Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gülbeng ve dualar...Gülbeng ve dualar...
Gülbeng: Alevi duaları olan gülbenglerde Allah, Muhammed Ali, On Iki Imamlar ve Hace Bektaş Veli gibi yol ulularının isimleri geçer. Onlara duada, sevgi ve saygı sözcükleri sunulur. Kendilerinden, yardım ve destek istenir. Bu gülbengler, Allah Muhammed Ali ile başlar, ve yine onlara saygı, sevgi ile son bulur.
 

Dua: Kelime manası olarak; seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, dilekte bulunmak, istemek, yalvarmak, davet etmek gibi manalara gelmektedir.

Dini manası ise, her şeyin yaratıcısı ve her şey emrinde olan yüce Allah’a karşı kulun acizliğini itiraf etmesi, ona sığınması ve istekleri konusunda kendisinden ihsan ve yardım dilemesidir. Yaradan ile yaratılanın arasında kurulan gizli, eşsiz ve aracısız diyalogdur. Kalpler ancak Allah’ı anmakla, zikir etmekle manevi huzura kavuşurlar.  Kavram olarak; Allah’ı anma, saygı ve zikir ile çağrı ve istekte bulunma anlamlarını birlikte içerir.
 

Dolayısıyla sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah’a yönelip O’ndan istek ve dilekte bulunması, O’nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Duan eden insan, acizliği ve ihtiyaçları içinde; Allah’ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerinini ancak O’nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincindedir. Bu bilinç ile yapılan dua; insanların yaratıcısına olan inancının, güveninin ve O’na, teslim oluşunun bir göstergesidir. Işte bundan dolayıdır ki dua, ibadetin özüdür. 

Dua etmek için, sadece Allah’a yönelmemiz yeterlidir, aracı ve belli bir mekan zorunluğu yoktur. Hayatın her alanında; Yolda, arabada, dağda, taşta, düzde, okulda, iş yerinde vs. dua edilebilinir. Ibadetin ile duanın mekanı, zamanı ve yeri yoktur. Dua ve ibadet, hür yapılmalıdır. Sevgiyle, gönülden ve kalpten yapılan dualar, en kutsal dualardır.  

1- Bağışlama duası

2- Yakarma gülbangı

3- Gülbeng

4- Gülbeng

5- Gülbeng
6- Gülbeng

7- Gülbeng
8- Gülbeng

9- Gülbeng
10- Gülbeng
11- Gülbeng
12- Gülbeng
13- Gülbeng
14- Gülbeng
15- Ikrar gülbengi   

16- Kırk hayır sofra gülbengi

17- Ihlas Süresi ( Kulüf Allah)       

18- El Fatiha Süresi

19- Ruhunu Hakk’a teslim eden merhum için el Fatiha

20- Cenaze töreninden sonra içerde okunan gülbang
21- Kırk Erkanında okunacak Gülbeng

22- Kırk erkanında okunacak sofra Gülbengi

23- Kurban gülbengi
24- Nad-i Ali gülbengi
25- Sünnet gülbengi  (3xTekrarlanmalı)

26- Birlik gülbengi
27- Sofraya oturma gülbengi
28- Sofradan kalkma gülbengi
29- Lokma gülbengi
30- Dara durma gülbengi
31- Cemde Rızalık alma gülbengi
32- Medet gülbengi
33- Bağışlama gülbengi
34- Yalvarış gülbengi

35- Tövbe gülbengi
36- Hizmet gülbengi
37- 12 Hizmet sahiplerine verilen gülbang

38- Çerağcı gülbengi
39- Zakir gülbengi
40- Semah gülbengi
41- Bağışlama gülbengi
42- Hutbe

43- Tövbe estağfurullah

44- Divan-i Kebir

1- Bağışlama duası...
Bismişah, Allah allah!

Ya ulu Allah! Ümmet-i Muhammed ve Şahı Merdan Ali hata ve kusurlarımızı;

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hatice-tül Kübra hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Fatıma-tül Zöhre hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hüseyin-i Kerbela hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Bakır hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Musa-i Kazım hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Imam Rıza hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Muhammed Taki hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Ali’yyel Naki hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Pir Hünkar hakkı için bağışla.

Allah ümme salli ala seyyidine, Erenler, Evliyalar hakkı için bağışla.
 
Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehl-i Beyt.

=Seyyid Hakkı=
 

2- Yakarma gülbengi...
Bismişah, Allah allah!

Bu evreni yaradan yüce Allah’ım!

Çıkar için yaratılan, bölücülüğe, düşmanlığa,

Din adına kan dökmeye, insanlığa sefalet getiren savaşlara,

Rahman ve rahim olan ismin hakkı için barı şortamı içerisinde,

Son ver yüce Allah’ım!

Bundan sonra da böyle bir zulüm olmasına fırsat verme yüce Allah’ım!

Bütün dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde,

Kardeşçe yaşamalarını nasip eyle.

Bütün dünya insanlarının hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye,

Düşmanlıklarını barışa çevir yüce Allah’ım!

Bizleri de görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, affetten,

Zalimin zülmünden, Şeytan’ın şerrinden koru ya Rabbim!

Evliyaların, embiyaların yüzü suyu hürmetine,

Merde namerde muhtaç eyleme.

Kısmetimizi bol eyle, gökte hayırlı rahmetini,

Yerde hayırlı bereketini bizlerden esirgeme,

Kazancımızı helal yoldan nasip eyle.

Allah bir ya Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

3- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Pirimiz Şahı Merdan Ali aşkına

Görünür görünmez kaza belalardan,

Affetten, zalimin zülmünden,

Iftiracının iftirasından, yalancının yalanından,

Bizleri koru ya Allah’ım.

Aklımızın kötüye, Şeytanın izine  yöneldiğinde, sen fırsat verme.

Biz mazlum kulların, zalimin zülmüne uğradığımızda,

Sen yetiş carımıza ya Şahı Merdan Ali.

Denizde, deryada, girdapta, darda buğda,

Ya Ali yetiş carımıza diyenlerin,

Imdadına, carına yetiş onları darda koymayasın.

Bilinir bilinmez evliya enbiyaların demine huu..

=Seyyid Hakkı=
 

4- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Yeri-göğü yaradan yüce Allah’ım!

Aklımız ve fikrimizin kötülüğe yöneldiğinde,

Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için fırsat verme.

Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış içinde yaşamalarını  nasip eyle.

Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,

Düşmanlıklarını barışa çevir  ya Rabbim.

Ey yüce Allah’ım!

Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki Imamlar’ın, on dört Masum-u paklar’ın,

On yedi Kemer-i bestleriin, kırkların yüzü suyu hürmetine,

Bizleri merde namerde muhtaç eyleme.

Rıskımızı bol ve helal yoldan nasip eyle.

Bizlere dert verip derman aratma.

Hastalarımıza şifa, canımıza sağlık, yuvamıza mutluluk ver ya Rabbim.

Ey yüce Allah’ım,

Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin yüzü suyu hürmetine,

Çoluğumuzu, çocuğumuzu şaşırıp kötü yollara düşürme.

Bizlere  hayırlı  evlatlar, topluma faydalı insan olmalarını nasip eyle.

Onların ciğer acısını bizlere gösterme ya Rabbim.

Allah´ın himmetiyle, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,

Allah eyvallah.

=Seyyid Hakkı=
 

5- Gülbeng...
Evliya, enbiyaların cümle erenlerin himmetiyle,

Bismişah Allah Allah...

Bütün alemlerin Rabb-ı olan yüce Allah’ım!

Biz senin kulların, Hz.Muhammed’in ümmeti ve

Şah-ı Merdan Ali’nin bendesiyiz.

Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz hata ve

Kusurlarımızla huzuruna geldik.

Sana sığınıyoruz, sana yalvarıyoruz.

Yanlız senden yardım dileriz, yanlız sana ibadet ederiz.

Bizleri; Velilerin, Nebilerin gittiği doğru yola götür,

Doğruluktan ve doğru yoldan ayırma.
Dünyada ve Ahirette mutluluğa götüreçek yolu bizlerden esirgeme.
Yolumuzu yolsuza, işimizi haksıza düşürme.

Kötü nefislere fırsat verme, bizleri de kötü nefislerden arındır.

Gönlümüze insan sevgisi, sabır, merhamet ve nur-i iman ver.

Elimizle, dilimizle, belimizle yaptığımız günahlarımıza,

Tövbe estagfurullah, tövbe estagfurullah, tövbe estagfurullah.

Allah´ın himmetine, Ehli Beyt´in hürmetine, Evliyalar keremine,

Gönül birligine Allah eyvallah.. huu

=Seyyid Hakkı=
 

6- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah

Muhammed Mustafa hakkı için,

Şahı Merdan Ali hakkı için,

Fatıma Ana hakkı için,

On iki imamlar hakkı için,

Şehvete kapılmayın, kin tutmayın,

Şiddetten uzak durun, hoşgörülü olun,

Yalan söylemeyin, iftira atmayın,

Küçüğe sevgi, büyüğe sayğı gösterin,

Elinizle koymadığınızı almayın,

Nefsinize uymayın, Kul hakkı yemeyin,

Sözünüzün geçmediği yerde, söz söylemeyin,

Hakk'ı özünüzde bilin, Hakk sözü söyleyin,

Mazlumdan yana olun, zalime karşı durun,

Ilimden, bilimden, irfandan  ayrılmayın,

Ikrarınızda kalıcı, yolunuzu bilici olun,

Yolunu, Mürşüdünü, Rehberini, Pirini bilenlerin,

Demi devranına hüü.. Allah eyvallah..

=Seyyid Hakkı=
 

7- Gülbeng...
Evliya, enbiyaların cümle erenlerin himmetiyle,

Bismişah Allah Allah...

Bizleri bir araya getiren duyguya aşk olsun.

Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline, dinine bakmadan,

Bütün insanlığı kucaklar.

Özümüz, aslımız sana dönüktür ya Allah.

Okuduğumuz duaları dergahında kabul eyleyip,

Cümlemizden himmetini esirgeme.

Tek sana ibadet ederiz, senin, sevdiklerinin yüzü suyu hürmeti için,

Aramızdan göçüp sana dönenlere senden şafaat dileriz.

Rahmetini esirgeme ya Allahım.

Gençlerimizi cehaletin kör kurşunundan, yobazın zulmünden koru,

Onları insanlığa, anne ve babalarına bağışla ya Allah..

Ulu erenler, Bozatlı Hızır ya Pir Hünkar,

Cümle canların; dualarını ve ibadetlerini kabul eyleyip,

Akıl katarından ayırmayın.

Allah eyvallah.. Huu

=Seyyid Hakkı=
 

8- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,

Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.

Darlarınız divanlarınız kabul ola.

Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.

Darına durduk ya allah, ya allah, ya allah

Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed

Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali

Inayet eyleyin ya on iki Imamlar

Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar

Yardım edin ya onyedi kemer bestler

Ceminize alın ya kırklar.

Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun

Ya Pirim Hünkar Hacı Bektaşı Veli.

Ya rabbi Hallacı Mansurun, Seyyid Nesiminin, Fazlının ve

Fatıma anamızın darını didarını kabul eylediğin gibi,

Bizlerinde darını divanını kabul eyle.

Gerçeğe hü.

=Seyyid Hakkı=
 

9- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Sen evelsin, sen ahirsin zahir ve batınsın

Dua edenin duasını kabul edensin

Alemlere rahmet olarak yarattığın

Muhammed Mustafa’nın hürmetine,

Şah-ı Merdan Ali keremine,

Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle.

Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda zorda olan

Cümle insanlarımıza yardım senden ola

Evliyaların, enbiyların, erenlerin şehidi şuhedaların,

Yüzü suyu hürmeti hakkı için dualarımızı, niyazlarımızı,

Ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eyle yarabbi.

Duası bizden kabulü allahtan ola.

Lanet münkire, lanet Yezide, rahmet mümine.

Allah eyvallah ...

=Seyyid Hakkı=
 

10- Gülbeng...
Bismişah, Allah  Allah!

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,

Çağırdığınız pirden, şefaat göresiniz.

Cenab-ı Hakk ikrarınızda berkemal eyleye.

Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip eyleye...

Bu dardan, bu yoldan ayırmaya.

Şah-ı Merdan Ali, yaramaza, uğursuza,

Pirsize, duş getirmeye...

Şeytan’ın şerrinden, gafili gaddardan,

Görünür görünmez kazadan beladan koruya.

Hakk'a yürümüşlerimize rahmet ola.

Cenab-ı Allah, gökten hayırlı rahmet,

Yerden hayırlı bereket nasip eyleye.

