in sevgili dostu Hz.Ali şanı bir gerçekliktir. Eğlenceye dönük binlerce çeşit hareketler Hz.Ali’nin buyruğu ile olur. Yazlar ve kışlar ondan gelir: o cisimlere can verir. Bilgisiz yabanlar Hz.Ali’nin, Hz.Muhammed’in kim olduğunu ne bilsinler? Hz.Muhammed dinin başı, kurucusu; Şah-ı Merdan Ali ise cümleye rehber, yolgösterendir.
 

Yine bir örnek Pir Sultan Abdal’dan verelim:
Pir Sultan’ım bu dünyaya dolu geldim dolu benim

Bilmeyenler bilsin beni Ben Ali'yim Ali benim
 

Resmi islam tarihinde 661 yılında Hakk’a yürüdüğü söylenen Hz.Ali’nin, 15’inci yüzyılda nasıl oluyor da Pir Sultan Abdal tarafından “Ben Ali’yim Ali benim” denilerek ölmediği vurgulanıyordu.  

Bunun manası: Evliyalar ölmez beden (don) değişir demektedir. Hz.Ali bütün evliyaların rehberidir. Gelen her evliya Hz.Ali’nin bir sıfatını taşımaktadır. Gelen Pir Sultan Abdal bedenidir (donudur) ama ruh, sıfat, nefes Hz.Ali’nin nefesidir.  

Yine Hallacı Mansur, En-el Hak dediği zaman Hakk’tan gayrı değilim, Ben Hakk’tan ibaretim demektedir. Hakk’ın varlığının onda yüz bulmasıdır.
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...