Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakk’ın huzurunda Pir-u Pak olmakHakk’ın huzurunda Pir-u Pak olmak
İnsan oğlu, Zahiri dünyaya gözünü aştığında tertemiz bir ruha ve mahsum bir karektere sahiptir. Ruh ve Karekter (kişilik) nedir?


Ruh nedir?

Ruhun tarifini yapa bilmek için hangi felsefeden bakıldığı önemlidir. Dinden dine, felsefeden felsefeye, Kültürden kültüre farklı yorumlar yapılmaktadır. Bu farklılıklardan geçip genel bir yorum yapmak, insan aleminde pek kabul görmez. Bunun örnekleri Din, Teoloji veya bazı filozofların yaptıkları farklı tanımlardan görmek mümkündür.


Ruh, inanç ve felsefede, insan varlığında maddi olmayan yani görülmeyen, elle tutulmayan, insan varlığının özü olarak kabul edilir. Teoloji de (Din, inanç konuları ile ilgilenen bilim adamı-Teolog da denir) ise, ruh kişinin ilahiliğe iştirak eden kısmı olarak yorumu vardır ve ruh ölümden sonra kişinin varlığını sürdüren bir varlık olarak ele alınır. Yine, bir çok çeşitli İnançlar ve filozoflar, ruhun yapısı, beden ile ilişkisi, ölümle olup veya olmadığı yönündeki bir çok farklı yorumların olması. Yine, birçok dini ve felsefi gelenekte, ruhun her canlı oluşumun içteki özünü içeren, kendine özgü bir varlık olduğu söylenir.

 
Anadolu Alevi inancında ruh’un tanımı: Kişinin dünya yaşamında yaptıklarından sorumlu tutulan ruhdur, dolayısıyla gelecek yaşamında ödül veya cezaladırılan da ruhdur. Allah, Hz.Adem’in cesedini topraktan şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve böylece Hz.Adem hayat kazanmıştır. Canab-ı Hakk, insanı iki varlıktan var etmiştir. Birinci varlık: insan bedeninin topraktan olduğu için, tekrardan toprağa dönmesi yani toprak olacaktır. İkinci varlık: insana hayat veren ve onu düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddi olmayan ölümsüz varlık. Bu varlık(ruh) Allah’ın emaneti olduğu için, dolayısıyla tekrar sahibi olan Allah’a dönecektir. Bu tanımdan yola çıktığımızda, insanın dünyasını değiştirmesinden sonra, beden toprak olurken, ruh ebedi olduğu için, yaşamaya devam etmektedir.

 
Ruh hakkında yapılan bazı yorumlar:

» Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. (Tolstoy)

» Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar. (Voltaire)

» Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinniyettir. (Gerhart Hauptmann)

» İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. (Euripidies)

» Gören, duyan yalnız ruhtur, geri kalan her şey sessiz ve sağırdır. (Epicharm)

» Ruhun da vücut gibi ihtiyaçları vardır. (Rousseau)

» Basit bir ruh mutluluklarla övünür, felaketlerle de yere serilir. (Epicure)

 
Karekter(kişilik) nedir?

Karekter kelimesi Fransızca (carectére) dan gelmektedir. Karekter; ayırt edici niteliktir. Bireyin (kişinin) kendine özgü yapısı, başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün özelikler, kişinin ana yapısı demektir. Felsefe boyutunda karekter; kişinin kendi kendine hakim olması, kendi kendisiyle uyum içinde olması, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam ve uyum içinde kalabilmesini sağlayan özeliklerin bütünü.

 
Karekter hakkında yapılan bazı yorumlar:

» Bir insanın hayatı onun karekteridir. (Alexis Carrell)

» Bir insanın asıl karekteri eğlence tarzının içinde saklıdır. (Reynolds)

» Güzel bir düşünceyle güçlü bir karekter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe)

» Her insanın üç türlü karekteri vardır: belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)

» İnsanın karekteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)

» İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karekterlerin eseridir. (La Rochefaucauld)

» Karekter ağaç ise, şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşünürüz. Oysa karekter ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)

» Karekter çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. (Laedri)

» Karekter, güç ve uzun süren bir alışkalıktan başka bir şey değildir. (Plutarch)

» Zayıf karekter, bir günah gibidir ama, insanı günaha götürür. (Brigitt)

 
Karekter üzerinde yapılan bu güzel yorumlardan mutlak insan, dört dörtlük yani tam insan, adam gibi adam ola bilmenin yolu bu iki varlıkların birleşimi ve uyum içinde olmasından geçer. Maddi ve manevi (Zahir ve Batın) alemde, ruhumuzun manevi açıdan beslediğimiz sürece, bütün yanlışlardan, hatalardan, günahlardan arındığımız sürece, huzuru yakalama şansına sahip olabiliriz.

 
İnsanoğlu kendi içinde genel olarak hep tek başınadır, yanlızdır. Bu içindeki yanlızlığımızı bir takım yanlışlarla doldurmaya kalkarsak, kendini kandırmaktan öteye bir şey değildir. Gerçek anlamda insanın içindeki yanlızlık hiç bir zaman dolmaz. Yani bir takım yapmacık eğlenceler, partiler, meyhaneler, bir takım maddi hesaplar ve buna dayalı bir yaşam boş bir yaşamdır.

 
Elbette insan maddi olarak rahat etmek zorunda. Nasılki, insan nasıl karnını yiyeceklerle dolduyorsa ve açlığını gideriyorsa, aynı zamanda manevi açlığının giderilmesi için Allah’a sığınmalı. Böylece içindeki kuşkuları giderir, duygu ve düşünceler netleşir, arınır, temizlenir ve Pir-u Pak olur.

 
Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin belirttiği gibi, asıl temizliğin gönlümüzde ve yüreğimizde olmasının önemini belirtiyor. Gönlümüzdeki bütün yaramazlıkları süpürüp manevi anlamda iç temizliği sağlamalıyız. “İnsan yüreği kadar insandır” demiş bir düşünür. Yüreğimizi Hakk’ın evi etmeliyiz ki, Hakk’da mihman olabilsin. En büyük alem orasıdır. O alem yanlışlarla doldurulursa doğruya yer kalmaz.


İmam Caferi Sadık şöyle buyuruyor: “Önce doğruları görünüz ki yanlışları ayıra bilesiniz.” Hakk’ın mihman olduğu konak temiz ve pak olmalıdır.

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...