Darınız, niyazınız kabul ola,,,

Dil bizden, inayet Allah’tan,

Nefes Hünkar Hace Bektaşı Veli’den ola.

Gerçeğe Hüüüü... Mümine ya Ali!...

=Seyyid Hakkı=
 

11- Gülbeng...
Bismişah, Allah  Allah!

Allah Muhammed Ali,

Pirimiz üstadımız Hünkar Hace Bektaşı Veli,

Bekleye, saklaya göre, gözete, neyleyim, nideyim detirtmeye.

Hastalara şifa, dertlilere deva, 

Deryada, denizde, topta tüfekte ya Ali carımıza diyenin carına,

Imdadımıza diyenin imdadına yetişesin,

Darda buğda koymayasın.

Cemi cümle ümmeti Muhammed ile,

Eşimizin, dostumuzun, mühübümüzün

Ağız tadlarını bozmaya, elem keder vermeyerek,

Her daim için bu günlere çıkmamızı nasip eyle.

Allah eyvallah..

Gerçeğe demine hü mümine ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

12- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Niyet ettik vaktin hayrına,

Girdik Hak Muhammed Ali yoluna.

Sevgimiz Muhammed Ali sevgisi ola.

Pirimiz Seyyid saadet evlad-ı Resul ola.

Ikrarımız Ibrahim peygamberin ikrarı ola.

Birlik ve Beraberliğimiz Kırkların nişanı ola.

Kulluğumuz Allah’a, ümmmetimiz Hz.Muhammed’e,

Talipliğimiz Şah-ı Merdan Aliye ola.

Er Hakk Muhammed Ali aşkına,

Birlik beraberliğimiz daim ola.

Aramızdaki tüm kötülükler def ola.

Şeytanın şeri, kötünün izi bizden uzak ola.

Hakk Muhammed Ali,

Dilde dileklerinizi, gönülde muratlarımızı vere.

Görünür görünmez kazalardan, belalardan, iftiralardan,

Münkir münafıkın şerinden bekleye saklaya göre gözete,

Neyleyim nideyim dedirmeye.

Bütün evliya, enbiyaların şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.

Lanet münkire, lanet Yezide, rahmet mümine,

Allah eyvallah.

=Seyyid Hakkı=
 

13- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Er Hakk Muhammed Ali aşkına,

Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış içinde

Yaşamalarını  nasip eyle yüce Allah’ım!

Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,

Düşmanlıklarını barışa çevir.

Muhammed Mustafa hakkı için,

Şahı Merdan Ali hakkı için,

Fatıma Ana hakkı için,

12 Imamlar hakkı için,

Hz.Muhammed’e salavat getirip, nesline kıyan iki yüzlü

Münkir munafıklara sen fırsat verme yüce Allah’ım!..

Sana ve Ehlibeyt’ine gönül verdiği için zalimin zulmüne uğrayan

Ümmetinin yardımına sen yetiş ya Muhammed Mustafa!

Hayatın her alanında yetiş carımıza, medet mürvet diyen

Mazlum insanların ahına sen yetiş ya Şahı Merdan Ali!

Birlik-beraberlik demimiz hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola.

Evliya Enbiyalar bizleri birlik-beraberlik ve dostluk yolundan ayırmaya.

Allah eyvallah.. huu

=Seyyid Hakkı= 

14- Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali yolunda tüm şehitlerimizin aşkına;

Çağırdım üçlere, sığındım beşlere, on iki Imamlara,

On dört Masum-u Paklar’a, on yedi Kemerbetler’e, Kırklar’a.

Darına durduk ya Allah, divanına durduk ya Muhammed, keremine sığındık ya Ali.

Sabır ver ya Fatıma-tül Zehra.

Inayet eyleyin ya on iki Imamlar.

Elinden tutun ya on dört Masum-u Paklar.

Yol gösterin ya on yedi Kemerbestler.

Ceminize alın ya Kırklar.

Bağrına bas ya Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.

Cümle Velilerin, Nebilerin hürmeti için,

Miraçta Muhammed Resulullah hakkı için,

Kırklar meçlisinde Ali Veliullah hakkı için,

Dar-ı Mansur, dar-ı Fazlı, dar-ı Nesimi, dar-ı Pir Sultan Abdal hakkı için,

Tüm Erenlerin, Uluların hakkı için,

Alemlerin, Velilerin hakkı için,

Çekilen cümle Gülbanklerin hürmeti için,

Hüseyin-i deşta Kerbela hakkı için,

Kabul et dualarımızı, niyazlarımızı.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

15- Ikrar gülbengi...      
Eli erde, özü darda Hakk Muhammed Ali yolunda,

Erenler meydanında , Pir divanında, cemaatın huzurunda,

Verilen bu ikrarı kabul eyle ya Allah!

Imam Hasan, Imam Hüseyin şefaatından mahrum eyleme.

Ikrarınızda duraçağınıza söz veriyormusunuz ?

Geldiginiz yoldan, durduğunuz darda,

Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.

Hünkar Hace Bektaşı Veli, Allah’a kul,

Muhammede ümmet, Ali’e talip eyleye.

Bu yoldan, bu dardan, bu Pirden ayırmmaya.

Bu ikrardan ayrılmayaçağınıza söz veriyormusunuz ?.

Ceddim cemalim yaramaza, uğursuza, pirsize düş getirmeye.

Darınız, ikrarınız, niyazınız kabul ola

Gerçege Hü, mümüne ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

16- Kırk can yemeği, sofra gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Yarabim!

Burada okunan Duadan, Verilen lokmadan, hasıl olan,

Hakk’a yürüyen canımızın Ruhuna hibe eyledik,

Dergahı izzetinde kabul eyle.

Sevabını, bu merhumun ruhuna eriştirip, ruhunu şad eyle.

Nimmeti cellil lullah, bereketi Halil lullah,

Şefaat senden ya Resullulah.

Hakk Muhammed Ali
kabul eyliye.
Yiyene helal, yedirene delil ola.

Hizmet sahipleri, hizmetinden şefaat bula.

Hakk'a yürüyen canımızın ruhu şad ola,

Kur-an hürmeti ile kabri nur mekan ola.

3-5-7-12-14-17-40 ların yüzü suyu hürmetine,

Dualarımızı kabul ola.

Hak Muhammed Ali;

Cümlemizi, bekliye, saklıya,göre,gözete,

Ağrı, acı, keder vermeye.

Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ihsan eyliye.

Gercege Hü.

=Seyyid Hakkı=
 

17- Ihlas Süresi ( Kulüf Allah)...      
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

Söyledik gündüz gece

Tanrı tek Tanrı yüce

O doğmaz, doğurmaz, kimse ona denk olmaz.
 

18- El Fatiha Süresi...
Rahman ve rahim olan Allahın adıyla.

Bütün alemlerin rabbi olan, O Allah’a hamd olsun.

O rahman esirgeyici, O rahman bağışlayıcıdır.

Din gününün malikidir.

Yanlız sana kulluk ederiz, yanlız senden yardım dileriz.

Bize doğru yolu hidyet et, yüce Allahım.

Nimetlerine kavuşanların yolunu, gazabına uğuğrayanlara,

Delalete düşenlerin gayrı yoluna,

Doğru yoldan ayırma bizi yüce Allahım.
 

19- Ruhunu Hakk’a teslim eden merhum için el Fatiha...
= Cenaze evinde okunan dua =

Hakk’a yürüyen canımıza el Fatiha

Bismişa, Allah Allah!
Ey rahmetli,

Hakktan geldin, Hakk’ın rahmetine kavuştun.

O’na sığındın, O’na teslim oldun.

O'dur esirgeyen, bağışlayan,

Kusurlarını, günahlarını aff eden,

Ruhunu şad ve handan eyleyen.

Rahat ve huzur içinde uyu.

Toprağın bol, mekanın Pir-u Pak olsun.

Ey yüce Allah’ım!

Hakk’a yürüyen canımıza rahmet eyle,

Geride kalan ev halkına, Sağlık ve sabır ihsan eyle.

Ruhuna el Fatiha.

=Seyyid Hakkı= 

20- Cenaze töreninden sonra içerde okunan gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!

Ey yeri gögü yaratan yüce Allah’ım,

Topraktan halk ettin, yine toprakla birleşen,

Haktan gelip yine Hakk’a dönecek emrini yerine getiren,

Bu canımız yüzünü çevirmiş sana geliyor,

Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını,

Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için bağışla

Hz.Muhammed’in şefaatından mahrum eyleme.

Ehli Beyt’in yüzü suyu hürmetine,

Cehenem narına, kabir azabına uğratma.

Üçlerin , Beşlerin, Yedilerin, on iki Imamların,

On dört Masum Pakların , on yedi Kemerbestlerin,

Kırklar’ın hürmetine kabrini nur ve mekanını  cennet eyle.

Rahmetini ondan esirgeme, dualarımızı Erenlerin hürmetine,

Dergahı izzetinle kabul eyle.

Hz.Muhammed’in, Hz.Ali’nin, Hatice-i Kübra’nın,

Fatıma-tül Zöhre’nin, Imam Hasan’ı Hulki Rıza’nın,

Kerbela’nın şehidi Imam Hüseyin’in hürmetine bağışla,

Sana gelmiş olan Canımızı şefaatından mahrum etme.

Ey yüce Allah’ım yedirilen bu hayır lokmasını, okuduğumuz

Duaları Hakk’a yürümüş olan Canımıza bağışladık,

Sen dergahı makamında kabul eyle yarabim.

