Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.
Farsça kökenli olan Gülbank; Bir ağızdan çıkan ses, yüksek sesle okunan özel dua anlamına gelir. Alevi gülbanklarında; Allah Muhammed Ali, Ehli Beyt, On İki Imam, 14 Masum-u Pak ve Hace Bektaş Veli gibi yol ulularının isimleri geçer. Onlara sevgi, saygı, hürmet ve bağlılık sözcükleri sunulur. Kendilerinden yardım ve destek dilenir. Dolayısiyle gülbanklar; Allah Muhammed Ali ile başlar ve yine onlarla da noktalanır. 

Dua ile gülbank, arasındaki fark; Dua genele hitap eder yani kişi Allah’a dileklerini, beklentilerini, sorunlarını, şikayetlerini vs. sessizce, sukünet içinden okurken, gülbank de ise; sadece Evlad-ı Resul olanlara sevgi, saygı, bağlılık ifade edilir. Ve gülbanklar her kişinin çekmesi/okuması doğru değildir; Yol önderleri olan Mürşid, pir ve rehber tarafından çekilmelidir. Gülbank okunmaz, salavat gibi yüksek sesle çekilir ve cemaat ta Allah Allah diye eşlik eder. 

Gülbenk, Evlad-ı Resul olan yol önderleri, Mürşid-Pir-Rehber tarafından okunur. Kutsallığından ötürü gülbengi çeken kişi, eline diline beline sahip olması gerekir. Dolayısiyle; Ağzı küfürlü olmamalı, artniyetli olmamalı, dini nefsi doğrultusunda kullanmamalı, nefsine uymamalı, vs. 

Diğer bir önemli husus gülbank her yerde çekilmez, belirli yerlerde ve sebeplerden ötürü çekilir; Cem evlerinde, dergahlarda, ibadet erkanında, On İki Imam’lara yönelik matem ibadetlerinde, Çerağ yakmada, nikah-kivrelik erkanında, ölü erkanında, Lokma-kurban erkanında, Aşura başında, Uluların mabutları ziyaretinde, vs. 

İbadet erkanlarda, yapılan her hizmetten sonra gülbank okunur. Ve aynı zamanda gülbank onay, mühir, tasdik etme anlamındadır. Bu onay ve bağlılık; Cemaatin „Allah Allah“ deyip, birbirine niyaz olmakla gerçekleşir. 

Gülbanklar, Bismişah ile başlar; Allah Allah, Allah eyvallah, Gerçeğin demine Hu, gibi katılımlarla da noktalanır.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...