=Seyyid Hakkı= 

21- Kırk Erkanında okunacak Gülbeng...
Bismişah, Allah Allah!
Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle, Muhammed Mustafa’nın ve onun Ehli Beyit’inin himmetiyle!
Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed evladı Muhammed. Hakk’la ilahe illallah, Hakk birsin Muhammed’en Resulullah, Aliyün Veliyüllah, Ehli Beyt’i Keremullah, Mürşidi Kâmilullah, şefaat kıl ya Resulullah.
Ya Rabbi !
Özümüz, aslımız ve yüzümüz sana dönüktür.
Burada, dile getireceğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena, ancak sana mahsustur.
Bütün salat’ü selamlar, rahmet ve selâmetlikler, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa ve onun Ehl Beyt’ine olsun!
Bilinen, bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız âlemleri yaratan yüce Allahım, biz huzura geldik, gülbenk için ellerimizi sana açtık. Senin rahim, gafur olduğunu biliyoruz. Rahmet ve rahim ismi şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme, ya Rabbim!
Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber hürmeti ile Hakk’a yürüyen ……….canımızın günahlarını af, mekanını nur eyle Ya Rabbim.
Ya Rabbi, okuyacağımız bu gülbengi dergahı izzetinde kabul eyle, Hakk’a göçen canımızın  ruhunu şad nurunu bol eyle!
Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım,
sana dönen canlarımızın ayıplarını ört, kalplerini pak, günahlarını af, topraklarını bol eyle!
Ey yeri ve göğü yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların yücesi Allah’ım, Muhammet Mustafa hakkı için, Ali’yel Murtaza hakkı için, ol Şah-ı Kerbela’daki Hüseyin’in hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızdan şefâatını esirgeme!
Ya Rabbi,
Her şeye kadir, gönüllere şifa veren sensin, Hakk’a yürüyen……… canımız için ellerimizi sana açmışız, bilerek veya bilmiyerek işledikleri bütün günahlarını bağışla, rahmetini ondan esirgeme!
Ya Rabbim,
Kemlik bizden kerem senden.
Tur’da Musa hakkı için,
Çarmıhta İsa hakkı için,
Miraçtaki Muhammed Mustafa hakkı için
Nuh Nebi hakkı için, senin yüce ismini zikreden canların dualarını ve lokmalarını kabul eyle!
Yüce yaradan sana sığınıyoruz.
Evliyalar aşkı için,
Erenlerin ,Ermişlerin, dervişlerin aşkına,
Üçler, Beşler, Yediler aşkına,
Hakk’a yürüyen canımızdan  rahmetini esirgeme!
Canların akibeti, Hakk’a yürümektir.
On İki İmam hakkı için,
On Dört Masum’u pak hakkı için,
On Yedi Kemerbestler’in hakkı için,
Kırkların hakkı için, Ehlibeyt hakkı için onlara şefaat kıl ya Resululllah.
Bütün Mümünlerin aşk-ı için,
“En-el Hak” diyen Mansur hakkı için,
Derisi yüzülen Nesimi hakkı için,
Kuyuya atılan Yusuf Peygamber hakkı için,
Eyüp Peygamber’in sabrı hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızı, Ulu Divanında mahçup ve mahrum etme ya Rabbi!
Ya Rabbim,
Hazreti Pirin aşkı için,
Mürşid’i kamil aşkı için,
Evrahı Paklar hakkı için,
Hakk’a yürüyen canımızın ruhunu şad eyle!
Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali size sığınıyoruz,
Şanınız yücedir sizin
Sen, yalnız sen Alimsin, her şeyi en iyi şekilde bilirsin.
Hakimsin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin,
Okunan gülbenklerimizi verilen lokmalarımızı kabul eyle, Ya Muhammet Ya Ali.
Herşeye kadir olan Hakk,
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Doğru giden yoldan ayırma bizi.
Herşeyi çok iyi duyarsın, tövbemizi gülbenklerimizi ve lokmalarımızı kabul eyle Ya Rabbi.
Ya Rabbi! Darına duranlardan himmet ve hidayetini esirgeme. Yönünü sana çeviren canları şefaatinden mahrum eyleme.
Hakk’tan başka ilah yok, her yerde var olan O’dur.
O sürekli diridir, kayyum’dur, O kudretin kaynağıdır.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Onundur.
Bizi şefaatından mahrum bırakma Ya Muhammet Ya Ali.
Dinledik boyun eğdik affet bizi Ya Rabbim.
Dönüş yalnız sanadır,
Bizleri ve Hakkın rahmetine kavuşan tüm canları, On İki İmamların aşkı saadetleri için, kusurlarını bağışla, günahlarını af eyle Ya Rabbim.
Ey mülkün Malik’i sahibi olan Allahım.
Ey Rabbimiz, Muhammet Mustafa, Ali’yyel Murtaza hakkı için, hakkın rahmetine kavuşmuş bütün canların günahlarını bağışla, ruhlarını şad, topraklarını bol eyle Ya Rabbim.
Ya Rabbim sana gönül veren canların girdiği yere doğruluk, dürüstlük, çıkacağımız yerden doğruluk ve dürüstlükle çıkar. Katında bize yardımcı ol, güç ver. Bizi yalnız başımıza bırakma, sana sığınmışız Ya Şah-ı Merdan.
Hakk Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı ola. On iki İmamlar’ın, On Dört Masum’u Paklar’ın On Yedi Kemerbestler’in himmetleri üstümüzde hazır ola. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Ricali Gaip Erenlerin hayır himmetleri, saf nazarları üstümüzde hazır ve nazır ola.
Dertlerimize derman, kalplerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Zümre-yi Naci’den, Güruh-u salih’den eyle. Gülbenklerimiz kabul, muratlarımız hasıl ola! Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.
Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin yüzü suyu hürmetine bütün canlarımıza ciğer acısı vermeyesin ya rabbim,  dualarımızı ve lokmalarımızı sana sunduk sen kabul eyle ya rabbim.
Yönünü Hakk’a çevirmiş canımız, nahak dünyanın sonunda hakk dünyanın başındasın; Hakk’dan geldin Hakk’a gidiyorsun; Hakk Erenlerin katarına didârına nail olasın. Hüküm Rabbil aleminden olsun, kabrin nur, toprağın bol olsun.
Hakk’a yürüyen bu canımızın, geride kalan Anesine, Babasına, kardeşlerine, eşine, evlatlarına, yakın dost ve akrabalarına uzun ömürler, tükenmez sabırlar ihsan eyle ya Rabbim.
Dil bizden, yardım Pir’den, Şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Lokma hakkına, Sofra hürmetine, Erenler keremine, Cömertlerin demine.
Hakk’a yürüyen  ………………….canımız ve aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün canlarımız ruhlarına salavat:
Allahumme salli alla seyyidine Muhammed ve ala Ali Seyyidine Muhammed.
Hakk laa ilahe ilallah. Hakk birsin Muhammed’en Resul’lullah, Ali’yun Veli’yullah. Ehli Beyt’i Kerem’ullah, Mürşüd’ü kamil’ullah. Şefaat kıl ya Resul’lullah
(Kaynak: AABF-Inanç Kurulu)
=Seyyid Hakkı=
 

22- Kırk erkanında okunacak sofra gülbengi...
Bişmişah ,Allah Allah!
Birlik-Demi’miz hayır ola.. hayırlar feth ola.. şerler def ola… Hakk Erenler bizleri birlik, beraberlik ve dostluk yolundan ayırmaya.
Yüce Hakk; Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki İmamların, on dört Masumu Pakların, on yedi Kemerbestlerin, Kırkların katarına.. didarına hepimizi nail eyleye.
Hakk, gökten hayırlı rahmetler ihsan eyleye.. Yerden bereketli kısmetler nasib eyleye.
Hakk Sofrası’na gelen arta.. eksilmeye.. yeri Halil Ibrahim Bereketi ile dola.
Bu Serdiğimiz Can Lokması’nı hakkiyle kazananların.. hazırlayıp getirenlerin burada hizmet edip sunanların emekleri zayi olmaya.
Yüce Hakk katında makbul, Muhammed Ali’nin didarında kabul ola.
Bu Rızalık Lokması aramızdan göçen canların ruhu esenlikleri için Hakk nezdinde makbul ve kabul göre.
Bu erkanda hizmet gören.. ikram eden canlarımıza. ve yiyip içen can dostlarımıza. Hakk Lokması kuvvet-kudret ve esenlik kaynağı ola. Erkan Lokması cümlemize delil ve Rehber ola.
Ulu Yaradan, yolumuzu yol bilmeze düşürmeye. Kimseyi, zalime, haine, cahile ve namerdin tuzağına düşürmeye. Uğrumuzu karanlığa yol bilmeze uğratmaya. Kimseyi inkara, münkire karşı güçsüz bırakmaya.. yolumuz kaim.. birliğimiz ve menzilimiz daim ola.
Pirimiz sırdaşımız ola. Hızır  yoldaşımız ola. Hakk hizmetlerinizi kabul eyleye.
Ulu Tanrı.. kimseyi açlıkla, sefaletle ıslah etmeye.
Kimseyi ilimden, bilimden uzak.. cehaletle terbiye etmeye!.
Hanemize, soframıza ve nimetimize na-hakk lokma  karışmaya.
Pir Divanında yüzünüz ak. özünüz pak.. aile efradınızla. cümle alemde Pir-i kemal olasınız.
Ağır acılar görmeden. dileklerimiz, gülbanklarımız kabul ve makbul ola.
Ulu Yol’dan kimse ayrı kalmaya.. birliğimiz, beraberliğimiz daim ve kaim ola.
Darı Mansur’da Pirler Meydanı’nda, yüzümüz ak ve özümüz pak ola.
Şah-ı Şehid’i deşt-i Kerbela Serdarı Imam Hüseyin’in davası cümlemizin davası sayıla.
Dil bizden. himmet Pirden.. hikmet Hakk Muhammed Aliden ola.
Nur-u Nebi. Kerem-i Ali aşkı ile Rıza Lokması hakkına. Nimeti Kudret ile Sofra hürmetine,
hazır ve gaib  gerçek erenler demi erkanına. Hüü Ya Ali.
(Kaynak: AABF-Inanç Kurulu)
=Seyyid Hakkı=
 

23- Kurban gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Hak Muhammed Ali hürmeti için,

Bu yoldan ayırma bizi ey gani Şah.

Kurban-ı Halil, fermanı celil,

Delili Cebrail, tek bir Ismail,

Niyazımızı, kurbanımızı kabul eyle ya Allah.

Destur ey gani Şah!

Allah-u Ekber,  Allah-u Ekber,  Allah-u Ekber,

La illahe ilallah allah-u ekber,

Allah-u ekber velilullah-u hamd.

La fetta illa Ali,  La seyfa illah Zülfikar.

Allah Eyvallah.
 

(3x tekrarlanacak)
=Seyyid Hakkı=

24- Nad-i Ali gülbengi...
O Peygamberligin nuru, varlıığın sırrı,

Cemal ve Kemalin maliki, Tanrı ululuğun sahibidir.

Onun için Ulu Allah adına ona Nida et,

Hiç kimse Ali, hic bir kılıç Zülfükar olamaz.

Allah'ımızın biricik dostu Ali’dir.

Ya Ali! bizimde gönüllerimizi ve düşüncelerimizi

Nurlandırıp aydınlatarak, bifide Allah’a kavuştur.

Ey ulu Tanrı sevgileri ve yücelikleri üzerimize vacip olan,

Muhammed Ali hürmetine bize yardım eyle.

Gerçege Hü…

=Seyyid Hakkı=

 

25- Sünnet gülbengi  (3xTekrarlanmalı)...
Bismişah, Allah Allah!

Ya Allah ya Muhammed ya Ali!

Allah-u Teala yarattı Hz.Ademi,

Hz.Adem Atadan doğdu bu zuriyet,

Hakk’a kul oldu, Peygambere ümmet.

Ibrahim peygamberden kaldı bu adet,

Her müslümana farz oldu sünnet.

Her kimki Muhammed’i severse,

Muhammede salavat.

Allah eyvallah.. gerçeğe hüü

=Seyyid Hakkı=
 

26- Birlik gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Niyet ettik vaktin hayrına,

Girdik Hak Muhammed Ali yoluna.

Sevgimiz Muhammed Ali sevgisi ola.

Pirimiz Seyyid saadet evladı Resul ola.

Ikrarımız İbrahim peygamberin ikrarı ola.

Birlik ve Beraberliğimiz Kırkların nişanı ola.

Kulluğumuz Allah’a, ümmmetimiz Hz.Muhammed’e,

Talipliğimiz Şah-ı merdan Ali’ye ola.

Er Hakk Muhammed Ali aşkına,

Birlik beraberliğimiz daim ola.

Aramızdaki tüm kötülükler def ola.

Şeytanın şeri, kötünün izi bizden uzak ola.

Hakk Muhammed Ali,

Dilde dileklerinizi, gönülde muratlarımızı vere.

Görünür görünmez kazalardan, belalardan, iftiralardan,

Münkir münafıkın şerinden bekleye saklaya göre gözete,

Neyleyim nideyim dedirmeye.

Bütün evliya, enbiyaların şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.

Lanet münkire, lanet Yezide, rahmet Ehl-i Beyt’e,

Allah eyvallah.

=Seyyid Hakkı=
 

27- Sofraya oturma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Evel Allah diyelim kadim Allah diyelim

Geldi Hakk sofrası ya Şah diyelim.

Hakk’ın nimmetlerini yiyelim,

Şah’ın demine hüü diyelim.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

28- Sofradan kalkma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Sofranız dolu ola,

Yardımcınız Hakk Muhammed Ali ola.

Nimeti Celil bereketi Ibrahim Halil ola.

Yiyene helal yidirene delil ola.

Gökte rahmetin yerde bereketin eksik olmaya.

Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva

Şefaat senden ya Resulullah.

Bizleri Ehl-i Beyit katarından didarından ayırma.

Allah eyvalla.

Hizmetiniz kabul ola.

=Seyyid Hakkı=

29- Lokma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Lokmalar
kabul ola, muradlar hasıl ola.
Hak Muhammed Ali yardımcınız ola.

Yiyene helal yidirene delil ola.                 

Hak Muhammed Ali,

Dilde dileklerinizi gönülde muratlarınızı vere.

Herne niyetle getirmişseniz niyetiniz kabul ve makbul ola

Lokma hakkına evliya keremine çömertler cemine,

Allah eyvallah.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=

 
30- Dara durma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,

Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.

Darlarınız divanlarınız kabul ola.

Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.

Darına durduk ya allah, ya allah, ya allah

Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed

Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali

Inayet eyleyin ya on iki Imamlar,

Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar,

Yardım edin ya onyedi kemer bestler,

Ceminize alın ya kırklar.

Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun,

Ya Pirim Hünkar Hacı Bektaşı Veli.

Ya rabbi Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin, Fazlı’nın ve

Fatıma Ana’mızın darını didarını kabul eylediğin gibi,

Bizlerinde darını divanını kabul eyle.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=

31- Cemde Rızalık alma gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Canlar yolumuz rızalık yoludur. 

Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde hakka teslim edeceğiz.

Özünüzdeki hak ile dar didar olaçaksınız.

Aranızda dargın ve ya küskün varsa,

Üzerinde kul hakkı olan varsa,

Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa

Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.

Yoksa Allah eyvallah deyin.

Canlar birbirinizden razımısınız?

Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz?

Ediyorsanız edap erkan mümine nişan.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

32- Medet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.

Şerler def ola, müminler şad ola.

Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.

12 imamlar, 14 Masum-u paklar, 17 Kemerbestlerin,

Katarından, didarından ayırmaya.

3lerin, 5lerin, 7lerin, 40ların ve

Ricali gayp erenlerin kutbül aktab efendilerimizin,

Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.

Yüce allah dertlerimize deva, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.

Bizleri dermansız dertlerden, görünür, görünmez,

Kazalardan bekleye saklaya, göre, gözete.

Geçmişlerimize rahmet eyliye.

Allah’ım, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle.

Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle.

Duası bizden kabulu allah’tan ola.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

33- Bağışlama gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Hayırlar tümden feth olsun, günahlar hepten def ola.

Yarabi, bağışla bizi, bezmi elest ikrarına bağışla,

Küntü Kenzine bağışla bizi, ulu Divan hakkı için bağışla

Nimetin, vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla,

Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla,

Ahmet Muhtar için bağışla, Aliyül Murtaza için bağışla,

Ehli Beyt nesli için bağışla, 3ler, 5ler, 7ler hakkı için bağışla,

12ler, 40lar hakkı için bağışla, onyedi kemerbestler hakkı için bağışla,

Ondört Masum-u pak hürmetine bağışla,

Hüseyni kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla,

Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla,

Aşk için, muhabbet için bağışla,

Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla,

Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,

Kıranı hakkı derman için bağışla,

Bercemali Muhammed Mustafa için bağışla,

Berkemali imam Hasan-imam Hüseyin için bağışla,

Şahı merdan hakkı için bağışla, gerçekler demi için bağışla,

Duası bizden kabülü allahtan ola.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

34- Yalvarış gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Yarabbi ellerimizi aştık, boynumuzu büktük,

Başımızı secdeye koyup sana yalvarıyoruz.

Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle yarabbi.

Sana açılan ellerimizi boş cevirme yarabbi.

Ademi safiyullahın yüzü suyu hürmeti hakkı için,

Bizleri iblis gibi secde etmeyenlerden eyleme yarabbi..

Nuh naciyullahın yüzü suyu hürmeti hakkı için,

Bizleri nefis tufanından muhafaza eyle.

Hazreti Eyyüpün yüzü suyu hürmeti hakkı için,

Bizlere sabır vererek sabırla zafere eren kullarından eyle yarabbi.

Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafanın,

Yüzü suyu hürmeti hakkı için cümle alemleri rahmetininden esirgeme.

Şah Aliyel Murtazanın yüzü suyu hürmeti hakkı için sana kul,

Muhammed Mustafaya ümmet, Aliye talip olmamızı nasip eyle yarabbi.

Hatice-i Kübra, Fatime-i Zehra, Hayrun Nisa yüzü suyu hürmeti hakkı için,

Bizleri oniki Imamların katarından, darından didarından, yolundan,

Erkanından ayırma yarabbi.

Evliyaların, enbiyların, erenlerin şehidi şuhedaların,

Yüzü suyu hürmeti hakkı için dualarımızı, niyazlarımızı,

Ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eyle yarabbi.

Duası bizden kabulü allahtan ola.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

35- Tövbe gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Tövbe günahlarımıza,

Tövbe Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

Allah ümme ya Rabbi benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten,

Gönlümüzle, gözümüzle, kalbimizle, dilimizle,

Cemi azalarımızla yapmış olduğumuz,

Günahlarımızın cümlesine,

Tövbe Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

Tövbe ettik pişman olduk, döndük senin ululuğuna yüceliğine,

Rahmetine ve birliğine sığındık, her türlü kazayı, belayı, acıyı, afeti,

Tufanı, gamı, gasaveti, def etmeye,günahları af etmeye adirsi,

Ah eyle yüce allahım, rahmetine sonsuzluğuna sığınarak,

Kul beşeridir hata işler, sultan olan da bağışlar,

Niyetiyle özümüze dara çekip tövbe edip sana yalvarıyoruz,

Tövbe günahlarımıza

Tövbe Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

Ey yüce allahım veballerimizi Muhammed Ali dergahında

Sırrı kerbela hakkı için bağışla.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı= 

36- Hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah allah!

Akşamlar hayır ola, hayırlar fet ola, şerler def ola,

Müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar zahir ola,

Gönüller ruşen ola, kısmetiniz gani ola, muradınız hasıl ola,

Muhammed Ali yardımcınız ola, ibadetleriniz kabul ola,

Demler kaim ola, cemler daim ola, münkirler mat ola,

Munafıklar berbat ola, 3ler, 5ler, 7ler, 12 imamlar,

14 masum-u paklar, 17 kemer bestler, 40lar, kerbela şehitleri,

Evlliyalar, enbiyalar, veliler, nebiler, 313 Mürseller, şehitler, gaziler,

Cümle erenler yardımcımız ola.

Imam Ali katarından didarından ayırmaya.

Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaşı Veli hazretlerinin,

Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.

Şeytanın şerinden bizi emin eyleye.

Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize iman ihsan eyleye.

Niyazlarımızı, lokmalarımızı, kubanlarımızı kabul eyleye.

Dil bizden nefes Hünkar Hacı Bektaş Veliden ola.

Nur-u nebi, keremi Ali, pir kemali evliya demine Hüü.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

37- 12 Hizmet sahiplerine verilen gülbengi...
Bismişah, Allah allah!

Akşamlar hayır ola, hayırlar fet ola, şerler def ola,

Hizmetiniz kabul muradınız hasıl ola.

Hazır gaib, zahir, batın ayni cem erenlerinin gül cemallerine aşk ola.

On sekiz bin alemle birlikte,

Cümle mümin alemini Muhammed Ali şefaatından mahrum eylemiye.

Allah cümlemize  didarı Ehli Beyte meşrebi Hüseyine nail eyleye.

Muhammed Mustafa, Aliyyül Mürteza, gözcümüz Cebrail Mustafa,

Çerağımız cabir-ül Ensari, zakirimiz Bilal Habeşi,

Farraşımız  Salmanı piri Pak, İznikcimiz Hüzeymet-ül Ensari,

Kurbancımız Mahmu-ül Ensari, Sakkacımız şehitler Şahı İmam Hüseyin,

Ibriktarımız Gulam Kamber, peyikçimiz Mri Eyyar,

Semahçımız Abuzer Gafferi ve bacımız Feyide Tünnisa Fatima-tün Zehra

Şefaatlarına nail ola.

Bu efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola,

Saklaya, bekleye, yolsuza uğratmaya.

Ali haldaşınız, Hızır yoldaşınız ola.

Dil bizden  nefes pirimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veliden ola.

Nur-u nebi, keremi Ali, pirimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli demine Hüüü.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=

38- Çerağcı gülbengi...
Bimişah, Allah Allah!

Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun
,
Çerağımız yansın yakılsın Azametin nuru aşkına
,
Çerağımız yansın yakılsın  Nübüvvetin nuru aşkına
,
Çerağımız yansın yakılsın Velayetin nuru aşkına,
Çerağımız yansın yakılsın Ehli Beyt'in nuru aşkına,

Çerağımız yansın yakılsın Imam Hüseyin nuru aşkına,
Çerağımız yansın yakılsın tüm Şehitlerin nuru aşkına,
Çerağımız yansın yakılsınpir Hünkar H.B.Veli aşkına
,
Hizmetin kabul ola, Hakk Muhammed Ali yardımcın ola.

Hızır yoldaşın ola, Emeklerin boşa gitmeye
.
Hizmetinden şefaat bulasın,

Sen bu nuru Muhammedin hizmeti olan temsili ışığı aydınlattın,

Hz.Muhammed de şefaatı ile senin dünyanı ve ahiretini aydınlatsın

Dilden dileğini, gönülden muradını versin

Dil bizden, hizmet pirden, yardım hakktan ola.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı= 

39- Zakir gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola.

Ağzın dert, gönlün keder görmeye,

Zikir ettiğin erenlerin enbiyaların himmeti üzerinizde olsun.

Hakk Muhammed Ali yardımcın olsun.

Ehli Beyt’in katarından didarından ayırmaya,

Bu yolun sahibi dilde dileğini, gönplden muradını vere.

Dil bizden, nefes pirden, yardım Hakk’dan ola.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

40- Semah gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Semahlar saf ola, Günahlar af ola, muradlar hasıl ola.

Dönen pervaneler hak için ola sehir için olmaya,

Hak Muhammed Ali yardımcımız ola.

On iki Imamların katarından darından,
didarından ayırmaya.
Semahlarımız Kırklar Semahı’na yazıla,

O semahı bizlere bağışlayan Muhammed Mustafa’nın,

Şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.

Evliyalar keremine çömertler cemine,

Gerçek ereler demine Hüü.

Allah Muhammed ya Ali.

=Seyyid Hakkı=
 

41- Bağışlama gülbengi...
Hata ettim hüda için bağışla

Muhammed Mustafa için bağışla

Safiye nesli Cüneydi Haydar oğlu

Aliyül Murtaza için bağışla

Şah Imam Hasan meydanına girdim

Şah Imam Hüseyin için bağışla

Imam Zeynel Abba Bakır için bağışla

Musa-i Kazım Rıza için bağışla

Imam Taki hem Şah Aliyül Naki

Hasan Askeri Neva için bağışla

Imam Mehdi’nin eşiğinde kul olan

Ol eşiğin vela için bağışla
=Seyyid Hakkı=
 

42- Hutbe...
Levlake levlak buyurdu Muhammed’in şanına,

Ey Mervan pek susadın Ali evladının kanına,

Günde yüz bin kere lanet olsun senin canına;

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Muhammed’i davet etti kendi öz hanesine,
Günde bin köle azat ederdi bir Hakk’ın rızasına,

Kün dedi karar kıldı yerin gögün binasına,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Yaratıcı tek Allah’tır ona yoktur gümanım;
Senden güman edeninn şeksiz yoktur imanı,

Sen sana getirdin ol velilik fermanı,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkânı H.H.Bektaş Veli!

Şeriatta ilim kapısı, hakikat da iki cihan serveri,
Muhammed Mustafa Hakk’a yakınlıkta onun ile söyleşti,

O’ndan başka yoktu onun nutkun ondan dinledi,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Muhammed Imam Hasan’ı aldı dizine öptü ağzını,
Imam Hüseyin coşa geldi öptürdü boğazını,

Imam Zeynel hakkı için kabul et niyazımızı,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Muhammed Bakır’a nida geldi Hakktan hidayet olunca,
Taş kalpler erir Hakkın nurunu görünce,

Imam Cafer ilim deryasına dalınca,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkânı H.H.Bektaş Veli!
 

Musayı Kazim razıdır Hakk’la olan rızaya,      
Mümin olan razıdır Hakk’tan gelen kazaya;

Üzüm ile ağu verdiler Imam Rıza’ya,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Muhammed Takidir tarikatın binası,
Aliyyel el Nakidir müminlerin aynası,

Mümine ahiretin verdi münafıka dünyası,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkânı H.H.Bektaş Veli!
 

Hasan-ül Askeri ol Mehdi’nin atası,
Nuh-u helak eden ol tufanın deryası,

Yerin göğün arşın kürsün atası,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!
 

Ey Hatai, sil gönlünün sarayını sultan gelsin konmaya,
Sen seni hak bilki cismin oda yanmaya,

Öyle bir sultan sev ki meyli dünyada olmaya,

Ey evliyalar madeni setdarım sırrım Ali,

Müminlerin yolu erkanı H.H.Bektaş Veli!

=Seyyid Hakkı=
 

43- Tövbe estağfurullah...
Tövbe günahımıza estağfurullah

Hatalar eyledim noksandır işim

Tövbe günahımıza estağfurullah

Muhammed Ali’ye bağlıdır başım

Tövbe günahımıza estağfurullah
 

Hasan’la Hüseyin belki nur ise
Zeynel Abidin bir gizlice sır ise

Özümüzde benlik kibir var ise

Tövbe günahımıza estağfurullah
 

Musa-ı Kazım’a vardır niyazım
Imam-ı Rızay’a bağlıdır özüm

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim

Tövbe günahımıza estağfurullah

Taki ile Naki benzer bir aya
Ali emeğimizi salmaya zaya

Tuttuğumuz yalan huya bed huya

Tövbe günahımıza estağfurullah

Hasan-ül Askeri gülleri bite
Mehdi gönlümüzün gamını ata

Ettiğimiz yalan, koğu gaybete

Tövbe günahımıza estağfurullah

Hatayi’yim eydir Bağdat Basra
Böyle zamana kaldık böyle asıra

Sen kerem kanisin kalma kusura

Tövbe günahımıza estağfurullah

Cemaat secdeden doğrulur.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/   
Fcebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/  
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/
 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...